گفتگو

05.07.2022 - 22:25 امنیت ایرانیان مبارز خارج از کشور – تبادل زندانیان میان دولت  بلژیک و حکومت اسلامی ایران
04.07.2022 - 12:22 همراه با کارگران شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱
04.07.2022 - 11:40 تعهد به مبانی چپ
03.07.2022 - 23:37 همکاری شش جریان جمهوری خواه ، اهمیت سیاسی آن در شرایط کنونی
27.06.2022 - 01:30 همکاری شش جریان جمهوری خواه ، اهمیت سیاسی آن در شرایط کنونی
27.06.2022 - 01:22 حق زنان بر بدن خویش
27.06.2022 - 00:07 سرنوشت برجام و اقتصاد ایران
26.06.2022 - 13:35 همراه با کارگران شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱
24.06.2022 - 15:46 جنبش های صنفی و برخوردهای امنیتی با معترضان در ایران
22.06.2022 - 00:08 همراه با کارگران شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
21.06.2022 - 23:26 روند اعتلای جنبش مطالباتی کارگران و تشدید پیگرد ، بازگشت و پرونده سازی به قصد سرکوب آن
21.06.2022 - 14:45 اوجگیری جنبش های اجتماعی و شعار های مردم
20.06.2022 - 20:52 فقر زنان در ایران کنونی
20.06.2022 - 20:30 جنبش های صنفی و برخوردهای امنیتی با معترضان در ایران
20.06.2022 - 15:56 سخنان رضا پهلوی و اعلامیه شش سازمان و حزب جمهوری‌خواه سکولاردمکرات
19.06.2022 - 22:33 نظم نوین جهانی ما را به کدام سو میبرد؟
13.06.2022 - 20:57 اوجگیری جنبش های اجتماعی و شعار های مردم
12.06.2022 - 15:19 چالشها و بحران مدیریت اعتراضات اجتماعی
09.06.2022 - 08:11 نظم نوین جهانی ما را به کدام سو میبرد؟
06.06.2022 - 23:57 فقر زنان در ایران کنونی
06.06.2022 - 23:08 نگاهی به شریط حاکم بر جهان و تاثیر آن بر ایران
04.06.2022 - 22:46 نگاهی به خیزش های اعتراضی و مطالباتی مردم
31.05.2022 - 22:16 نگاهی به خیزش های اعتراضی و مطالباتی مردم
28.05.2022 - 00:04 بررسی قتل های "ناموسی" از نظر روانشناسی
27.05.2022 - 08:46 نقش زنان نان آور در شرایط امروز ایران
24.05.2022 - 23:15 نقش زنان نان آور در شرایط امروز ایران
24.05.2022 - 19:01 از انرژی اتمی در ایران تا گرانی و سرکوب اعتراضات
22.05.2022 - 17:14 همراه با کارگران ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
22.05.2022 - 16:14 خیزش تهیدستان علیه جمهوری اسلامی
22.05.2022 - 10:08 معضل یارانه ها
18.05.2022 - 15:33 خیزش تهیدستان علیه جمهوری اسلامی
15.05.2022 - 23:47 با تمام توان از اعتراضات مردم پشتیبانی کنیم!
15.05.2022 - 00:01 فقر و ناامنی غذایی در ایران
13.05.2022 - 00:03 تبعیض اجتماعی علیه اقلیت های جنسی
12.05.2022 - 23:26 روز جهانی مبارزه علیه ستیز با اعضای LGBTQIA جامعه
12.05.2022 - 20:01 هموفوبیا و قتل های ناموسی ، کمپین توقف قتل های ناموسی
09.05.2022 - 20:33 تاملی برحقوق معلمان در جنبش اخیر
09.05.2022 - 18:46 تبعیض اجتماعی علیه اقلیت های جنسی
02.05.2022 - 21:09 تاملی برحقوق معلمان در جنبش اخیر
02.05.2022 - 12:22 "اول ماه می" ضرورت همبستگی طبقه کارگر با ترویج خودسازماندهی و مقابله با جانشین گرایی
01.05.2022 - 20:59 گزارش و گفت و گوی کیانوش توکلی با دو تن از مسولین حزب چپ ایران - دانمارک
30.04.2022 - 00:46 تاملی بر تغییر و تحول جنبش های اجتماعی
25.04.2022 - 12:22 دعوت به جشن اول ماه مه، روز جهانی کارگر (یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱)
20.04.2022 - 02:14 مکثی بر اعتراضات کارگری و جنبش های اجتماعی در سالی که گذشت
18.04.2022 - 00:08 همراه با کارگران،شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱
16.04.2022 - 01:10 اوکراین : جنگ روایتها
15.04.2022 - 21:42 جنگ در اوکراین ، تاثیرات و پیامد های آن
12.04.2022 - 20:00 جنگ در اوکراین ، تاثیرات و پیامد های آن
10.04.2022 - 23:41 همراه با کارگران شنبه ۲۰ فروردین۱۴۰۰
09.04.2022 - 22:34 علیه جنگ ترکیبی در اوکراین و برای صلحی فراگیر و همه جانبه بپا خیریم !
06.04.2022 - 03:52 ورزش و حقوق زنان
05.04.2022 - 14:59 ورزش زنان ایران و هویت ملی
03.04.2022 - 12:58 ورزش و حقوق زنان
03.04.2022 - 12:20 آواهای بهاری
01.04.2022 - 22:16 اقتدارگرایی دیجیتال ، طرح صیانت و نقض حقوق انسانی کاربران
30.03.2022 - 14:05 فمنیسم و جنگ، مهرداد درویش پور
28.03.2022 - 23:01 اقتدارگرایی دیجیتال ، طرح صیانت و نقض حقوق انسانی کاربران
28.03.2022 - 20:43 همراه با کارگران شنبه ۶ فروردین ۱۴۰۱
22.03.2022 - 20:50 فمنیسم و جنگ
18.03.2022 - 12:57 بحران اوکراین – جهان به کدام سو میرود؟
16.03.2022 - 01:01 عواقب تحریم‌ها: آیا به تغییر رفتار دولت‌ها می‌انجامد؟
15.03.2022 - 13:38 بحران اوکراین – جهان به کدام سو میرود؟
13.03.2022 - 00:02 همراه با کارگران شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
12.03.2022 - 01:50 چپ جدید و جنبش های جدید اجتماعی- با نگاهی به مبارزات اجتماعی جاری
11.03.2022 - 22:06 وضعیت اروپا با حمله روسیه به اوکراین
06.03.2022 - 15:56 همراه با کارگران، شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
05.03.2022 - 02:15 چپ و جنگ در اوکراین
05.03.2022 - 02:15 چپ و جنگ در اوکراین 
04.03.2022 - 23:22 نگاهی به تجاوز روسیه به اوکراین
28.02.2022 - 22:26 نگاهی به تجاوز روسیه به اوکراین
27.02.2022 - 23:12 ناموس پرستی و مردانگی اقتدارگر
27.02.2022 - 13:38 همراه با کارگران، شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰
27.02.2022 - 13:25 ارزیابی جنبش مطالباتی معلمان(فرهنگیان) در سالی که به پایان میرسد
25.02.2022 - 18:27 شخصیت هنری بکتاش آبتین و بررسی قتل نخبه گان در ایران
22.02.2022 - 22:50 مهریه – امنیت یا تحقیر
22.02.2022 - 22:33 شخصیت هنری بکتاش آبتین و بررسی قتل نخبه گان در ایران
20.02.2022 - 18:53 توانمندسازی جامعه، راه رسیدن به عدالت اجتماعی و آزادی
20.02.2022 - 15:33 همراه با کارگران شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
18.02.2022 - 19:17 علل و زمینه های تاریخی فاجعه ملی قتل عام ۶۷
18.02.2022 - 15:19 برنامه سیاسی مصوب کنگره دوم، همکاری ها، ائتلاف ها و اتحادهای ما
15.02.2022 - 19:35  ضرورت اتحاد نیروهای چپ و عدالتخواه با نگاهی به تجربه های  چپ در جهان امروز در گرامیداشت سالگرد جنبش فدایی
14.02.2022 - 23:31 همراه با کارگران شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
14.02.2022 - 21:48 آموزش به زبان مادری- مبارزه برای احقاق حقی بدیهی
12.02.2022 - 20:56 برنامه سیاسی مصوب کنگره دوم، همکاری ها، ائتلاف ها و اتحادهای ما
10.02.2022 - 22:33 قتل های ناموسی، خشونت های حکومتی
08.02.2022 - 00:59 قتل های ناموسی، خشونت های حکومتی
04.02.2022 - 01:38 رهبری سیاسی نوین
03.02.2022 - 18:37 برابری جنسیتی به چه معناست؟
30.01.2022 - 03:28 آغاز تحصن سراسری معلمان ایران شنبه، نهم بهمن ۱۴۰۰
30.01.2022 - 03:02 همراه با کارگران شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰
30.01.2022 - 01:38 رهبری سیاسی نوین
27.01.2022 - 10:50 زندانیان سیاسی ، زندانیان دو تابعیتی
25.01.2022 - 22:17 پیرامون نقش جنبش های اجتماعی در تحولات آتی ایران - بخش دوم
25.01.2022 - 00:02 همراه با کارگران شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰
21.01.2022 - 09:25 نظری بر بودجه ۱۴۰۱
20.01.2022 - 00:14 قصاص و تاثیر آن در جامعه
16.01.2022 - 02:30 همراه با کارگران شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰
14.01.2022 - 08:10 قتل بکتاش آبتین و نگرانی در باره زندانیان سیاسی - عقیدتی
14.01.2022 - 02:21 قتل بکتاش آبتین و ادامه کشتار مخالفین سیاسی
12.01.2022 - 20:14 قتل بکتاش آبتین و ادامه کشتار مخالفین سیاسی
09.01.2022 - 23:52 نقش چپ در همگرائی جنبش های اجتماعی ایران
09.01.2022 - 20:03 همراه با کارگران شنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰
08.01.2022 - 20:31 تورم شدید کمرشکن ، بودجه ۱۴۰۱، بن بست برجام، لاریجانی و‌شورای نگهبان، تداوم اعتراضات معلمان
07.01.2022 - 19:44 تداوم دادخواهی از خاوران تا اوکراین پنجشنبه ۱۶دی ماه
07.01.2022 - 17:19 شیوه کنشگری فعالان کارگری در سازمانگری و تشکل
05.01.2022 - 20:57 نقش خیابان و جنبش‌های اعتراضی در ایران
02.01.2022 - 09:18 تداوم دادخواهی از خاوران تا اوکراین
01.01.2022 - 22:27 همراه با کارگران شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰
31.12.2021 - 00:05 برجام ، منافع ملی یا منافع دولتی و خطر جنگ
28.12.2021 - 23:23 برجام ، منافع ملی یا منافع دولتی و خطر جنگ