رفتن به محتوای اصلی

دنیز ایشچی

نئوکانها و جهانگشایی های فلاکتبار 01.10.2023 - 15:30
در باب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران 01.06.2023 - 07:39
راه های سوم، میان بری می باشند برای سوسیالیسم گریزی (به مناسبت اول ماه می) 29.04.2023 - 17:07
در مورد مواضع جهانی چپ ایران 05.04.2023 - 16:35
کودتاهای رنگی و مواضع چپ 10.03.2023 - 06:49
کودتاهای رنگی و مواضع چپ 28.02.2023 - 00:10
سابقه در اردوگاه چپ جهت پیوستن به پروژه امپریالیستی کودتای رنگی 18.02.2023 - 00:51
نگاهی کوتاه بر بودجه سال ۱۴۰۲ 13.02.2023 - 22:08
زایمان دردناک گذار به دنیای چندقطبی 02.01.2023 - 17:07
به کجا چنین شتابان؟ 05.12.2022 - 22:31
درس هایی از جنبش اخیر 19.11.2022 - 00:09
جنبش انقلابی آری، کودتای رنگی خیر 24.10.2022 - 23:17
سیصد گل سرخ و یک گل نصرانی 05.10.2022 - 11:52
رقصی چنین میانه میدانم آرزوست 01.10.2022 - 09:27
جغد فاشیسم بر فراز دموکراسی های غربی 28.09.2022 - 19:19
چپ گرایی یا آرمانخواهی سوسیالیستی 14.09.2022 - 15:52
بحران مالی و بحران بدهکاریها 05.05.2022 - 11:55
سوسیالیسم ایرانی 27.04.2022 - 21:10
از خواب پریدن های نیمه شبان 15.04.2022 - 14:00
انباشت عقده های  توده ای 02.04.2022 - 12:14
مدیریت مایکرو مهندسی روانی تبلیغاتی 14.03.2022 - 23:15
هنا آرنت، تئوریسین سیاسی برای جنگ سرد  یا محصول آن 11.03.2022 - 14:48
با پیوستن به جنبش صلح، خواهان خاتمه جنگ اکرایین باشیم 02.03.2022 - 10:35
خیزش تئوری سه جهان از گورستان تاریخ 26.02.2022 - 18:28
چپ ایرانی از منظر فلسفه هابرماس 22.02.2022 - 10:31
استحاله چپ رمانتیک و سقوط به نئولیبرالیسم 28.01.2022 - 20:09
همسایه ما عربستان سعودی 23.01.2022 - 10:42
نظری بر بودجه ۱۴۰۱ 21.01.2022 - 09:25
همسایه ما پاکستان 17.01.2022 - 21:27
نظری بر بودجه دولت ایران برای سال ۱۴۰۱ 07.01.2022 - 17:37
گذار از سلطه الیگارشی مرکانتالیسم به نئولیبرالیسم؛ نظری بر اقتصاد ایران 29.12.2021 - 20:22
مقایسه دو واقعه تاریخی به فاصله یک دهه از همدیگر 20.11.2021 - 08:38
آنارکو سندیکالیسم (بخش پایانی) 27.09.2021 - 19:03
آنارکو سندیکالیسم (بخش پنجم) 25.09.2021 - 20:51
آنارکو سندیکالیسم (بخش چهارم) 23.09.2021 - 09:15
آنارکو سندیکالیسم (بخش سوم) 21.09.2021 - 13:46
آنارکو سندیکالیسم (بخش دوم) 19.09.2021 - 19:14
آنارکو سندیکالیسم (بخش اول) 17.09.2021 - 19:27
زنده باد سوسیالیسم! 08.09.2021 - 20:36
ویژگیهای دوران گذار و چالش های همگرایی چپ 02.09.2021 - 23:27
بحران هویت در چپ - بخش پایانی 24.08.2021 - 20:17
بحران هویت در چپ - بخش سوم 22.08.2021 - 14:46
بحران هویت در چپ - بخش دوم 20.08.2021 - 13:44
بحران هویت در چپ - بخش اول 18.08.2021 - 09:19
استراتژی امپریالیسم در کاشتن سرطان طالبان در افغانستان 16.08.2021 - 20:15
نظامیگری امپریالیستی، از افغانستان به کجا؟ 26.07.2021 - 13:42
سردرگمی های ما، اعتصابات کارگری و جنبش خیابان 18.07.2021 - 21:12
سومالی یا لیبی دیگری در افغانستان؟ 14.07.2021 - 19:46
حزب کمونیست چین یکصد ساله شد! 06.07.2021 - 16:28
دو گام به پس! 29.06.2021 - 09:42
اولویت وحدت سوسیالیستی بر جبهه جمهوریخواهی 25.06.2021 - 19:32
آزادی؛ لیبرال دموکراسی و جمهوریت 22.06.2021 - 11:38
طلاق از سوسیالیسم، ازدواج با دموکراسی 12.06.2021 - 19:11
زحمتکشان و انتخابات 27.05.2021 - 09:26
جنگ تریاک و مسئله فلسطین 17.05.2021 - 13:40
تزهایی در رابطه با اوضاع سیاسی 14.05.2021 - 13:37
نسخه " کینز" و بحران اقتصادی پسا کرونا 30.04.2021 - 15:19
جمهوری اسلامی پس از ولایت فقیه 28.04.2021 - 14:05
دموکراسی در تیزاب فلسفه 21.04.2021 - 17:25
پنج ستون سوسیالیستی 14.04.2021 - 20:01
تفاهمنامه ۲٥ ساله ایران و چین! 01.04.2021 - 09:06
توافقنامه ایران و چین، برتری‌ها و خطرها 29.03.2021 - 19:45
در حاشیه های سیزدهمین کنگره ملی چین 24.03.2021 - 09:32
استراتژی معکوس 10.03.2021 - 15:00
جمهوری دموکراتیک دوقوز آباد 03.03.2021 - 10:37
تعریفی دیگر از "پناهنده" 25.02.2021 - 10:21
در گرامیداشت رفیق حمزه فراهتی 19.02.2021 - 10:05
تلفن غیر منتظره 11.02.2021 - 16:34
چند گام به پس، برای نجات سرمایه داری جهانی از بحرانی ویرانگر 08.02.2021 - 11:23
رهبر تراشی امپریالیستی 27.01.2021 - 14:13
سیاست ورزی در غیرممکن ها 23.01.2021 - 14:38
فریادهایی که به گوش زندانیان نیز رسیدند! 18.01.2021 - 20:25
من هم شمعی روشن میکنم و به انتخابات ریاست جمهوری نه میگویم! 12.01.2021 - 14:30
۱۰ مقاله: مجموعه ای از مقالات علمی و فلسفی 05.01.2021 - 18:35
پول و سرمایه مالی و سرمایه دیجیتال 05.01.2021 - 18:04
در تفاوت های "ستون پنجم" و "اپوزیسیون" 22.12.2020 - 10:52
کشور یک پنجم ها 16.12.2020 - 12:08
بحران پسا کرونا ، اولویت های تیم جو بایدن، و مناسبات با ایران 10.12.2020 - 20:43
امریکا هراسی یا آمریکا ستیزی 04.12.2020 - 19:19
دانش؛ علم، تکنولوژی و سرمایه 01.12.2020 - 09:07
ملا پرستی و خود پرستی مدرن 21.11.2020 - 18:13
دو سناریو دو دیدگاه 16.11.2020 - 13:45
دموکراسی آمریکائی و انتخاب جو بایدن 08.11.2020 - 11:30
ایدئولوژی سوسیالیستی 04.11.2020 - 14:04
یا سوسیالیسم، یا دموکراسی 02.11.2020 - 15:32
آیا تاریخ در قفقاز تکرار میگردد؟ 21.10.2020 - 13:43
تکنولوژی هوشمند در گذار زمان 13.10.2020 - 14:38
مظلوم نمائی ارتجاعی 02.10.2020 - 13:51
هرج و مرج 20.09.2020 - 19:40
اشتغال در توسعه سوسیالیستی -۳ 12.09.2020 - 10:54
اشتغال در توسعه سوسیالیستی - ۲ 09.09.2020 - 22:59
اشتغال در توسعه سوسیالیستی - ۱ 08.09.2020 - 09:36
راستِ چپ 31.08.2020 - 18:10
اقتصاد جنگی 22.08.2020 - 20:29
"روسیه پوتین" و "چین کنونی" 06.08.2020 - 19:57
فرش قرمز برای " جو بایدن" در لباس مبارزه ضد امپریالیستی 02.08.2020 - 00:37
جو سازی سیاسی و جو گیری سیاسی 19.07.2020 - 10:44
طرح مارشال چین، پروژه جاده ابریشم و جمهوری اسلامی ایران 09.07.2020 - 20:27
کارگران احزاب سوسیالیستی را به منزلگاه خویش تبدیل نمایند! 03.07.2020 - 20:02
مالکیت کارگری، مدیریت کارگری، رهبری کارگری 03.06.2020 - 14:23
آرامش قبل از طوفان های پسا کرونا 20.05.2020 - 19:50
بازار تجارت جهانی کرونا 15.05.2020 - 14:02
تجربه ایرانی برنی سندرز و جرمی کوربن 07.05.2020 - 14:27
مسابقه برای رتبه اول بر سکوی ویروس کرونا 04.05.2020 - 16:22
بر خیز ای داغ لعنت خورده 01.05.2020 - 05:36
انقلاب تکنولوژی دیجیتال و پایان برده داری مدرن 30.04.2020 - 13:41
مصاحبه با دنیز ایشچی 29.04.2020 - 20:16
یازده سپتامبر ده برابر می شود! 22.04.2020 - 18:12
دو روش متقابل دو شیوه متضاد 16.04.2020 - 13:14
تاریخ نمی‌پرسد، مسئولیت تعیین می‌کند 11.04.2020 - 23:05