چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲ می ۲۰۲۱

تحریم انتخابات وظیفه ملی است!

۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۰

کارزار برای آزادی و دادخواهی زندانیان سیاسی برگزار می کند:

سخنرانان: مفنصور فرهنگ؛ فاطمه سپهری؛ مهرداد درویش پور

تاریخ: یکشنبه دوم ماه مه 

زمان: زمان: ۲۲:۳۰ به وقت ایران؛ ۲۰:۰۰ به وقت اروپای مرکزی، ۱۴:۰۰ به وقت شرق آمریکا و کاناداف ۱۱:۰۰ به وقت غرب آمریکاو کانادا

New Meeting

Sun, May 2, 2021 8:00 PM - 12:00 AM (CEST)Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.


https://global.gotomeeting.com/join/764586813You can also dial in using your phone.

United States: +1 (872) 240-3412Access Code: 764-586-813

--

افزودن دیدگاه جدید