يكشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۶ ژوئن ۲۰۱۹

گفتگو

 فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی، جمعه 24 خرداد 1398، برابر با 14 ژوئن 2019

میهمان این هفته: آقای جواد لعل محمدی، عضو کانو صنفی معلمان، کانون دفاع از حقوق بشر و نویسند‌هی کتاب « اُدبای سیاستمدار»

جهت ورود خون تازه و بالندگی بیشتر، حضور جوانان در ارگان‌ها، ادامه حیات سرزنده و به روز ماندن حزب را تضمین خواهد نمود؛ ایجاد سازمان زنان و نیز سازمان جوانان، پایگاه آموزش آنان برای ورودشان به حزب، پس از کسب تجارب لازم خواهدبود.

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه 17 خرداد 1398

 

میهمان این هفته: خانم دکتر ناهید حسینی – پژوهشگر امور زنان و آموزش

بله دارای توانایی های بالایی است، همین که در تمام عرصه ها صاحب نظر و سبک است و توانایی پاسخگویی به نیاز سیاسی روزانه را دارد از مهمترین نقاط قوت و بالندگی حزب چپ ایران است.

حزب باید بتواند با دیدگاهی روشن و شفاف، مسئله گذار را توضیح دهد و برنامه‌های خود را برای مبارزه مسالمت آمیز بخصوص در باره عدالت اجتماعی و مسائل اقتصادی و معیشتی مردم که مورد وفاق بیشتر کنشگران سیاسی و احزاب نزدیک به حزب چپ است تدوین نماید.

برنامه ای از گروه کار پالتاکی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

سخنرانان:

- رضا علوی (نویسنده و تحلیلگر سیاسی)

- علی پورنقوی، از مسئولین هماهنگی هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی ۱۰ خرداد ۱۳۹ برابر با ۳۱ ماه مه ۲۰۱۹

میهمان برنامه: عسل محمدی و هیراد پیر بداقی، از اعضای نشریه دانشجویی گام

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی، جمعه سوم خرداد ۱۳۹

میهمان این هفته: دکتر ناصر زرافشان، از چهزه‌های سرشناس جنبش چپ ایران، حقوقدان، نویسنده، مترجم و از اعضای برجسته هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران

 

«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری

مهمانان: بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران

حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)،

مزدک لیماکشی از هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران

سخنرانی و گفتگو با :

-محمد امیدوار – سخنگوی کمیته مرکزی حزب توده ایران؛

-بهروز خلیق – عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

-این گفتگو در تاریخ 29 اردیبهشت 1398 برابر با 19 مه 2019 انجام شده است.

-گروه کار پالتاکی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)