رفتن به محتوای اصلی

سياسی

تصویر بالای صفحه
کاندیدای حقیقی، خامنه ای است! انتخابات، نه! یا آری به او است!
بحران خطرناک سیاسی در فرانسه
نقشه‌ی ولایت، واکنش ملت!
برگ نوینی در تاریخ کشور مکزیک
در نظام ولایی، کیستی رئیس جمهور مطرح است نه چیستی او!
نقش جمهوری اسلامی در پیدایش جریانات سنی سلفی در کردستان
مرگ گماشته
پیش بینیِ بی لکنتِ شکستِ جمهوری اسلامی!
جنایتی مدهش بر متن جنون ناسیونالیستی
رهبری نبرد با جنگ علیه زنان را به زنان بسپاریم
نکاتی پیرامون حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق
حلقه‌ی مقدم برای سکولار دمکرات‌ها، ایجاد «مرکز هماهنگی» است!
مردم خلاق و مبتکر راە های مبارزە با استبداد راپیدا می کنند
دیدار فرماندهان با حسن خمینی!
سال‌های پرآشوب
در مرگ زحمتکشان کسی پاسخگو نیست
شناخت و رفع موانع اتحاد و وفاق همگانی
نقش خشونت پرهيزی در پيروزی جنبش ها
در نقد نگرش و سیاستی ورشکسته (بخش پایانی)
رشته هائی که پنبه می‌شوند
در نقد نگرش و سیاستی ورشکسته
خشونت و خشونت پرهيزی
اجلاس داوس: بازسازی اعتماد، جنگ و افزایش نابرابری های اجتماعی
پیرامون گفتگو های گذار یا انقلاب
آيا حکومت می تواند شکل مبارزه را به اپوزيسيون و جنبش ها تحميل کند؟
مبارزه خشونت آمیز، یا دفاع مشروع ؟
مثل یک شطرنج باز متبحر نبرد کنید!
نە انقلاب گذار است و نە گذار انقلاب!
در نقد مقاله «انقلاب یا گذار؟»
گذار دموکراتیک در ایران، اهداف، برنامه، راهکار و دور باطل رفرم یا انقلاب چپ تاریخی