يكشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲

دعوت به جلسه عمومی پالتاکی

۱۸ بهمن ۱۳۹۶

یکشنبه 22 بهمن ۱۳۹۶ برابر 11 فوریه ۲۰۱۸

از ساعت 19 تا 23 به وقت اروپا

در این جلسه علاوه بر اعضای سه جریان، دوستان و علاقمندان نیز می‌توانند حضور داشته باشند.

یکشنبه 22 بهمن ۱۳۹۶ برابر 11 فوریه ۲۰۱۸

از ساعت 19 تا 23 به وقت اروپا

جلسه عمومی پالتاکی برگزار می‌شود. موضوعات در دستور جلسه بدین‌قرار است:

 

یک- بحث و گفتگو پیرامون منشور

دو- بحث و گفتگو پیرامون اساسنامه

 

گرداننده جلسه: فرزانه عظیمی

 

در این جلسه علاوه بر اعضای سه جریان، دوستان و علاقمندان نیز می‌توانند حضور داشته باشند.

آدرس جلسه پالتاکی توسط اعضای دعوت کننده در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.

 

هیئت برگزاری كنگره مشترك

چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ - ۷ فوریه ۲۰۱۸

افزودن دیدگاه جدید