پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱

جناب وزیر شما هم؟

۲۳ دی‌ ۱۳۹۹

هرگونه كوتاهی در ارائه نظرات درست و پیشنهادات علمی به مسئولین، همه ما را نه تنها امروز، بلكه نزد آیندگان، مورد پرسش و قضاوت قرار خواهد داد. از این جهت به خصوص بر عهده دست اندركاران اصلی، به ویژه مسئولین امور پزشكی، چه وزارتی و چه نظام پزشكی است كه مطابق مصالح مردم، عمل نموده و از ارائه اطلاعات صحیح و علمی، و در اختیار قرار دادن آن ها به مسئولین كشور دریغ نورزند تا در نجات جان انسان ها كوتاهی نكرده باشند.

چندی قبل در رسانه ها آمد كه گویا از استفاده واكسن های ساخت كشورهای آمریكا و انگلستان محروم می باشیم. این در حالی است كه همه اطلاعات علمی، از برتری نسبی این واكسن ها حكایت داشته و حتی كشورهایی مانند آلمان، فرانسه و بسیاری دیگر، در حال استفاده از آن هستند. هرچند پیشرفت های علمی كشورهایی چون چین، روسیه، هند و كوبا نیز در این زمینه چشمگیر است و می بایست علم را از هر گوشه جهان كه باشد كسب نمود و هرچند امیدوارم كه كشور ما هم به زودی به تكنولوژی ساخت این واكسن، چه مستقلاً و چه با همكاری سایر كشورها، دست یابد، اما همه این نكات، دلیلی نیست كه واكسن های تولیدی این كشورها را، علیرغم همه دشمنی های سیاسی آنان، از گردونه مصرف خارج سازیم. زیرا كه امور پزشكی، روی هم رفته هنوز از محدوده های انسانی خود خارج نشده و به جنایت، آلوده نگردیده است.

جناب وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشكی كشور

هرچند در زمینه اطلاع رسانی اولیه و جلوگیری از گسترش این بیماری، نتوانستید آنطور كه بایست موفق باشید و به واقع، با پنهان كاری از كنترل اولیه جا ماندیم، اما این امر، دلیل بر آن نیست كه امروز هم از ارائه مشورت های علمی و انسانی به مقامات بالاتر طفره رفته و به سكوت به معنای تأیید، پناه برید.

جناب وزیر، بهتر می دانید كه پزشكان و دانشمندان این رشته، علاوه بر تحصیلات متوسطه، حداقل می بایست 10 تا 15 سال دیگر از عمر خود را صرف تحصیل در رشته های بسیار محدود نمایند و از آن به بعد نیز به منظور حفظ سطح علمی و دانش روز، به همین میزان و بیشتر، به كسب تجربه توأم با دانش بگذرانند. ازجمله آنان، برخی از همكاران شما مانند خانم دكتر محرز، استاد این رشته است كه مرتباً در رسانه ها اظهار نظر می فرمایند، اما چگونه است كه این بار همگی شما، زبان در قفا كشیده اید و از اظهار نظرهای صحیح علمی و انسانی، خودداری می نمائید؟! بر كدامین مصالح؟!

جناب وزیر، خوب می دانید كه اكنون، اكثر منابع علمی و كتب مرجع و داروهای مهم و حیاتی، از جمله داروهای سرطانی، از همین كشورهای امپریالیستی و به خصوص آمریكا وارد می شوند و كشور ما هنوز پس از سال ها نتوانسته است به تولید واكسن سرماخوردگی موفق شود و امسال شاهد سهمیه ای شدن آن، حتی برای كادر درمانی بودیم. پس چگونه است كه در رابطه با تهیه واكسن كرونا، سكوت اختیار می كنید و جامعه را در معرض خطر آلودگی های بیشتری قرار می دهید؟ آیا می دانید حتی یك روز تأخیر، چه میزان به مرگ و میر هم وطنان ما می افزاید؟

محدوده پزشكی و حفظ جان انسان ها، هنوز در جهان از كرامت و قداستی برخوردار است كه حتی همین آمریكا، آن هم در عصر رهبر ناشایسته ای چون ترامپ، نتوانسته است در مقابل اعمال این همه تحریم ها علیه ما در زمینه های پزشكی و داروئی، گام های مؤثری بردارد. در عوض ما، چگونه خواهیم توانست عملاً خود را در تحریم واكسن قرار دهیم؟

متأسفانه سازمان نظام پزشكی كشور ما نیز به خاطر ملاحظاتی، از انجام وظایف خود، كوتاهی نموده و در شرایطی كه یكی از وظایف این سازمان، علاوه بر حفظ حقوق پزشكان، حفظ حقوق انسان ها و جامعه نیز می باشد، گامی مؤثر در جهت آگاهی ها برنداشته است.

هرگونه كوتاهی در ارائه نظرات درست و پیشنهادات علمی به مسئولین، همه ما را نه تنها امروز، بلكه نزد آیندگان، مورد پرسش و قضاوت قرار خواهد داد. از این جهت به خصوص بر عهده دست اندركاران اصلی، به ویژه مسئولین امور پزشكی، چه وزارتی و چه نظام پزشكی است كه مطابق مصالح مردم، عمل نموده و از ارائه اطلاعات صحیح و علمی، و در اختیار قرار دادن آن ها به مسئولین كشور دریغ نورزند تا در نجات جان انسان ها كوتاهی نكرده باشند.

جامعه پزشكی ما افتخار دارد، همان گونه كه در جنگ 8 ساله در وظایف خود كوتاهی نكرد، در مبارزه با كرونا نیز، پا به پای همه همكاران خود در جهان و علیرغم صدها كشته و هزاران آسیب دیده در كشور از این بیماری، همچنان در خط اول این سنگر درمانی قرار دارد.

 

افزودن دیدگاه جدید