رفتن به محتوای اصلی

پیام کنگره بنيانگذاری حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به مردم ايران

پیام کنگره بنيانگذاری حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به مردم ايران

مردم آزاده ابران!

با شادی بسیار به آگاهی به شما پی جویان آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی می رسانیم که کنگره مشترک سه جریان سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و کنشگران چپ طی روزهای دهم تا دوازدهم فروردین ماه ۱۳۹۷با موفقیت برگزار شد. با بنیانگذاری حزب چپ ايران (فدائيان خلق) در پی چند سال تلاش و تکاپو و گذر از فراز و فرودها، ما اکنون آرزوی دیرینه وحدت چپ در بخشی از گستره آن را برآورده می بینیم. ما امید داریم و آرزومندیم که این اقدام، سرآغازی باشد برای پایان یابی تفرقه دردآور در چپ ایران و شروعی برای رسیدن به وسیع ترین اتحادها در صفوف خویش.

وحدت و اتحاد چپ، پاسخ به نیازی است که آتش اشتیاق‌ آن در دل جامعه خواستار آزادی و عدالت اجتماعی ایران شعله‌ می کشد. کشور ما در اوضاعی به سر می برد که برآمد چپ در آن، تاخیربردار نیست. صدای میلیون‌ها زحمتکش محروم از داشتن حداقل معاش و جوانان بیکار برای برخورداری از امنیت اقتصادی و رهایی از دغدغه فقر به جایی نمی رسد. این مردمان به صدای پشتیبان و نافذ نیاز دارند. جز آنانی که از نظام رانت خوار جمهوری اسلامی بهره می برند، همه گروه بندی های اجتماعی جامعه متکثر ما تحت این یا آن تبعیض و یا همزمان چندین نوع تبعیض قرار دارند. ما برآنيم که پرچم اعتراض و مقاومت را در برابر همه تبعیضات برافرازيم.

 

آزادیخواهان ایران!

همه ما جمهوری اسلامی را که حکومتی است استبدادی با گرايش قوی تماميت خواهی، دین سالار و مبتنی بر ولايت فقيه، شناخته و تجربه کرده‌ایم و یقین یافته‌ایم که سرکوب و اعمال تبعیض های مختلف خصوصیت بنیادین آنست. نظام ولايت فقيه نه تنها مانع هرگونه رشد و توسعه دمکراتیک جامعه ما است بلکه ویرانگر و نابود کننده استعدادهایی است که این جامعه برای پیشرفت خود دارد. جامعه ما از این حکومت باید بگذرد و نظامی مبتنی بر دمکراسی و سکولاریسم را جایگزین آن کند. یک جمهوری که بر دموکراسی استوار باشد. حزب نوبنیاد ما عزم دارد که همه توان خود در این راه بگذارد و بکوشد تا گذار در کشور از طریق مبارزه مسالمت آمیز و خشونت پرهيز و متکی بر مقاومت و خیزش اجتماعی صورت گیرد. حزب ما دخالت نظامی در ایران را برنمی تابد و با هر گونه اپوزیسیون سازی از سوی دیگران سر مخالفت دارد. نیروی نجات مردم ایران از دست جمهوری اسلامی، مردم ایران است و ما از این مردم هستیم و برای این مردم.

 

دوستداران صلح برای کشور و منطقه

کشور ما در این برهه از حیات خود با وضعيت نگران کننده‌ای مواجه است. از یکسو زیر سلطه حاکمیتی قرار دارد ماجراپرور، مداخله جو، بحران زی و بحران ساز و از دیگر سو در معرض توطئه‌های جنگ افروزترین و راست ترین دولت بر سر کار در امریکا، دست راستی ترین حکومت در اسرائیل و متعرض ترین دولت در عربستان سعودی. بعلاوه منفعت جویی های اقسام صاحبان منافع در منطقه. وضع هیچگاه چنین مخاطره آمیز نبوده است. ما بر این آگاهیم که فعالیت سیاسی خود در قالب حزب نوبنیاد را در چنین شرایط خطیری آغاز می کنیم و هم از اینرو، يکی از وظائف مقدم  سیاسی پیشاروی خود را مشارکت فعال در مبارزه برای جلوگیری از وقوع فاجعه نظامی علیه ایران می دانیم. این وظیفه تاخیرناپذیر از تلاش برای بسیج همه آن نیروهای ضدجنگ می گذرد که بر نقش هر دو سوی این بحران تاکید دارند.

 

پی جویان آزادی و عدالت اجتماعی!

آزموده‌های بشریت در مبارزه برای تحقق عدالت اجتماعی و سوسياليسم و تجربه چپ ایران در این زمینه گواه این حقیقت است که آزادی و دمکراسی تنها در تحقق عدالت اجتماعی است که قابلیت فراگیری به خود می گیرد و پایدار می ماند. عدالت اجتماعی نیز فقط بر بستر برقراری آزادی ها و در کادر دمکراسی است که نهادینه می شود. حزب ما مخالف سرمايه داری و مدافع حقوق و مطالبات کارگران و زحمتکشان است و با این باور پا در عرصه کنشگری سیاسی و برنامه‌ای می نهد که ارزش های سوسیالیستی، صرفاً بر متن دمکراسی است که می توانند پا بگیرند، رشد کنند، ثبات یابند و در جامعه جاری شوند. گره خوردگی سوسیالیسم و دمکراسی با همدیگر و مبارزه علیه نئوليبراليسم، سیما و هویت ما است.

 

دوستداران برآمد چپ در سیمای دمکراتیک!

این حقیقتی است که نیروهای برپا کننده حزب نوبنیاد ما تاریخاً از جنبش فدائیان خلق ايران که نزدیک به نیم قرن تجربه فعالیت سیاسی ـ تشکیلاتی دارد، می آیند. ما از اینکه توانسته‌ایم بخش قابل تاکیدی از فعالان این جريان تاریخی را بعد از آن جدایی‌های تلخ در گذشته، با تجربه اندوزی و نقد آن ها، دیگر بار دور هم گرد آوریم بر خود می بالیم. اما به تاکید تصریح می کنیم که حزب خود را حزب همه آنانی می دانیم که دلبسته آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی هستند و اینها را در پیوند درونزا با هم می پذیرند؛ آنانی که در برابر هرگونه تبعیض فکری و مسلکی، جنسیتی، ملی و دیگر تبعیضات رنگارنگ می ایستند. حزبی که حفظ محیط زیست از هر گونه تعرض و گزند به آن را، در زمره پایه‌ای ترین وظایف خود می داند. درب حزب ما بر روی همه استقبال کنندگان از آن باز است و دست هر مبارز چپی را که بخواهد در اين راه گام بردارد به گرمی می فشارد. چشم ما به جوانانی است که با ورود خود در این حزب یا همراهی با آن، تضمین کننده طراوت و شادابی آن خواهند شد.

 

کنگره بنيانگذاری حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۱۲فروردین ماه ۱۳۹۷

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید