شنبه ۰۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۸ مارس ۲۰۲۰

گفتگو

این جلسه به صورت تلگرامی و با حضور تعداد بسیاری شرکت کننده که در برنامه قبلی موفق به پخش پیامهای این عزیزان نشدیم، در تاریخ یکشنبه سوم فروردین برگزار گردید.

گروه کار پالتاک حزب چپ ایران  یکشنبه 22مارس 2020 برگزار کرد.

سخنرانان: راحله ظارانی – عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بهزاد کریمی – عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

صادق کار – عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

این جلسه به صورت تلگرامی و با حضور بیش از ۳ هزار شرکت کننده در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹٨ برگزار گردید.این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران به طور موازی در بیش از ده گروه و کانال تلگرامی از جمله گروه حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی و کانال تریبون سرزمین من (اجتماعی، سیاسی، فرهنگی) برگزار میشود.

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی، جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹٨

میهمان برنامه: آینده آزاد

 

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۹ اسفند ۹۸ برابر با ۲۸ فوریه ۲۰۲۰

میهمان برنامه: دکتر حسن نایب هاشم- پزشک ، مدافع حقوق بشر و کنشگر سیاسی

 

فایل صوتی جلسه تلگرامی جمعه ۲ اسفند ۱۳۹٨

میهمان این هفته: مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

میز گرد جمهوری خواهی.

میهمانان: حسن زهتاب، مزدک لیماکشی، کورش پارسا، بهمن مبشری

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی، جمعه 19 بهمن 1398

میهمان این هفته: رفیق بهروز خلیق، عضو هیئت سیاسی ح اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

میزگرد جمهوری خواهی

میهمانان: بهروز خلیق، همایون مهمنش، مزدک لیماکشی و هژیر عطاری

۹ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۲۹ ژانویه ۲۰۲۰ تهیه شده

توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۴ بهمن ۹۸ برابر با۲۴ ژانویه ۲۰۲۰

میهمان برنامه: دکتر ناصر زرافشان، حقوقدان، نویسنده مترجم و از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران