رفتن به محتوای اصلی

امید آفرينی، اعتمادسازی و همبستگی در راه شکل گیری اراده ملی برای گذار به دمکراسی وظیفه همه ماست

امید آفرينی، اعتمادسازی و همبستگی در راه شکل گیری اراده ملی برای گذار به دمکراسی وظیفه همه ماست

پیش‌گفتار

ـ ضرورت و نیاز مبرم جامعه و کشور ما به تغییر بنیادینِ نظام سیاسی و ساختار اقتصادی، و اجتماعی و فرهنگی؛   

ـ نیاز جنبش زن، زندگی، آزادی به پایداری، گسترش و ارتقا به جنبش دمکراتیک عمومی و فراگير ؛

نیاز مبرمِ جامعه به گسترش امید، اعتماد، خودباوری، ضرورت عاجل تجمیع نیرو برای همبستگی و شکل گیری اراده ملی برای گذار مسالمت آمیز و دمکراتیک از جمهوری اسلامی به دمکراسی ؛ 

تشکیل شورای متکثر رهبری برای مدیریت گذار مسالمت آمیز و دمکراتیک از جمهوری اسلامی به دمکراسی را در دستور کار همه ما قرار داده است. 

در جهت پاسخ به این ضرورتها و نیازهای جامعه و متاثر ازفرآیند جنبش زن، زندگی، آزادی، تحولات در صفوف اپوزیسیون جمهوری اسلامی در سمت رفتن به تشکیل اتئلافها وتشکیل بلوکها، ورود در بلوک‌های سیاسی موجود و یا شکل‌دهی به بلوک‌های نوین، ابتکارات برای انواع هم‌آهنگی‌ها بر پایه‌ی هم‌سو‌یی‌ها شتاب گرفته و دیالوگ و گفت‌ و‌شنودها میان اغلب نیروهای مخالف جمهوری اسلامی با شتاب فزون تر ی جایگزین مونولوگ می شود. 

فراتر از اینها، موضوع تشکل ‌پذیری، سازمان‌یابی‌ و سازمان‌دهی در‌ میان جریانات اپوزیسیونی بیش از هر زمان دیگر جنبه‌ی اولویت ‌به خود گرفته‌ ، امر محوری تلقی می‌شوند و مبرم‌تر از همیشه در دستور روز منفردین سیاسی قرار می‌گیرند.

در چنین گرهگاه حساسی است که تلاشگران آزادی، سکولار دمکراسی و عدالت اجتماعی  درگیر این دغدغه‌‌اند که چگونه‌ می‌شود و بتوان هم‌افزایی‌های ضرور و تجمیع نیرو برای گذارمسالمت آمیز و دمکراتیک به دمکراسی را شکل داد و تامین کرد. 

تشکیل ثقل (بلوک) و شبکه فراگیر جمهوری سکولار دمکرات، تشکیل بلوک فراگیر دیگر نیروهای سکولار دمکرات و توافق بلوکها با هم، حول پرنسيپ های گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به دمکراسی، مهمترین مساله روز جنبش و گامها درراستای  تشکیل نهاد مدیریت گذار است.  

الزامات گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی

۱-پرنسيپ های ضرور و ارکان تضمینی برای تشکیل ثقل ( بلوک ) جمهوری سکولار دمکراسی و  بلوک سکولار دمکراتها :  

 • به رسمیت شناختن حقوق و استقلال برنامه‌ای و سازمانی احزاب و سازمانهای جمهوری خواه و جريان های سکولار دمکرات،
 • پرهیز از یکجانبه نگری، یکسان سازی، خودمحوی و اعمال هژمونی بر ديگر جريان ها ؛
 • گفتگو  و  رویکردِ دمکراتیک جمهوریخواهان سکولار دمکرات با همدیگر و با نیروهای سکولار دمکرات 
 • توجه و تاکید بر اشتراکات و پذیرش نقد و بیان شفاف تفاوتها در سپهر عمومی؛

۲- عمده ترین اهداف و خطوط استراتژیک مشترک جمهوری خواهان سکولار دمکرات و برنامه عمل آنها 

الف – عمده ترین اهداف 

 • گذار از جمهوری اسلامی به دمکراسی، جدائی دین ودولت؛ تشکيل مجلس موسسان، تدوين قانون اساسی و استقرار نظام جمهوری سکولار دمکراتیک ایران 
 • به رسمیت شناختن اعلامیه جهانی حقوق بشر و رعایت آن در همه حوزه ها ؛ 
 • نفی حق ویژه سیاسی بر اساس دین، جنسیت ، ایدئولوژی، وراثت و هرگونه مقام سیاسی مادام العمر و حکومت فردمحور ؛ 
 •  لغو حکم اعدام و هر نوع مجازات مرگ و قصاص و ممنوعیت هر قسم شکنجه روحی و جسمی؛
 • صلح، آزادی ، عدالت اجتماعی، دمکراسی، حفظ محیط زیست؛
 • دمکراتیزه شدن ساختارهای جامعه و قرار گرفتن کشور در مسیرتوسعه پايدار  
 • پکپارچگی سرزمينی کشور ایران و ساختار سیاسی دمکراتیک غیرمتمرکز در راستای رفع تبعیضهای قومی و ملی، هویتی، زبانی، جنسی و جنسیتی و مذهبی ؛ 
 • برابری حقوق زنان با مردان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی 
 • تامین آموزش و بهداشت و زندگی کودکان و ممنوعیت کارکودکان ؛
 • کاهش فاصله طبقاتی، تامین حداقل حقوق کارگران و افزایش مناسب دستمزد و مزایای نقدی و غیر نقدی آن ها، و مزد و ایمنی کار، به رسمیت شناختن حق اعتصاب کارگران و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی، تضمین امنیت شغلی کارگران، معلمان، کارمندان و همه زحمتکشان شاغل و بازنشسته با حضور و دخالت و توافق نماینده‌های منتخب تشکل‌های مستقل و سراسری آنان برای زندگی بهتر 
 • رفع تخریب محیط زیست وحفاظت از خاک و آب و محیط زیست ؛  
 • دفاع از منافع ملی و عادی سازی روابط خارجی با همه کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل و تلاش برای صلح جهانی. 
 • برگزاری انتخابات آزاد و سالم برای تشکیل مجلس موسسان منتخب مردم،  تهیه قانون اساسی جدید براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و حق مردم برای تامین حاکمیت و تاسیس جمهوری سکولار دمکرات 

ب- خطوط استراتژیک مشترک نیروهای سکولار دمکرات جمهوری خواه برای تشکیل بلوک مورد نظر خود

 • حمایت ازجنبش زن، زندگی، آزادی و تلاش همه جانبه  برای پایداری، گسترش توسعه و ارتقا آن به جنبش دمکراتیک عمومی و فراگير؛ 
 • تکیه بر جامعه مدنی، نیروها و جنبش های اجتماعی جامعه به عنوان نیروی اصلی تحولات بنیادین؛
 • تلاش و دفاع مستمر از حقوق و خواست های گروه های مختلف اجتماعی: زنان، کودکان، معلمان، کارگران، بازنشستگان و تهیدستان، گروه های  قومی- ملی ، دانشجویان؛
 • حمایت مستمر از اعتراضات، کنش های مطالباتی، نافرمانی مدنی و اعتصابات و دیگر اشکال اعتراضی مسالمت آمیز مردم ؛
 • تلاش برای همگرایی و هم‌ پیوندی و هم افزایی جنبشهای اجتماعی و بسج نیرو برای  گذار مسالمت آمیز و دمکراتیک  از جمهوری اسلامی به دمکراسی 
 • گذار مسالمت آمیز و دمکراتیک به دمکراسی 
 • مخالفت با رهبرتراشی و دولت سازی توسط دولتهای خارجی برای کشورما   
 • تشکیل جبهه سکولار دمکراتیک مشترک و فراگیر جمهوری خواهی  ( بلوک ) 
 • توافق ثقل جمهوری خواهان یا بلوکهای دیگر نیروهای سکولار دمکرات حول گذار مسالمت آمیز و دمکراتیک به دمکراسی
 •  تلاش برای تشکیل نهاد مدیریت گذار عمدتا توسط  نیروهای داخل کشور 

ح- برنامه عمل و راه کارهای مشترک برای تقویت جنبش زن، زندگی، آزادی و بسیج نیرو در راستای استراتژی گذار به دمکراسی

 • آزادی بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی؛
 • آزادی مطبوعات، رسانه‌های صوتی- تصویری، احزاب، تشکل‌های مدنی و صنفی و محیط زیستی ،  اجتماعات، اعتصاب، راهپیمایی، شبکه‌های اجتماعی 
 • حمایت مستمر از حقوق و خواست های نهاد های مدنی و جنبشهای اجتماعی، سازمان های مردم  نهاد، گروه های اجتماعی: زنان، کودکان، معلمان، کارگران، بازنشستگان، تهيدستان، قومی – ملی ، دانشجویان و طرفدران حفظ محیط زیست و فرهنگ سازان و فرهنگ پروران 
 • تلاش برای همگرایی و هم‌ پیوندی و هم افزایی نیروهای این جنبشها و سازمانهای ونهادها 
 • دفاع از اعتراضات، کنش های مطالباتی، نافرمانی مدنی مردم و اعتصابات 

۳- توافق ثقل ( بلوک ) جمهوری سکولار دمکراسی با بلوک یا بلوکهای نیروهای سکولار دمکرات 

مبانی و پرنسيپ های توافق میان بلوکها

 • نظر به ضرورت و نیاز مبرم ایران و  ایرانیان به دمکراسی و دمکراتیزه شدن نهادهای جامعه
 •  نظر به اصول اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و دمکراسی
 •  با توجه به خطراتی که از طرف نیروهای راست افراطی داخل وخارج کشور و دخالت دولتهای دیگر، زندگی مردم، جامعه و جنبش زن، زندگی، آزادی را تهدید می کند ؛
 • با توجه به مصالح و منافع ملی کشورمان ؛
 •  نظر به ضرورت و اهمیت استراتژیک و تاکیتکی کاهش هزینه ها، رفع خطرات و گذار مسالمت آمیز و دمکراتیک به دمکراسی؛ 
 • و با توجه و تاکید بر ضرورت و نیاز جامعه و جنبش به تشکیل نهاد مدیریت گذار به دمکراسی در داخل کشور عمدتا توسط  نیروهای داخل کشور و با  همیاری و مشارکت نیروهای ایران خارج کشور ؛ 

 توافق میان ثقل (بلوک ) جمهوری خواهی سکولار دمکرات با بلوک یا بلوکهای دیگر نیروهای سکولار دمکرات حول گذار مسالمت آمیز و دمکراتیک از جمهوری اسلامی به دمکراسی، نیاز عاجل جنبش زن زندگی آزادی و جنبش های اجتماعی  جامعه ما، در خدمت گسترش امید آفرينی، اعتمادسازی، خودباوری و همبستگی در راه گذار به دمکراسی است.  

بکوشیم نیروی امید آفرينی، اعتمادسازی، خودباوری و همبستگی در راه گذ ار به دمکراسی و تاسیس حاکمیت مردم باشیم

دیدگاه‌ها

مهران

بایدپیروزی های مردم، هرچندکوچک را به رخشان کشید.باید چالش های کوچک و دست یافتنی و راه حل آنرا به مردم نشان داد. باید آفرینندگی را بامردم تمرین کرد. بایدپرسیدن و به نقدکشیدن هرچیز را مردم بیاموزند. باید تقدس را محو کرد. باید مردم روی زمین قرارگیرند. حال این زمین هرچقدرمیخواهد پلشت باشد یا زیبا، مهم این است که واقعیتی زمینی است. باورکنید از کانت هم شروع کنیم، شروع زیبایی است.

س., 07.03.2023 - 14:30 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

 • No HTML tags allowed.
 • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید