جمعه ۰۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۹ می ۲۰۲۰

گفتگو

او قربانی چهار ضلعی خشونت ورزی در ایران -پدر، "خواستگار"، پلیس و قاصی و آن دسته از افکار عمومی- شد که جملگی از حمایت پنهان و آشکار قانونی در توجیه رفتار خود برخورداربودند.

سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی ; مخاطب کیست؟ برنامه چیست و شانس تحقق کدام است؟

بهزاد کریمی  در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد

«میزگرد جمهوری خواهی»

مهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام، پرویز مختاری، وهاب انصاری و مزدک لیماکشی

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه دوم خرداد ۱۳۹۹

میهمان برنامه: خانم دکتر نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده، پژوهشگر، کوشنده حقوق بشر

پرسش و پاسخ با رفیق بهروز خلیق، عضو هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در کانال تلگرامی « اتحاد چپ».

 

 

اهمیت تشکیل ثقل جمهوری خواهی و بلوک چپ

بهروز خلیق در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد

 

 

درباره هزینه‌های حضور جمهوری اسلامی در سوریه و مجادلات در درون حکومت بر سر آن.

میزگرد جمهوری خواهی - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ می ۲۰۲۰

میهمانان: آقایان همایون علیزاده، حسن نایب هاشم، علی پورنقوی و هژیر عطاری 

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

جلسه تلگرامی با خانم یاسمین میظر جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

میهمان برنامه: خانم یاسمین میظر - فعال سیاسی، پژوهشگر دانشگاه آکسفورد، سردبیر نشریه کریتیک (ژورنال تئوری سوسیالیسم)

میزگرد جمهوری خواهی

میهمانان: خانم فرزانه عظیمی و آقایان فرهاد فرجاد، کامبیز قائم مقام و پرویز مختاری

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

جلسه پرسش و پاسخ در اتاق تلگرام "اتحاد چپ"