رفتن به محتوای اصلی

نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش ششم

نقش حمایت اجتماعی در امحای کار کودک بخش ششم
گزارش مشترک سازمان بین المللی کار و سازمان یونیسف
 1. سمتگیریها در کار کودک و حمایت اجتماعی
  1.3 حمایت اجتماعی و کار کودک: نگاهی به کشورها

  پوشش وسیعتر حمایت اجتماعی رابطه مستقیمی با مهار بیشتر کار کودک دارد. شکل زیر داده های مربوط به شیوع کار کودکان و نسبت خانوارهای تحت پوشش هر نوع حمایت اجتماعی را در 23 کشور نشان می دهد[1]. چهار ربع این جدول با میانگین نرخ کار کودکان (14.5 درصد) و میانگین سهم خانوارهای تحت پوشش کمک های اجتماعی (26.6 درصد) متمایز می شوند. از بین ده کشور نمونۀ آماری با پوشش گسترده کمکهای اجتماعی، هشت کشور دارای نرخ زیر متوسط کار کودکان اند. داده های دو کشور "دورافتاده" نشان می‌دهند که پوشش گستردۀ حمایت اجتماعی به طور خودکار تضمینی برای نرخ پائین کار کودکان نیست.

پراکندگی پوشش حمایت احتماعی و کار کودک

باید تأکید کنیم که این نتایج نسبی اند و تلاش بیشتری برای جمع آوری هماهنگ داده ها در مورد حمایت اجتماعی و کار کودک در سراسر کشورها ضرورت دارد.

چنان که دیده می شود، کم نیستند کشورهائی، با پوشش حمایت اجتماعی محدود، که در عین حال نرخ کار کودکان در آنها پایین است (ربع پائین سمت چپ جدول). این واقعیت تأکیدی بر این نکته است که پوشش محدود حمایت اجتماعی تنها عاملی نیست که تواماً نرخ [بالای] کار کودک را تعیین می کند. در این رابطه عواملی مانند قوانین، هنجارهای اجتماعی و حضور در مدرسه نیز دخیل اند. با تأکید بر این رابطۀ اساسی، و برای شناسایی صحیح تأثیر حمایت اجتماعی بر کار کودک، بخش حاظر بر اساس مطالعاتی که از روش‌های تجربی یا شبه تجربی استفاده می کنند، نگاهی دارد به شواهد جدید ناظر بر تأثیرات حمایت اجتماعی بر کار کودک.

 

2. حمایت اجتماعی به عنوان پاسخ سیاستگزارانه به کار کودک: شواهد چه می گویند؟
2.1 مقدمه

هدف این بررسی پاسخگویی به سوالات زیر در مورد کشورهای با درآمد کم و متوسط است:

 • از تأثیرات سیستمها، طرحها و برنامه های حمایت اجتماعی بر کار کودک چه می‌دانیم؟
 • در بارۀ عوامل زمینه ای که به این تأثیرات شدت و ضعف می بخشند، چه می دانیم؟
 • کدام ویژگیها در طراحی برنامه های حمایت اجتماعی تأثیر آنها را در مهار کار کودک افزایش یا کاهش می دهد و چگونه می توان برنامه ها را برای تقویت تأثیرات مفید سمت داد؟
 • اولویتها برای تحقیقات آینده کدام اند؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها مطالعۀ حاضر یافته های دقیق، اما مجزا، در بارۀ تأثیر برنامه های حمایت اجتماعی بر کار کودک را با هم ترکیب می‌کند، و با پیروی از روش " حمایت اجتماعی در طول زندگی"، که توسط یونیسف و سازمان بین المللی کار استفاده می شود، به بررسی برنامه هایی دست می زند، که نیازهای متنوع و آسیب پذیری خانواده ها را – خواه دارای کودکان یا افراد به سن کار رسیده یا مسن باشند - ملحوظ می دارند. برنامه های مورد نظر در دسته های زیر طبقه بندی می‌شوند: برنامه‌هایی برای خانواده‌های دارای فرزند، از جمله حمایت از زایمان، مساعدۀ نقدی یا غیرنقدی، و برنامه های حمایت اجتماعی جامع، برنامه های اشتغال عمومی، تأمین اجتماعی به هنگام بیکاری، تضمین درآمد در دوران پیری. دو مقوله مقطعی احتمالی در صول زندگی نیز در نظر گرفته شده اند: حمایت اجتماعی از معلولان، و حمایت اجتماعی از سلامت.

مطالعۀ حاضر، برای هر یک از جهات گفته شده، آن تأمینات پیش بینی شده در برنامه ها را بررسی می کند که بالقوه می‌توانند بر کار کودک مؤثر افتند، حتی اگر هدف مستقیم و صریح آنها، مهار کار کودک نباشد.

تمرکز این مطالعه در درجه اول بر آن برنامه های حمایت اجتماعی است که در قانون مقرر شده و توسط سازمانهای دولتی اجرا می شوند. با این حال، با توجه به شواهد محدود در مورد رابطۀ حمایت اجتماعی و کار کودک در نتیجۀ تأمیناتی غیر از مساعدۀ نقدی، و نیز محدودیت جمعبندیها از هر اقدام تأمینی، دامنۀ مطالعه را به اقدامات انجام شده توسط بازیگران بازاربنیاد، سازمانهای "شخص ثالث" (مانند سازمانهای غیردولتی) و سازمانهای چندلایه نیز بسط داده است. داده های مورد استفاده دورۀ 2010 تا 2022 را پوشش می دهند.

---------------------------------------------------------
[1]- الجزایر، بنگلادش، بلاروس، جمهوری افریقای مرکزی، چاد، کوستاریکا، گویان، عراق، کریباتی، کوسوو، قرقیزستان، لائوس، ماداگاسکار، مقدونیه شمالی، قلمرو اشغال شده فلسطین، ساموا، سائوتومه، صربستان، سیرالئونه، سورینام، تونگا، تووالو، زیمبابوه.

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

 • No HTML tags allowed.
 • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید