رفتن به محتوای اصلی

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

تداوم اعتراضات کارگران نفت برای رسیدن بە خواستە های خود

اعتراضات دامنە دار کارگران و کارکنان شرکتهای نفتی پیمانکاری و رسمی کە از چند ماە پیش شروع شدە است همچنان ادامە دارد و کارگران رسمی و پیمانی این شرکتها دوش بە دوش هم برای نیل بە خواستە های خود همچنان در حال مبارزە هستند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در ٣٠ اردیبهشت و اول خرداد خبر از برگزاری دو تجمع اعتراضی تازە داد و نوشت:

- - تجمع همکاران رسمی در شرکت نفت فلات قاره در خارک

امروز سی ام اردیبهشت همکاران رسمی در شرکت نفت فلات قاره در ادامه اعتراضات تا کنونی خود برای پیگیری مطالباتشان دست به تجمع زدند.  اهم مطالبات این همکاران عبارتند از:

برکناری مسئولین فاسد و ناکارآمد- حذف کامل سقف‌حقوق- اصلاح کف‌حقوق-حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی- عودت کسورات مازاد مالیات ۲دهه- اجرای کامل ماده۱۰ با وجود ظرفیت‌های قانونی و اختیاراتی مانند افزایش درصد گرید و اپریزال- پرداخت بک-پی ماده۱۰ در اسرع وقت- عدم تحریف اساسنامه‌ی صندوق بازنشستگی نفت-حذف تفکیک تبعیض‌آمیز مشاغل مناطق عملیاتی- ابلاغ هرچه سریعتر اپریزال‌ها

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت  از اعتراضات همکاران در تمامی بخش های نفت حمایت و پشتیبانی میکند

و با اشارە بە تجمع کارگران در اول خرداد افزود:

افزایش دستمزدها فوری

اعتصاب بخش های بیشتری از همکاران با خواست  افزایش دستمزدها

امروز یکم خردادماه همکاران پروژه ای ما  در بخش های مختلفی از عسلویه در اعتراض به عدم افزایش دستمزدها و حتی عدم قبول افزایش ۳۵ درصدی مضوب شورایعالی کار از جانب پیمانکاران مفتخور، دست به اعتصاب زدند.  در این حرکت اعتراضی شماری از کارگران داربست بند شرکت گسترش صنعت پادنا، برق و ابزار دقیق شرکت ستاره تاراز در سایت 1 بوشهر، برق و ابزار دقیق شرکت جهانپارس مس سرچشمه، پتروشیمی دهلران در دشت عباس و رنگ و عایق شرکت سازه پاد سایت 1 بوشهر دست به اعتصاب زده و کارگاههای خود را ترک کردند. در همین رابطه در  روز ۲۹ اردیبهشت نیز بیش از ۱۲۰۰ نفر از کارگران شاغل در شرکت پایندان، اکسیر صنعت و شرکت IPMI در فاز ۱۴ کنگان دست به اعتصاب زده بودند.  شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از اعتصاب همکاران پرژه ای بر سر خواست افزایش دستمزد حمایت و پشتیبانی کرده و از همه کارگران انتظار دارد که وسیعا از این حرکت اعتراضی حمایت و پشتیبانی کنند. همانطور که قبلا اعلام کرده ایم افزایش دستمزدها خواست اول ما کارگران پروژه ای نفت برای قراردادهای سال جاری است و با توجه به رشد سرسام  آور تورم انتظار حداقل ما افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها در تمام سطوح است و برای آن تلاش میکنیم. ما اعلام میکنیم که اگر دستمزدها افزایش نیابد اعتراضات ما در اشکال گسترده تری انجام خواهد گرفت.

دیوان عدالت ادری شکایت کارگران را رد کرد

دیوان عدالت اداری شکایت عدەای از بازنشستگان از دولت در مورد مستمری ها و عدم رعایت مادە ٩٦ قانون تامین اجتماعی را رد کرد و بر تصمیم دولت در خصوص مستمری ها صحە گذاشت. گفتنی است کە تشکلهای حکومتی با توهم پراکنی در مورد دیوان عدالت ادرای از آنجا کە خود نمی خواهند اعتراض جدی بە دولت بنمایند، بازنشستگان و کارگران را بە دیوان عدالت ستیز احالە می دهند. این در حالی است کە این دیوان هموارە علیە درخواست کارگران رای دادە است. بازنشستگان باید بدانند کە شکایت بە دیوان بی نتیجە است و بجای آن باید با پیوستن بە اعتراضات خیابانی همکاران شان حق و حقوق خودشان را دنبال کنند.

اعتراض کارگران فنی راە آهن "ابنیە" نسبت بە ندادن مزایای شغلی

بە گزارش خبرگزاری ایلنا کارگران راە آهن منطقە دو در شمال خواهان تغییر قراردادهای کاری و پرداخت معوقات مزدی خود شدەاند. ایلنا از قول کارگران معترض نوشت:

کارگران ابنیه فنی راه آهن ناحیه شمال دو مطالبات متعددی دارند: تغییر پیمانکار و اصلاح برخی مفاد قرارداد کار مهم‌ترین خواسته برای تامین امنیت شغلی ومعیشتی است. در عین حال، کارگران خواستار پرداخت به موقع مطالبات مزدی خودبه همراه مزایای اضافه کاری و تعطیل کاری هستند.

کارگران راه آهن شمال دو می‌گویند؛ مزایای عرفی، رفاهی و مناسبتی آن‌ها در اعیاد شعبانیه، ۲۲ بهمن، ماه مبارک رمضان، نوروز ۱۴۰۲ و مناسبت عید سعید فطر ۱۴۰۳ که باید پرداخت می‌شده اما نشده و بایستی به حساب کارگران واریز شود.

 

تجمع اعتراضی بازنشستگان فرهنگی مقابل ساختمان سازمان برنامە

شمار بزرگی از بازنشستگان فرهنگی با برپایی تجمع در مقابل ساختمان سازمان برنامە و بودجە خواستار افزایش حقوق خود شدند. در این تجمع اعتراضی کە ٣٠ اردیبهشت برگزار شد، علاوە بر بازنشستگان فرهنگی تعدادی از بازنشستگان غیر فرهنگی نیز کە خواستار افزایش حقوق خود هستند شرکت داشتند. تجمع کنندگان علاوە بر افزایش حقوق خواهان اجرای رتبە بندی و همسان سازی حقوق خود شدند.

 

تجمع بازنشستگان صنعت فولاد

بازنشستگان صندوق فولاد نیز در ٣٠ اردیبهشت و همزمان با اعتراض بازنشستگان آموزش و پرورش در شهرهای، تهران، اصفهان و مازندران با برگزاری تجمع های اعتراضی خواستار رسیدگی بە مطالبات خود شدند.

تجمع بازنشستگان در شهر شوش

بازنشستگان شهر شوش نیز در ٣٠ اردیبهشت با بر گزاری تجمع و تظاهرات خیابانی مقابل سازمان تامین اجتماعی این شهر اعتراض و خواهان رسیدگی بە مطالبات خود شدند، در این تجمع کە ماە هاست در هر یکشنبە بدون وقفە برگزار می شود، بازنشستگان همچنین علیە حجاب اجباری نیز شعار دادند.

گزارش کانال سندیکای هفت تپە از این تظاهرات:

"روسری را رها کن، فکری به حال ما کن"

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش در مقابل درب فرمانداری شوش، در اعتراض به شرایط بد و نامساعد معیشتی، اعتراض به حقوق و دستمزد های ناچیز و نامناسب، به دزدی، فساد و غارت، به تبعیص و نابرابری ها

نابود باد بندگی، زنده باد زندگی

 

بیانیە کوتاە و جامع شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران بعد از کشتە شدن رئیسی و همراهان:

يكشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، به همراه آل هاشم، نماینده‌ی ولی‌فقیه و امام جمعه تبریز، حسین‌امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی، سردار سید مهدی موسوی، فرمانده یگان حفاظت رئیس‌جمهور، و تعدادی از محافظین و خدمه‌ی بالگرد، در سانحه‌ای هوایی کشته شدند.

رئیسی جوان مسئولیت‌هایی از جمله “معاونت گروهکی” دادستان، جانشینی دادستان دادگاه انقلاب تهران، عضو هیئت_مرگ و اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷، را در کارنامه‌ی اولیه‌ی خود داشت. در ادامه رئیسی در نقش‌های دیگری از جمله معاونت اول قوه قضائیه، ریاست قوه قضاییه، دادستان کل کشور، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نائب رئیسی مجلس خبرگان و آخرین سمت ایشان رئیس‌جمهور در دولت سیزدهم بود.

آموزش و پرورش در دوران ریاست جمهوری رئیسی، بحرانی‌ترین وضعیت خود را در سال‌های بعد از انقلاب می‌گذراند. مسمومیت‌سازی مدارس دختران، حمله‌ی نیروهای نظامی و امنیتی به مدارس، ضرب و شتم و کشته شدن بیش از ۸۰ دانش‌آموزان و دو معلم، بازداشت و زندانی کردن کودکان دانش‌آموز از سیاه‌ترین لکه‌های آسمان وزارت آموزش و پرورش در دوران ریاست جمهوری رئیسی بود. همچنین برخوردهای امنیتی از جمله زندان، اخراج و بازنشستگی اجباری معلمان، روش استخدام معلمان تازه با جذب سه هزار طلبه، کمبود شدید معلم در هفته‌های نخستین سال‌تحصیلی و نرسیدن کتاب‌های درسی برخی پایه‌ها تا یک ماهه اول، از دیگر نشانه‌های ناکارآمدی آموزش و پرورش در دولت سیزدهم می‌باشد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران همواره مخالف سیاست‌های ضدآموزشی و ضدمردمی بوده و در کنار سایر دادخواهان همواره خواهان محاکمه‌ی آمران و عاملان قتل و کشتار مردم در قیام‌ها از جمله دادخواه دانش‌آموزان و معلمان است و ضمن محکومیت کودک‌کشی در هر جای جهان امیدوار است کسانی که در کودک‌کشی به ویژه در ایران دستی داشته‌اند در دادگاهی مردمی و عادلانه به سزای اعمال خود برسند.


شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

۲ خرداد ۱۴۰۳

 

هاشم خواستار معلم مقاوم زندانی در زندان ٧٢ سالە شد

علیه فراموشی هاشم خواستار

تا که آزادی بود دربند، دربندیم

مهندس هاشم‌خواستار، از بلند قامتان جنبش صنفی معلمان ایران، انسانی استوار و بی‌غل ‌و غش، که هیچ گاه در مقابل بی‌عدالتی سکوت نکرد. بی‌راه نیست که بگوییم، ایستادگی در مقابل او سر خم میکند.

معلمان ایران، هیچ‌گاه فعالان صنفی زندانی را فراموش نمی‌کنند و قدردان تلاش آنها هستند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید