پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۶ اوت ۲۰۲۰

گفتگو

«میزگرد جمهوری خواهی» - ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۵ آکوست ۲۰۲۰

میهمانان: آقایان صادق کار، تورج مرادی و هژیر عطاری

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

دعوت به جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی

میهمان این هفته: زهره تنکابنی، عضو مادران صلح، نویسنده کتاب ریشه در خاک، زندانی سیاسی در رژیم شاه و نیز در دهه ۶۰ و سال ٨٨

لغو فوری اعدام

آینده آزاد عضو حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

در اتاق تلگرام "اتحاد چپ" پاسخ میدهد

پنجشنبه 16 مرداد 1399 برابر با 6 آگوست 2020

ساعت 21 بوقت ایران برابر 18:30 بوقت اروپای مرکزی

 

تقریباً تمام ارزیابی های انجام شده از سرمایه گذاریهای خارجی چین، که من از نظر گذرانده ام، اگرچه از "استعمار نو" تا " مجالی برای توسعه" در نوسان اند، اما در این نکته متفق القول اند که مسئلۀ مقدم در نیک و بد این سرمایه گذاریها، دولتهای طرف قرارداد چین اند، زیرا یکی دیگر از مشخصه های اجماع پکنی عدم مداخله چین در شئون داخلی این و آن کشور است. برای چین مهم نیست که آیا دولت طرف قرارداد اش مشمول عنوان "حکمرانی خوب" می شود یا نه، سراپا فاسد است یا نه، حقوق بشر، حقوق محیط زیست و حقوق کارگران را رعایت می کند یا نه، ...

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹

میهمان برنامه: آقای کیوان صمیمی، روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی

برنامه ای از تلویزیون آوردگاه

میهمانان: همایون مهمنش، پرویز نویدی ‌مهرداد درویش پور با مدیریت کوروش پارسا

هنر و هنرمند متعهد

سیروس ملکوتی،موسیقیدان،کنشگر سیاسی و فرهنگی

 پنجشنبه 9مرداد 1399 برابر با 30 ژوئیه 2020

در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی، جمعه ۳ مرداد ۱۳۹۹

میهمان برنامه: رفیق باقر ابراهیم زاده، عضو سازمان راه کارگر، زندانی سیاسی رژیم سابق

علل افزایش اعتراضات کارگری به رغم وضعیت کرونایی

صادق کار عضو شورای مرکزی و مسئول گروه کار کارگری خزب چپ ایران(فدائیان خلق)

در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد

 

در برنامه تلویزیونی مانی با مدیریت کوروش پارسا مناظره ای بین دکتر مهرداد درویش پور استاد دانشگاه و فعال جمهوری خواه با فواد پاشایی رایزن حزب مشروطه ایران در باره آینده ایران و سلطنت یا جمهوری در گرفت.