رفتن به محتوای اصلی

نکاتی چند در مورد "پيش نويس منشور"

نکاتی چند در مورد "پيش نويس منشور"

در ماه های آتی کنگره مشترک برگزار می شود. کنگره وحدت سه جريان. هدف از وحدت سه جريان پی ريزی سازمان واحد است. اما سازمان سياسی برآمده از کنگره بايد جايگاه خود را در بين احزاب و سازمان های سياسی کشور مشخص و انتخاب اجتماعی اش را اعلام کند. به عبارت ديگر سازمان جديد بايد سيمایش را ترسيم نمايد، ارزش ها و ديدگاهش را بيان کند، موضعش را نسبت به جمهوری اسلامی و مولفه های اصلی استراتژی سياسی برای گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری دموکرات و سکولار معين کند و در مورد مسائل مهم و مبرم جامعه اظهار نظر نمايد.
اين مجموعه در سندی گنجانده شده و به کنگره ارائه می شود. اين سند که منشور نام گرفته است، در برگيرنده ارزش ها و ديدگاه ها، نگاه به مناسبات سرمايه داری و فرآيند جهانی شدن، جمهوری اسلامی و راه های گذار از آن و برخی مسائل برنامه ای است.
بين سه جريان توافق وجود داشت که برای تشکيل سازمان واحد، تهيه برنامه در گام نخست ضروری نيست و می توان ابتدا به تدوين منشور با مشخصات برشمرده اکتفا کرد. چرا که برنامه نيازمند کار سنگين و فرصت زمانی بيشتری است. آنچه در مرحله کنونی ضروری است، بيان هويت جريان برآمده از کنگره است. به همين خاطر تدوين برنامه کنار گذاشته شد و منشور در دستور قرار گرفت.
برای تهيه منشور، گروه کار منشور تشکيل گرديد و کار فشرده ای را پيش برد. حاصل کار گروه کار تحت عنوان "پيش نويس منشور" در اختيار اعضاء سه جريان قرار گرفت و در سايت "به پيش" منتشر گرديد. گروه کار منشور سند منتشره را به عنوان پيش نويس قلمداد کرده تا فرصت بحث و گفتگو و ارائه پيشنهاد برای تدقيق و تکميل آن وجود داشته باشد. گروه منشور از اعضاء سه جريان و از علاقمندان و دوستداران وحدت چپ خواسته است که نظرات و پيشنهادهای خود را مطرح کنند. تا کنون نظرات و پيشنهادهای زيادی دست گروه کار منشور رسيده است.
گروه کار منشور همراه با پيشبرد کارش، موضوعات محوری و مسائل مورد اختلاف را مشخص کرده و در جلسات عمومی سه جريان و در جلسات گروه مورد بحث و گفتگو قرار داده است. از جمله آن ها:
ـ چگونه سازمان واحد را تعريف کنيم؟ آيا با مرزبندی با جريان های تاريخی چپ و يا بيان ارزش ها و ديدگاهش؟ در بحث و گفتگو تاکيد براين بود که سازمان جديد را با بيان ارزش ها و ديدگاهش تعريف کنيم نه با مرزبندی با ديگر جريان های چپ.
ـ چگونگی برخورد ما با سوسياليسم در منشور، يکی از موضوعات مورد بحث ما بود. با توجه به اينکه سوسياليسم به عنوان آلترناتيو جمهوری اسلامی برای سه جريان مطرح نيست، و با نظرداشت اينکه درک يکسانی از سوسياليسم وجود ندارد و نمی توان هم تعريف روشن از آن ارائه داد، ما در منشور به ارائه خطوط عمومی و ارزش های سوسياليستی بسنده کنيم و وارد ترسيم مشخصات آن به عنوان نظام اقتصادی، اجتماعی و سياسی نشويم. اين نظر در پيش نويس منظور شد.

ـ موضوعات ديگر مثل جايگاه ما در نظام‌ سرمایه‌دارى‌ جهانى‌ میان‌ کار و سرمایه‌، فرمول بندی در مورد مسئله ملی، موضع ما نسبت به تغييرات در قانون اساسی و برخورد ما با اصلاحات و اصلاح طلبان مورد بحث و گفتگو بود.

گروه کار منشور بررسی و گفتگو حول نظرات و پيشنهادهای دريافتی را در دستور کار خود قرار داده و اميدوار است به پيش نويس منشور دقت بيشتری بخشد، آن را تکميل کند و در اختيار کنگره قرار دهد.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید