رفتن به محتوای اصلی

اقدامی مسئولانه و امیدبرانگیز در راه هماهنگی ملی

اقدامی مسئولانه و امیدبرانگیز در راه هماهنگی ملی

15 تشکل سیاسی دربرگیرنده‌ی 32 گروه اپوزیسیونی، طی برآمدی امیدبرانگیز، در روزهای اخیر «میثاق حق ِ زندگی»(*) را تایید و هر یک مستقلاً آن را انتشار همزمان دادند. اقدامی مسئولانه که صفحه‌ی نوینی را در سپهر اپوزیسیون می‌گشاید. اهمیت این اقدام به ارزش‌هایی است که آنها را بشمریم:

1) تا به امروز موردی در اپوزیسیون سراغ نداشتیم که توانسته باشد چنین کمیت و تعدادی از جریانات مخالف جمهوری اسلامی و مبشر آزادی و دمکراسی را در این شکل ابتکاری کنار هم گردآورد. پوششی که این هم‌سویی و هم‌راهی از نظر کثرت جریانات شکل داده است، واقعاً بی همتاست. نخستین ارزش این حرکت سیاسی را می‌باید در جدیت این جمع برای جمع‌گرایی و حرکت در سمت تجمیع جست.

2) از نظر تنوع در ترکیب نیز، تاکنون شاهد چنین برآمد مشترکی در اپوزیسیون جمهوری اسلامی نبوده‌ایم. تنوع درون این جمع، بخاطر افق برنامه‌ای و پایگاه اجتماعی مشترکین، به ویژه برخورداری از تاریخ و نیز سابقه‌ی اپوزیسیونی و جایگاه سیاسی قابل تاکیدی است که بیشترینه‌شان به آن شهره‌اند.

3) اهمیت برآمد مشترک مزبور نیز فقط از نظر مخالفت آن با جمهوری اسلامی نیست بلکه اتکایی است که بر اشتراکات ارزشی و برنامه‌ای دارد و مبین نگاه آینده‌نگرانه به پسا جمهوری اسلامی است. نشانگر اینکه، تجمع سلبی حول مبارزه‌ی لازم با نظام حاکم کافی نیست و ضرورت دارد که از همین حالا و بگونه‌ی گفتمانی و توافقات نوع میثاقی، اینده را در وجوه اثباتی به نمایش گذاشت.

4) این برآمد در شکلی مسئولانه‌ توانست آن روش زیانبار دیرسال در اپوزیسیون ایران را پشت سرنهد که گویا موضع‌گیری مشترک تنها در اشتراک مطلق بر متن ممکن است. جریاناتی از این جمع هم‌سو، مطابق با باورها و ادبیاتی که دارند ضمن تصریح حق برداشت خود از این یا آن مورد «میثاق» در زیرنویس منتشره‌، اصل را همانند بقیه بر تایید کلیت «میثاق» نهادند. همین، خود ارزش نوینی را در اپوزیسیون آفریده است: استقلال نظر بجای خود، اصل اما بر اشتراکات است و نه تمایزات.

5) اقدام مشترک حول این «میثاق»، نوعی از عمل مشترک است که ارزش مضمونی آن با هر آینده‌ی‌  جمع انتشار دهنده‌، باز جای خود باقی می‌ماند. آگاهانه بودن حرکت نیز به اینست که هر موافق کلیات متن تحت هر شرایطی همچنان می‌تواند از مفاد موضوع همراهی و حقانیت آن دفاع کند. سنجیدگی حرکت، پیش از همه در جاانداختن مضمون و موضوع ِ موضع‌گیری است.

6) این برآمد، تلفیق جسارت و بردباری سیاسی را نشان داد. بجای جنجال‌آفرینی‌های ِ بی‌پایه و فاقد پشتوانه که همواره آبستن ِ شکست‌ها، دلزدگی‌ها و سرخوردگی‌ها می‌شوند، ترجیح را بر پیش‌روی ِ آهسته ولی استوار می‌گذارد. ارزش این حرکت به ماندگاری آنست، زیرا تلاش‌های ِ کم صدا ولی دراز مدت را به پشتوانه‌ دارد. هر آینده‌ی روشن، نیازمند گذشته‌ی دیروز مستحکم و امروز دوام‌دار است.

7) نشر همزمان این متن، نشانه‌ی رشد ِ فهم ِ ضرورت رسیدن ِاپوزیسیون ِ آزادیخواه و دمکرات به هماهنگی عملی است. انتشار جمعی این «میثاق» راه را بر تقویت فضای گفتگو و ایجاد و تحکیم مناسبات در اپوزیسیون دمکراسی‌خواه هموار می‌کند و به این اعتبار، نقطه عطف را می‌ماند. این دستاورد را باید ارج نهاد و سکویی برای هماهنگی ملی در مبارزه با جمهوری اسلامی دانست.  

8) نشر همزمان «میثاق ِ حق زندگی» در آستانه‌ی سالگرد جنبش انقلابی «زن – زندگی – آزادی» از سوی جریانات انتشار دهنده، نشانه‌ی پیوند مضمونی آنها با این جنبش مدنی و مطالبات آنی و آتی آنست. زن، زایای زندگی و عین زندگی است و زندگی بی حق آزادی، پژمردن حیات است و از نفس انداختن آدمی. جمع ِ انتشار دهنده، یک سالگی جنبش «مهسا» را خوب به پیشواز رفته است.

(*) https://bepish.org/node/9768

دیدگاه‌ها

باقر

برای روشن شدن متن قبلی می توان اضافه کرد: اگر میثاق، به قول نوشته  یکی از دوستان،  امضای«جبهه چپ: حزب چپ، حزب توده ایران، فدائیان خلق»و دیگرنیروهای ملی وذمکرات را داشت زیاد تعجب نمی کردم و به فرضیات نمی پرداختم. 

پ., 21.09.2023 - 12:15 پیوند ثابت
باقر

اولین چیزی که پس از خواندن میثاق به ذهن می رسد اینست که چه انگیزه ای این مجموعه بسیار وسیع با نظرات گوناگون را به هم نزدیک کردو انتظار آنها از این اقدام چیست. پاسخ میتواند کمک کند که آیا در نیروهای چپ، آنگیزه ای شبیه ویا نردیک به آنها وجود دارد یا نه . به باور من انگیزه آنها می تواند این باشد که در بقطه «عطف» کنونی نباید ار بقیه عقب افتاد. بقیه ای که با نگاه به وسعت مجموعه آنها، می تواند جنبش چپ باشد. با این فرص مشکل به نظر می رسد که جنبش چپ، حتی با فرض همگرائی امید به همگرائی با آنه را داشته باشد. امیدوارم که انگیزه آنها عقب افتادن از جنبش چپ نباشد!

پ., 21.09.2023 - 11:30 پیوند ثابت
آرش

خیلی جالبه ، ما الان به جایی رسیدیم  که احزاب باید تأیید کنن که حقوق بشر رو قبول دارن یا نه😊 این مثل این میمونه که انسان بیاد تأیید کنه که انسانه یا نه🤔
البته که احزاب اگه دموکراتیک باشند حقوق بشر رو قبول دارند …. بیاید وقتتون رو سر کارهای مفید تر مثل ایجاد اتحاد در جبهه چپ بین حزب چپ، حزب توده، اکثریت،حزب کمونیست، راه کارگر و… بذارید… و در آخر به دنبال لیبرالهای چپ بیفتید

پ., 24.08.2023 - 23:19 پیوند ثابت
م یاری

این عنوان حق زندگی خیلی کلی است ، حتی بازجوهای اوین هم حق زندگی دارن پس می تونن به این گروه  بپیوندن ؟ 
درحال حاضر ما به جبهه واحد ضد دیکتاتوری نیاز داریم هرکسی یا گروهی با هرعقیده فقط با این فرض که ضد دیکتاتوری  یا به عبارتی خواهان دموکراسی باشه می تونه به این جبهه واحد ملحق بشه وهر فرد یا گروهی ملحق نشد حتما در سمت دیکتاتور ایستاده و خواهد ایستاد
تنها هدف جبهه واحد ، سرنگونی دیکتاتوری برای استقرار دموکراسی  است وبس هیچ رسالت دیگری برای تعیین نوع حکومت آینده ندارد ، به محض اینکه چنین رسالتی برای خود قائل شود تضاد در جبهه بوجود می آید ، اما گروهها می توانند خارج از جبهه و نه زیر نام آن درباره نوع حکومت آتی بحث وتبلیغ کنند   
حتی اینکه گفته میشه هدف ایجاد یک حکومت دموکراتیک سکولار هست ، قید کلمه سکولار ممکنه مانع از ورود نیروهای مذهبی دموکراسی خواه وضد دیکتاتوری  به جبهه بشود .

متن میثاق نامه با نوشته ها وحرفهای مردم کوچه وبازار متفاوت وبیگانه است خوب بود به جای برشمردن فواید آن  ، ساز وکارهایی شرح داده می‌شد که وحدت درونی ائتلاف را استحکام ببخشد . امیدوارم ظرف چند ماه آینده هنوز نام ونشانی ویا بیانه وتجمعی از این ائتلاف درمیان باشد 

پ., 03.08.2023 - 09:43 پیوند ثابت
رضا

باسلام .اگربرمنشورحقوق بشرتاکیدمیکردندبهترنبود.البته که ازهیچ بهتراست .اما گام به نظرمن گام کوچکی است .یعنی ازسخت ترین راه انجام شده .بعیدمیدانم تمام گروه های شرکت کننده با حقوق بشرسازمان ملل فاصله داشته باشند.مواردتوافق خیلی کم بود وشایدبیشترازاین باشدکه درسایت به پیش مطرح شده است وگرنه آزادی مطبوعات آزادی تحزب ومسائل دیگرفراوانی است که میشدعنوان شود.

پ., 03.08.2023 - 08:51 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید