چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲

گفتگو

بخش دوم مناظره احمد زیدآبادی و مهرداد درویش پور

همراه با کارگران

برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ، شنبه ۲بهمن ۱۴۰۰, 22 ژانویه ۲۰۲۲

با همکاری صادق کار

شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران 

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی این جمعه اول بهمن ۱۴۰۰ - ساعت ۹ به وقت ایران- ۱۸:۳۰ به وقت اروپا

میهمان: رفیق دنیز ایشچی ، فعال سیاسی چپ ، حسابدار رسمی

این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران در کانال تریبون سرزمین من گروههای مختلف تلگرامی از جمله گروه به یاد رفیق رئیس دانا، برای اتحاد عدالتخواهان برگزار میشود. و لینک: 

ما انتظار نداریم که اول مردم رژیم را سرنگون کنند و بعد ما وارد صحنه شویم. این نحوه برخورد به نگاه نیروهای اپوزیسیون ایران که با خشن ترین نوع سرکوب از فعالیت در داخل کشور محروم شده‌اند، ساده کردن مسئله است. ما خود را چیزی جدا از مبارزاتی که مردم ایران طی چهار دهه‌ی گذشته انجام داده اند و می دهند، نمی دانیم؛ فعالیت سیاسی در کشور ما همواره پر هزینه بوده و هست. ما این هزینه‌ها را داده‌ایم و الان هم می‌دهیم. ما مجبور به استقرار در خارج از کشور شده‌ایم. اما از هیچ تلاشی برای برون‌رفت کشورمان از بن‌بستی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده‌است، فروگذار نکرده‌ایم و نخواهیم کرد. ما در کنار مردم همین الان هم در میدان مبارزه فعال هستیم. در جهت تقویت جنبش‌های مدنی و اعتراضی مردم می کوشیم.

 قصاص و تاثیر آن در جامعه 

سخنرانان :  شیرین عبادی  ، رضوان مقدم ، شهلا عبقری ، فرزانه دانشخواه ، پروین ملک ، پروانه حسینی ، تونیا ولی اوغلی ، مهناز قزلو نیره انصاری و حسین باقر زاده 

23 ژانویه یکشنبه ساعت 19:00 به وقت اروپای مرکزی

همراه با کارگران

برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ، شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ -۱۵ ژانویه ۲۰۲۲

با همکاری صادق کار

شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران 

فایل صوتی جلسه تلگرامی این جمعه ۲۴ دی ( ۱۴ ژانویه ) ساعت ۹ شب به وقت ایران
میهمان: حافظ موسوی ، شاعر، از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران
این جلسات هفتگی در کانال تریبون سرزمین من و گروههای مختلف تلگرامی از جمله گروه به یاد رفیق رئیس دانا به یاد عدالتخواهان
لینک زیر:

قتل بکتاش آبتین و ادامه کشتار مخالفین سیاسی                   

رضا فانی یزدی، در اتاق  تلگرام اتحاد چپ 

پنجشنبه ۲۳دی ماه برابر با ۱۳ ژانویه  ۱۴۰۰

همراه با کارگران

برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ، شنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰ - ۹ ژانویه ۲۰۲۲

با همکاری صادق کار

شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران