دوشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰

گرامی باد ꓥ مارس روز جهانی زن!

در گرامیداشت ꓥ مارس روز جهانی زن.

۱۸ اسفند ۱۳۹۸

گروه کار پالتاکی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در تاریخ 8 مارس برگزار کرد:

در گرامیداشت ꓥ مارس روز جهانی زن.

سخنرانان: مریم سطوت؛ راحله طارانی؛ رُزا روزبهان

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید