رفتن به محتوای اصلی

در گدشت مبارز برجستە جنبش سندیکایی و کارگری ایران رفیق باران کارآمد را تسلیت می گوییم!

در گدشت مبارز برجستە جنبش سندیکایی و کارگری ایران رفیق باران کارآمد را تسلیت می گوییم!
به‌مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

در گدشت مبارز برجستە جنبش سندیکایی و کارگری ایران رفیق باران کارآمد را تسلیت می گوییم!

با تاسف و تاثر بسیار اطلاع یافتیم رفیق باران کارآمد یکی از اعضای توامند و پرشورشورای متحدە مرکزی و از مبارزان پر تلاش جنبش سندیکایی و کارگری ایران در سن صد سالگی زندگی را بدرود گفتە است. رفیق باران کارآمد در مبارزات فشردە و پر ثمر کارگران صنعت نفت در دهە های ٢٠ و ٣٠ نقش برجستەای داشت و از رفقای همرزم و نزدیک رفیق زندە یاد علی امید مبارز برجستە و سر افراز جنبش سندیکایی بود.

باران همچنین عضو نخستین هیئت اعزامی شورای متحدە مرکزی بە کنگرە فدراسیون سندیکای جهانی در فرانسە بود. او بە دلیل شرکت در اعتصابات کارگران نفت چند بار بازداشت شد و در سال ١٣٣٧ نیز بخاطر فعالیتهای سیاسی و سندیکایی دوبارە بە زندان افتاد. در دوران انقلاب ٥٧ نیز رفیق باران بە فعالیتهای سندیکایی خود ادامە داد. گروە کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) درگذشت رفیق باران كارآمد را بە خانوادە محترم ایشان و بە دوستان و همرزمان او تسلیت می گوید و خود را در غم آنان سهیم می داند.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!

گروە کار کارگری حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

٢٩ مهر ١٤٠٠

دیدگاه‌ها

آشنا

آقا بارون، ببخش که تا زمانی که بودی قدرت را نمیدانستم. از وقتی از دنیا رفتید دگر به خانه شما نیامدم. کسی که آخرین روز های عمرش با خواندن کتاب میگذشت و از سواد بالایی برخوردار بود، ارزشش خیلی بالاست.
علم هرگز نمیمیرد

ی., 07.05.2023 - 14:12 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید