يكشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۴ ژانویه ۲۰۲۱

حقوق سیاسی بشر کدام است؟

آیا اتحاد چپ بر محور مطالبه حقوق سیاسی بشر میسر است؟

۱۳ آذر ۱۳۹۹

حقوق سیاسی بشر کدام است؟

آیا اتحاد چپ بر محور مطالبه حقوق سیاسی بشر میسر است؟

حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر و کنشگر سیاسی، در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" به سؤالات  پاسخ داد

پنجشنبه 13 آذرماه 1399 برابر با 3 دسامبر 2020

ساعت 21 بوقت ایران،ساعت 18:30 بوقت اروپای مرکزی

hasan-n-4-1.mp3

قسمت اول

hasan-n-4-2.mp3

قسمت دوم

hasan-n-4-3.mp3

قسمت پایانی

لینک اتاق اتحاد چپ:

https://t.me/joinchat/JSkViEjuYrQbZO8AAoosjQ

 

 

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید