رفتن به محتوای اصلی

پیش نویس اساسنامه

پیش نویس اساسنامه

پیش نویس اساسنامه«تشکل نوپا» را که گروه کار آیین نامه و اساسنامه تهیه کرده است در زیر مشاهده می‌کنید.

توضیحات گروه آیین نامه و اساسنامه، با کلمه «توضیح» و با رنگ خاکستری مشخص شده است.

پیشنهاداتی که در گروه رای کافی نیاورده اند , و نیز اصلاحات پیشنهادی که گروه اساسنامه تشخیص داده است که بعنوان آلترناتیو بیاید، با رنگ زرد و با کلمه «پیشنهاد آلترناتیو» مشخص شده است که با توجه به آرای کنگره ابقا یا حذف خواهند شد.

تذکر ۱: برای دوره گذار قرار جداگانه ای صادر خواهد شد و بند مربوط به دوره گذار در این اساسنامه حذف شد.

تذکر ۲: هر جا که واژه آرا برای رای گیری در کنگره آمده بود، برای دقیق شدن منظور، به آرای کنگره تغییر یافت.

 

موفق باشید

گروه آیین نامه و اساسنامه

۱۶ مارس ۲۰۱۸ برابر با ۲۵ اسفند ۱۳۹۶

 

پیش نویس اساسنامه «تشکل نوپا»

۱ـ نام

«...»

«توضیح»نام «تشکل نوپا» پس از تصویب در کنگره مشترک در این بند خواهد آمد. برای آسانسازی، در این طرح از واژه «تشکل نوپا» استفاده شده است.

 

۲ـ تعریف «تشکل نوپا»
۲ـ۱ـ «تشکل نوپا» که از وحدت سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، کنشگران چپ، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ و دیگر فعالان چپ ایران شکل گرفته است، تشکل داوطلبانه افرادی است که دیدگاه ها و ارزشهای اعلام شده در منشور «تشکل نوپا» را پذیرفته و آمادگی دارند با پایبندی به اساسنامه برای تحقق آن ارزش ها و آماجها تلاش نموده وموازین این اساسنامه را پایه مناسبات سازمانی خود قرار دهند.

 

۲ـ۲ـ تعریف از یک سری مفاهیم بکارگرفته شده در این اساسنامه

۲ـ۲ـ۱ـ رای اکثريت با يکی از این گزینه ها معنا میشود:

ـ «مطلق» يعنی نصف بعلاوه يک،

ـ «نسبی» یعنی دارای رای بیشتر،

ـ «موردی» که در زمینه های خاص در این اساسنامه تعیین شده باشد.

 

۳ـ مبانی فکری اساسنامه

۳ـ۱ـ«تشکل نوپا» مناسبات آزاد و دمکراتیکى را که براى استقرار آنها در جامعه ایران مبارزه مى کند، بیش از همه در درون خود اعمال مى کند. بنابراین مناسبات درونى «تشکل نوپا» بر پايه پرنسيپهای دمکراتیک و مشارکت همگانی سازماندهى مى شود. «تشکل نوپا» آزادى بیان را در درون خود تامين و حق گرایش و فراکسیون سیاسى را به رسمیت می شناسد.

۳ـ۲ـ در «تشکل نوپا»، هرگونه تبعیض از جمله تبعیض جنسيتی، قومی - ملی و مسلکی مردود بوده و همه اعضا از حقوق برابر برخوردار هستند.

۳-۳- ساختار «تشکل نوپا» غیر متمرکز می باشد.

 

۴ـ مبانی مناسبات تشکیلاتی

۴ـ۱ـ همه ارگان های انتخابی در مقابل انتخاب کنندگان پاسخ گو هستند.

۴ـ۲ـ تصمیمات درارگان‏ها براساس رای اکثریت اتخاد می‏شوند.

۴ـ۳ـ تشکیل گرایش ها و فراکسیون های نظری سیاسی دردرون «تشکل نوپا» با التزام به اساسنامه آزاد است.

۴ـ۴ـ پذیرش مسئولیت در «تشکل نوپا» داوطلبانه است. اعضای «تشکل نوپا» به اجبار به پذیرش مسئولیت موظف نمی‏شوند.

۴ـ۵ـ پذیرش مسئولیت به معنای تعهد به انجام آن، رعایت موازین سازمانی و امر پاسخگوئی است.

۴ـ۶ـ در پیشبرد فعاليتهای روزمره سه امر «مسئولیت»، «اختیار تصمیم گیری در چهارچوب مسئولیت» و «پذیرش داوطلبانه مسئولیت» راهنمای سازماندهی و مدیریت در «تشکل نوپا» است.

۴ـ۷ـ مسئولیت ها دوره ای بوده و مسئولین برای دوره های محدودی به مسئولیت برگمارده می شوند.

تبصره: محدوده زمانی برای هر دوره عضویت در یک ارگان و یا بودن در يک مسئولیت را ارگان انتخاب کننده تعیین خواهد نمود.

۴ـ۸ـ حق مشارکت اعضا چه در اطلاع رسانی و چه در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کلان با تعبیه کانال های لازمه تامین و تضمین میشود.

۴ـ۹ـ در انتخاب ارگانها و تفویض مسئولیتها، بنابر اصل برابری جنسیتی، مشارکت زنان متناسب با تعداد اعضای زن تضمین میشود.

۴ـ۱۰ـ ساختار تشکیلاتی بر اساس تلفیق دمکراسی نمایندگی، مشارکتی و مستقیم تنظیم شده است.

۴-۱۱- ساختار و مناسبات تشکیلاتی «تشکل نوپا» با هدف نیل به یک حزب برنامه ای سامان داده شده اند.

 

۵ـ عضویت در «تشکل نوپا»

۵ـ۱ شرایط عضویت

۵ـ۱ـ۱ـ پذیرش اساسنامه و اهداف مندرج در برنامه «تشکل نوپا»،

۵ـ۱ـ۲ـ داشتن تابعیت ایرانی«پیشنهاد آلترناتیو»

۵ـ۱ـ۳ـ عدم عضویت در دیگر احزاب ایرانی «پیشنهاد آلترناتیو»

۵ـ۱ـ۴ـ داشتن حداقل ۱۶ سال سن،

۵ـ۱ـ۵ـ داشتن دو نفر معرف. «پیشنهاد آلترناتیو»

 

تبصره ۱: اعضای سه جریان عضو «تشکل نوپا» محسوب میشوند مگر خلاف آنرا اعلام کرده باشند.

 

۵ـ۲ کناره گیری از عضویت

۵ـ۲-۱- عضويت در «تشکل نوپا» و کناره گيری از آن داوطلبانه است.

 

۵ـ۲-۲- هر عضو حق دارد از عضويت در ارگان های «تشکل نوپا» استعفاء دهد. با اعلام استعفاء به صورت کتبی توسط عضو، استعفاء رسميت پيدا می کند. يک هفته فرصت برای پس گرفتن استعفاء وجود دارد. پس گرفتن استعفاء به صورت کتبی الزامی است. در صورت بازگشت عضو مستعفی، همان روال عضوگيری در مورد او اجراء خواهد شد.

 

۵ـ۳ـ وظائف عضو

۵ـ۳ـ ۱ـ پرداخت حق عضویت،

۵ـ۳ـ ۲ـ التزام عملی به اساسنامه.

 

۵ـ۴ـ حقوق اعضا
۵ـ۴ـ۱ـ هر عضو حق دارد برای عضویت درارگان‏های سازمانی کاندیدا شود و به کاندیدای مورد نظر خود رای دهد،

۵ـ۴ـ۲ـ هر عضو حق اطلاع از مصوبات ارگانهای منتخب خود و انتقاد نسبت به آن ها را دارد.

۵ـ۴ـ۳ـ هر عضو حق دارد نظرات خود را در تمامی سطوح، محافل و نشریات حزبی با رعایت موازین و آیین نامه های موجود بیان کرده و یا منتشر کند.

۵ـ۴ـ۴ـ هر عضو حق دارد در اتحادهای سیاسی که با برنامه و استراتژی سیاسی «تشکل نوپا» مغایرت نداشته و رقیب آننباشند، فعالیت داشته باشد،

۵ـ۴ـ۵ـ هر عضو حق دارد در نهادهای مدنی، که اهداف آنها مغایر با اهداف «تشکل نوپا» نباشند به صفت شخصی فعالیت نماید.

۵ـ۴ـ۶ـ هر عضو حق دارد تا ازهرگزارش، شکایت و یا تصمیم گیری مربوط به خود اطلاع حاصل نماید و در جهت دفاع از حقوق خود با اتکا به این اساسنامه اقدام کند.

 

۵ـ۵ـ روند پذیرش عضویت

۵ـ۵ـ۱ـ تقاضای کتبی از طرف فرد متقاضی عضویت،

۵ـ۵ـ۲ـ پذیرش تقاضا توسط واحد پایه در «تشکل نوپا» و یا ارگانی که از طرف شورای هماهنگی مسئولیت این کار را بعهده خواهد داشت.

 

۵ـ۵ـ لغو عضویت
۵ـ۵ـ۱- عدم پرداخت حق عضویت طی شش ماه متوالی بدون عذر موجه

۵ـ۵ـ۲ـ نقض اساسنامه

۵ـ۵ـ۳ـ لغو عضویت با پیشنهاد واحد محلی موضوعیت یافته و با تصمیم گیری شورای هماهنگی صورت عملی پیدا میکند. عضو مربوطه حق دادخواهی به ارگان «رشد» را دارد. نظر ارگان «رشد» در این زمینه حکم قطعی است.

۵ـ۵ـ۴ـ لغو عضویت، حداکثر برخورد انضباطی است.

 

۶- ساختار تشکیلاتی

۶-۱- کنگره

۶-۱-۱- کنگره، بالاترین ارگان تصمیم گیرى است که دو سال يکبار فراخوانده مى شود.

۶-۱-۲- کنگره فوق العاده مى تواند با درخواست یک سوم اعضای «تشکل نوپا» و يا شورای هماهنگی، فراخوانده شود.

۶-۱-۳- سیاست گذارى و تدوین سیاست های عمومى «تشکل نوپا» بعهده کنگره است.

۶-۱-۴- تمام تصمیمات کنگره بجز در مورد اسناد پایه (،برنامه منشور و اساسنامه ( با رای اکثریت مطلق )بیش از پنجاه درصد آرای کنگره ( و یا رای نسبی تصویب مى شوند.

تبصره ١: تغییرات در اسناد پایه )برنامه، منشور و اساسنامه ( با اکثریت شصت درصد اعضا در کنگره امکان پذیراست.

۶-۱-۵- کنگره تعداد اعضای شورای هماهنگی «تشکل نوپا» را تعیین کرده و آنها را انتخاب میکند.

توضیح: در صورتیکه انتخاب نهاد «رشد» در کنگره تصویب شود جمله زیر به بند ۶-۱-۵ و بهدنبال تعداد اعضای شورای هماهنگی «تشکل نوپا» اضافه خواهد شد> ونهاد رسیدگی به شکایات و داوری «رشد»

 

۶-۱-۶- ارگانهای منتخب کنگره، موظف به ارائه گزارش از عملکرد خود به کنگره بوده و در مقابل آن پاسخگو می باشند.

 

۶-۲- شورای هماهنگی

۶-۳ـ شورای مرکزی «پیشنهاد آلترناتیو»

توضیح: با توجه به نامی که در کنگره مشخص می شود در تمامی این بخش نام نیز تطبیق داده خواهد شد.

 

۶-۲-۱ شوراى‌ هماهنگی «تشکل نوپا» عالى‌ترین‌ ارگان‌ سازمانى‌ در فاصله دو کنگره‌ است که در کنگره انتخاب شده و فعالیت های «تشکل نوپا» را در چارچوب مصوبات کنگره هدایت می کند‌.

۶-۲-۲- وظایف این شورا عبارتند از:

۶-۲-۲-۱- تدوین سیاستهای عمومی «تشکل نوپا» در چارچوب مصوبات کنگره،

۶-۲-۲-۲- انتخاب هیات سیاسی ـ اجرائی «تشکل نوپا» و نظارت بر کارکرد آن

۶-۲-۲-۳- انتخاب سخنگوی / سخنگویان «تشکل نوپا»

۶-۲-۴- هرگاه به دلایلی جای یک یا چند نفر از اعضای شورای هماهنگی خالی بماند، این شورا مجاز است از بین داوطلبین عضویت برای شورای هماهنگی در آخرین کنگره به ترتیب آرای کنگره، با اکثریت دو سوم آراء، ترکیب خود را ترمیم کند.

۶-۲-۵- مسئول یا نماینده هر واحد کشوری و مسئول هر گروه کار که عضو شورای هماهنگی نیستند، مشاورین این شورا محسوب شده و در اجلاس آن شرکت می کنند.

۶-۲-۶- شورای هماهنگی از بین اعضای خود سه نفر را به عنوان هیات رئیسه با رای مخفی انتخاب میکند. اعضای هیات رئیسه نمی توانند عضو هیات سیاسی ـ اجرائی باشند

توضیح: اگر انتخاب ارگان «رشد» در کنگره تصویب شود باید این متن و ساير ارگان های منتخب همايش به بند بالا اضافه شود: اعضای هیات رییسه نمی توانند عضو هیات سیاسی - اجرایی و سایر ارگان های منتخب همایش باشند

 

۶ـ۲ـ۷ـ وظایف هيئت رئیسه شورای هماهنگی

۶ـ۲ـ۷ـ۱ـ انتخاب یک نفر از میان اعضای خود به عنوان مسئول،

۶ـ۲ـ۷ـ۲ـ مدیریت و فراخواندن جلسات شورای هماهنگی
۶ـ۲ـ۷ـ۳ـ پیگیری و نظارت بر حُسن اجرای مصوبات شورای هماهنگی،

۶ـ۲ـ۷ـ۴ـ فراهم آوردن امکان نطارت شورای هماهنگی بر کارکرد هيات سیاسی ـ اجرایی.

۶ـ۲ـ۷ـ۵ـ تهیه گزارش از جلسات شورای هماهنگی و ارسال آن به اعضای «تشکل نوپا».

 

۶-۲-۷- شورای هماهنگی وظیفه تدارک و فراخواندن کنگره را به عهده دارد.

 

۶-۳- هیات سیاسی – اجرایی

۶-۳-۱ هيات سیاسی - اجرایی، توسط شورای هماهنگی و از میان اعضای آن انتخاب شده و در فاصله میان اجلاس شورای هماهنگی، در چارچوب برنامه، منشور, اساسنامه، مصوبات کنگره و شورای هماهنگی سياست ورزی می کند.

تبصره: تعداد اعضای هیئت سیاسی اجرایی نباید بیشتر از یک سوم اعضای شورای هماهنگی باشد.

۶-۳-۲- هیات سیاسی - اجرایی هدایت و نظارت بر تشکیلات، انتشارات مرکزی، گروه های کار، امور مالی و نیز تنظیم مناسبات با دیگر احزاب، سازمان ها و نهادها را به عهده دارد.

۶-۳-۲- شمار اعضای هیات سیاسی ـ اجرائی را شورای هماهنگی تعیین میکند.

 

۶-۴- واحد هاى پایه

۶-۴- واحد هاىمحلی «پیشنهاد آلترناتیو»

توضیح: با توجه به نامی که در کنگره مشخص می شود در تمامی این بخش نام نیز تطبیق داده خواهد شد.

 

۶-۴-۱- واحد های پایه برای سازماندهی و پیشبرد فعالیت ها در هر محل, توسط اعضای »تشکل نوپا« و به شکل داوطلبانه ایجاد می شوند.

۶-۴-۲- واحدهای پایه در تصميم گيرى ها و روش كار خويش در چارچوب منشور, اساسنامه و مصوبات کنگره و شورای هماهنگی (و هيئت سیاسی اجرایی«پیشنهاد آلترناتیو») خود مختارند.

۶-۴-۳- حد نصاب تشکیل یک واحد پایه سه نفر است.

۶-۴-۴- واحد هاى پایه از میان اعضای خود یک نفر را بعنوان مسئول و رابط با ارگان های بالاتر انتخاب می کنند.

۶-۴-۵- واحد هاى پایه, آیين نامه داخلى خود را تدوین می کنند و گزارش فعالیت های خود را برای اطلاع رسانی و یا بازتاب در مطبوعات سازمانی، در اختیار ارگان های بالاتر قرار مى دهند.

 

۶-۵- گروههای کار

۶-۵-۱- گروه های کار به پیشنهاد هیات سیاسی - اجرایی و یا شورای هماهنگی تشکیل شده و به ارگان منتخب خود پاسخگو می باشند.

  • ارگان های منتخب موظف هستند ملزومات کافی برای پیشبرد وظایف این گروه ها را تامین کنند.

۶-۵-۳- گروه های کار از میان اعضای خود یک نفر را بعنوان مسئول و رابط انتخاب می کنند.

۶-۵-۴- گروه های کار در صورت نیاز آیين نامه داخلى خود را تدوین می کنند و گزارش فعالیت های خود را برای اطلاع رسانی و یا بازتاب در مطبوعات سازمانی، در اختیار هیات سیاسی اجرایی قرار مى دهند.

 

نهاد «رشد» اضافه شود و اعضای آن در کنگره انتخاب شوند «پیشنهاد آلترناتیو»

توضیح: در صورتیکه انتخاب نهاد «رشد» در کنگره تصویب نشود، باید آلترناتیوی در مورد بند ۵ـ۵ـ۳ـ درنظر گرفته شود.

 

۶-۶- نهاد رسیدگی به شکایات و داوری«رشد»

۶-۶-۱- نهاد رسیدگی به شکایات و داوری «رشد»، در کنگره انتخاب می شود.

۶-۶-۲- شمار اعضای این نهاد را کنگره تعیین می کند.

۶-۶-۳- «رشد» برای رسیدگی و داوری پیرامون شکایات کتبی اعضای «تشکل نوپا» از یکدیگر، اعضا از ارگان ها و بالعکس و شکایت ارگان ها از یکدیگر، به شرط آنکه مبنای دعوی و شکایت، فعالیت و زندگی تشکیلاتی باشد، تشکیل می گردد.

۶-۶-۴- داوری «رشد» برای همه اعضا و ارگان های سازمان از اعتبار برخوردار بوده و لازم الاجراست. تنها کنگره حق تجدیدنظر در مورد قضاوت «رشد» را دارد.

 

۷ـ گرایش و فراکسیون

۷ـ۱ـ گرایش و یا فراکسیون گروهی از اعضای «تشکل نوپا» را دربر می‌گیرند که دست‌کم در یکی از عرصه‌های مسائل دیدگاهی، برنامه‌ای و یا سیاسی با یکدیگر اشتراک نظر دارند.

۷ـ۲ـ گرایش میتواند حتی حول یک موضوع و براى مدت کوتاهى بوجود آید.

۷ـ۳ـ گرایش ها و فراکسیون‌ هاى سیاسى در نشر و بیان نظرات و مباحث خود، از حقوق برابر برخوردارند.

۷ـ۴ـ فراکسیون دارای پلاتفرم، نام و هویت جمعی بوده و سازمان‌یافته است.
۷ـ۴ـ۱ـتشکیل فراکسیون برپایۀ پلاتفرم کتبی بوده و توسط شورای هماهنگی رسمیت می یابد.

۷ـ۴ـ۲ـ فراکسیون رابطی را برای ایجاد ارتباط و هماهنگی به شورای هماهنگی معرفی میکند
۷ـ۴ـ۳ـ موازین حاکم بر مناسبات درونی فراکسیون همان موازینی است که در این اساسنامه آمده اند.

۷ـ۴ـ۴ـ فراکسیون بخشی از«تشکل نوپا» است.
۷ـ۴ـ۵ـ فراکسیون مى تواند از امکانات «تشکل نوپا»، براى تبلیغ علنى نظرات خود استفاده کند.

۷ـ۴ـ۶ـ فعالیت فراکسیون ها علنى و شفاف است و دیگر اعضا مى توانند در جلسات آنان شرکت کنند.
٧ـ۴ـ۷ـ فراکسیون ها مجاز به اتحاد با نیروهای سیاسى منفرد و متشکل نیستند.
۷ـ۴ـ۸ـ چنانچه فعالیت سیاسى یک فراکسیون مغایر با اساسنامه باشد بعد از یکبار تذکر، فعالیت سیاسى آن فراکسیون توسط شورای هماهنگى معلق خواهد شد. تصمیم نهایى در این موارد با کنگره است.

۷ـ۴ـ۹- فراکسیون حق دریافت حق عضویت جداگانه را ندارد، اما صندوق مرکزی موظف است هزینه های فراکسیون را در حد توان تامین کند.

۷ـ۴ـ۱۰- فراکسیون مجاز نیست ارگان و رسانه مستقل از «تشکل نوپا» داشته باشد.

 

۸ـ بخش مالی
۸ـ۱ـ هزینه هاى مالى «تشکل نوپا» از طریق حق عضویت و کمکهاى مالى اعضا و دوستداران تامین مى شود.

۸-۲ـ شورای هماهنگی موظف است که گزارش مالی حساب رسی شده را به کنگره ارائه دهد.

 

۹ـ انحلال «تشکل نوپا»

۹-۱-انحلال «تشکل نوپا» با رای موافق حداقل هفتاد و پنج درصد اعضای آن امکانپذیر است.

 

این اساسنامه با ۹ فصل و بند و تبصره بتاریخ ... در کنگره بنیانگذار با ... آرای کنگره به تصویب رسید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید