رفتن به محتوای اصلی

اخراج روزنامە نگاران تلویزیون ایران اینترنشنال را محکوم می کنیم!

اخراج روزنامە نگاران تلویزیون ایران اینترنشنال را محکوم می کنیم!

اخراج روزنامە نگاران تلویزیون ایران اینترنشنال را محکوم می کنیم!

اتحادیە ملی روزنامە نگاران بریتانیا و ایرلند در بیانیەای کە متن آن در ١١ مهرماە منتشر شدە است، ضمن تائید خبر اخراج ٣ خبرنگار عضو این اتحادیە، اخراج آنها به دلیل فعالیت صنفی را محکوم کردە است. بنا بە نوشتە این اتحادیە، این ٣ روزنامە نگار بخاطر تلاشهایشان برای برسمیت شناختە شدن فعالیت صنفی در تلویزیون ایران اینترنشنال تعدیل و یا در واقع اخراج شدەاند.

فداراسیون بین المللی روزنامە نگاران نیز اخراج این سە عضو خود را محکوم نمودە است. آنتونی بلانگر دبیر کل فدراسیون بین المللی روزنامە نگاران پس از اعلام همبستگی این فدراسیون با کارکنان عضو اتحادیە در تلویزیون ایران اینترناشنال، آن را بی عدالتی، تبعیض آشکار و بە مضحکە گرفتن قوانین بین المللی خواندە و خواهان رفع این بی عدالتی شدە است. نمایندگان کارکنان این اتحادیە در تلویزیون ایران اینترنشنال نیز در بیانیەای کە بە تصویب رساندند ضمن اعلام همبستگی خود با همکاران اخراجی شان آن را محکوم نمودەاند. در بریتانیا، کشور محل استقرار این تلویزیون، فعالیت اتحادیەای قریب یک قرن است بە رسمیت شناختە شدە، ممنوعیت آن یک تبعیض آشکار و غیرقانونی است کە نباید آن را برتافت!

گروە کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) کە از آغاز فعالیت های خود تا کنون هموارە از حقوق سندیکایی و مبارزات و مطالبات کارگران و زحمتکشان دفاع نمودە، اخراج ٣ روزنامە نگار عضو اتحادیە ی کارکنان تلویزیون ایران اینترنشنال بە دلیل فعالیت اتحادیەای را نقض آشکار حقوق اتحادیەای آنها می داند و آن را محکوم می کند. ما همبستگی خود را با روزنامە نگاران اخراجی ابراز می داریم و خواهان بازگشت بە کار آنان و رفع موانع فعالیت اتحادیە کارکنان تلویزیون ایران اینتر نشنال و توقف تهدید و فشار بە اعضای اتحادیە کارکنان این تلویزیون بخاطر عضویت در اتحادیە هستیم.

بی شک محکوم کردن این اعمال و دفاع از حقوق سندیکایی کارکنان تلویزیون توسط مخاطبان ایرانی آن نقش مؤثری در نهادینه کردن وبه رسمیت شناختن حقوق سندیکایی و صنفی روزنامه‌نگاران خواهد داشت.

 

گروە کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

اول آبان ٩٩ برابر با ٢٢ اکتبر ٢۰٢۰

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید