رفتن به محتوای اصلی

نشریە هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٧٩

نشریە هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٧٩

در این شماره:
وران فریب بسر آمدە، وعدەهای فریبکارانە دیگر کسی را فریب نمی دهد! - صادق کار

صورتبرداری از خطرات کار کودک در زنحیره های تأمین جهانی بخش نخست
تحلیلی در بخشهای پوشاک، الکترونیک و کشاورزی - نوشته راشل جکسون، از انتشارات یونیسف
سرمایە داری سال بە سال استثمارگر تر و خشنتر می شود
پیرامون گزارش سال ٢٠٢٤ کنفدراسیون بین المللی اتحادیە های کارگری "ITUC"

مکثی بر رویدادهای کارگری هفتە
و...

 

نشریە هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٢٧٩

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید