رفتن به محتوای اصلی

اساسنامه حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، مصوبه کنگره بنیانگذار

اساسنامه حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، مصوبه کنگره بنیانگذار

اساسنامه حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۱ـ نام

«حزب چپ ایران (فدائیان خلق)»

 

۲ـ تعریف

۲ـ۱ـ «حزب چپ ایران (فدائیان خلق)» که از وحدت سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، کنشگران چپ، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ و دیگر فعالان چپ ایران شکل گرفته است، تشکل داوطلبانه افرادی است که دیدگاه‌ها و ارزش‌های اعلام شده در منشور حزب را پذیرفته و آمادگی دارند با پایبندی به اساسنامه، برای تحقق آن ارزش‌ها و آماج‌ها تلاش نموده و موازین این اساسنامه را پایه مناسبات سازمانی خود قرار دهند.

 

۲ـ۲ـ تعریف از یک سری مفاهیم به‌کار گرفته شده در این اساسنامه:

۲ـ۲ـ۱ـ رای اکثريت با يکی از این گزینه‌ها معنا میشود:

ـ «مطلق» يعنی بیش از ۵۰ درصد آرا،

ـ «نسبی» یعنی دارای رای بیشتر،

ـ «موردی» که در زمینه‌های خاص در این اساسنامه تعیین شده باشد.

 

۳ـ مبانی فکری اساسنامه

۳ـ۱ـ حزب چپ ایران (فدائیان خلق) مناسبات آزاد و دمکراتیکی را که برای استقرار آنها در جامعه ایران مبارزه می‌کند، بیش از همه در درون خود اعمال می‌کند. بنابراین مناسبات درونی حزب بر پايه پرنسيپ های دمکراتیک و مشارکت همگانی سازماندهی می‌شود. حزب، آزادی بیان را در درون خود تامين و حق گرایش و فراکسیون سیاسی را به رسمیت می‌شناسد.

۳ـ۲ـ هرگونه تبعیض از جمله تبعیض جنسيتی، قومی - ملی و مسلکی مردود بوده و همه اعضا از حقوق برابر برخوردار هستند.

۳-۳- ساختار حزب غیرمتمرکز می‌باشد.

 

۴ـ مبانی مناسبات تشکیلاتی

۴ـ۱ـ همه ارگان‌های انتخابی در مقابل انتخاب کنندگان پاسخ‌گو هستند.

۴ـ۲ـ تصمیمات در ارگان‌ها براساس رای اکثریت اتخاد می‏شوند.

۴ـ۳ـ تشکیل گرایش‌ها و فراکسیون‌های نظری سیاسی در درون حزب با التزام به اساسنامه آزاد است.

۴ـ۴ـ پذیرش مسئولیت در حزب داوطلبانه بوده و اعضا به اجبار به پذیرش مسئولیت موظف نمی‏شوند.

۴ـ۵ـ پذیرش مسئولیت به معنای تعهد به انجام آن، رعایت موازین سازمانی و امر پاسخگوئی است.

۴ـ۶ـ در پیشبرد فعاليت‌های روزمره، سه امر «مسئولیت»، «اختیار تصمیم‌گیری در چارچوب مسئولیت» و «پذیرش داوطلبانه مسئولیت» راهنمای سازماندهی و مدیریت است.

۴ـ۷ـ مسئولیت‌ها دوره‌ای بوده و مسئولین برای دوره‌های محدودی به مسئولیت برگمارده می‌شوند.

تبصره: محدوده زمانی برای هر دوره عضویت در یک ارگان و یا بودن در يک مسئولیت را ارگان انتخاب کننده تعیین خواهد نمود.

۴ـ۸ـ حق مشارکت اعضا، چه در اطلاع‌رسانی و چه در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان با تعبیه کانال‌های لازمه تامین و تضمین می‌شود.

۴ـ۹ـ در انتخاب ارگان‌ها و تفویض مسئولیت‌ها، بنابر اصل برابری جنسیتی، مشارکت زنان متناسب با تعداد اعضای زن تضمین می‌شود.

۴ـ۱۰ـ ساختار تشکیلاتی بر اساس تلفیق دمکراسی نمایندگی، مشارکتی و مستقیم تنظیم شده است.

۱۱-۴- ساختار و مناسبات تشکیلاتی با هدف نیل به یک حزب برنامه‌ای سامان داده شده‌اند.

 

۵ـ عضویت در حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۵ـ۱ شرایط عضویت

۵ـ۱ـ۱ـ پذیرش اساسنامه و اهداف مندرج در برنامه حزب

۵ـ۱ـ۲ـ داشتن حداقل ۱۶ سال سن

 

تبصره ۱: اعضای سه جریان، عضو «حزب چپ ایران (فدائیان خلق)» محسوب می‌شوند مگر اینکه خلاف آنرا اعلام کرده باشند.

 

۵ـ۲ کناره‌گیری از عضویت

۵ـ۲-۱- عضويت در «حزب چپ ایران (فدائیان خلق)» و کناره گيری از آن داوطلبانه است.

۵ـ۲-۲- هر عضو حق دارد از عضويت در ارگان های حزب استعفا دهد. با اعلام استعفا به صورت کتبی توسط عضو، استعفا رسميت پيدا می کند. يک هفته فرصت برای پس گرفتن استعفا وجود دارد. پس گرفتن استعفا به صورت کتبی الزامی است. در صورت بازگشت عضو مستعفی، همان روال عضوگيری در مورد او اجرا خواهد شد.

 

۵ـ۳ـ وظائف عضو

۵ـ۳ـ۱ـ پرداخت حق عضویت،

۵ـ۳ـ۲ـ التزام عملی به اساسنامه.

 

۵ـ۴ـ حقوق اعضا

۵ـ۴ـ۱ـ هر عضو حق دارد برای عضویت در ارگان‌های سازمانی کاندیدا شود و به کاندیدای مورد نظر خود رای دهد،

۵ـ۴ـ۲ـ هر عضو حق اطلاع از مصوبات ارگان های منتخب خود و انتقاد نسبت به آن‌ها را دارد.

۵ـ۴ـ۳ـ هر عضو حق دارد نظرات خود را در تمامی سطوح، محافل و نشریات حزبی با رعایت موازین و آیین‌نامه‌های موجود بیان کرده و یا منتشر کند.

۵ـ۴ـ۴ـ هر عضو حق دارد در اتحادهای سیاسی که با برنامه و استراتژی سیاسی حزب مغایرت نداشته و رقیب آن نباشند، فعالیت داشته باشد،

۵ـ۴ـ۵ـ هر عضو حق دارد در نهادهای مدنی، که اهداف آنها مغایر با اهداف حزب نباشند به صفت شخصی فعالیت نماید.

۵ـ۴ـ۶ـ هر عضو حق دارد تا از هر گزارش، شکایت و یا تصمیم‌گیری مربوط به خود اطلاع حاصل نماید و در جهت دفاع از حقوق خود، با اتکا به این اساسنامه اقدام کند.

 

۵ـ۵ـ روند پذیرش عضویت

۵ـ۵ـ۱ـ تقاضای کتبی از طرف فرد متقاضی عضویت،

۵ـ۵ـ۲ـ پذیرش تقاضا توسط واحد پایه و یا ارگانی که از طرف شورای مرکزی مسئولیت این کار را بعهده خواهد داشت، صورت می‌گیرد.

 

۵ـ۶ـ لغو عضویت

۵ـ۶ـ۱- عدم پرداخت حق عضویت طی شش ماه متوالی بدون عذر موجه

۵ـ۶ـ۲ـ نقض اساسنامه

۵ـ۶ـ۳ـ لغو عضویت با پیشنهاد واحد محلی موضوعیت یافته و با تصمیم‌گیری شورای مرکزی صورت عملی پیدا می‌کند. عضو مربوطه حق دادخواهی به ارگان «رشد» را دارد. نظر ارگان «رشد» در این زمینه حکم قطعی است.

۵ـ۶ـ۴ـ لغو عضویت، حداکثر برخورد انضباطی است.

 

۶- ساختار تشکیلاتی

۱-۶- کنگره

۱-۱-۶- کنگره، بالاترین ارگان تصمیم‌گیری است که دو سال يک‌بار فرا خوانده می‌شود.

۲-۱-۶- کنگره فوق‌العاده می‌تواند با درخواست یک سوم اعضای حزب و يا شورای مرکزی، فرا خوانده شود.

۳-۱-۶- سیاست‌گذاری و تدوین سیاست‌های عمومی حزب به عهده کنگره است.

۴-۱-۶- تمام تصمیمات کنگره بجز در مورد اسناد پایه (برنامه، منشور و اساسنامه( با رای اکثریت مطلق )بیش از پنجاه درصد آرای کنگره( و یا رای نسبی تصویب می‌شوند.

تبصره ۱: تغییرات در اسناد پایه )برنامه، منشور و اساسنامه( با اکثریت شصت درصد اعضا در کنگره امکان‌پذیراست.

۵-۱-۶- کنگره، تعداد اعضای شورای مرکزی و نهاد رسیدگی به شکایات و داوری «رشد» را تعیین کرده و آنها را انتخاب می‌کند.

۶-۱-۶- ارگان‌های منتخب کنگره، موظف به ارائه گزارش از عملکرد خود به کنگره بوده و در مقابل آن پاسخ‌گو می‌باشند.

 

۲-۶- شورای مرکزی

۱-۲-۶- شورای‌ مرکزی عالی‌ترین‌ ارگان‌ سازمانی‌ در فاصله دو کنگره‌ است که در کنگره انتخاب شده و فعالیت‌های حزب را در چارچوب مصوبات کنگره هدایت می‌کند‌.

۲-۲-۶- وظایف این شورا عبارتند از:

۱-۲-۲-۶- تدوین سیاست‌های عمومی در چارچوب مصوبات کنگره،

۲-۲-۲-۶- انتخاب هیئت سیاسی ـ اجرائی و نظارت بر کارکرد آن

۳-۲-۲-۶- انتخاب سخنگو / سخنگویان

۳-۲-۶- هرگاه به دلایلی جای یک یا چند نفر از اعضای شورای مرکزی خالی بماند، این شورا مجاز است از بین داوطلبین عضویت برای شورای مرکزی در آخرین کنگره، به ترتیب آرای کنگره، با اکثریت دو سوم آرا، ترکیب خود را ترمیم کند.

۴-۲-۶- مسئول یا نماینده هر واحد کشوری و مسئول هر گروه کار که عضو شورای مرکزی نیستند، مشاورین این شورا محسوب شده و در اجلاس آن شرکت می‌کنند.

۵-۲-۶- شورای مرکزی از بین اعضای خود سه نفر را به عنوان هیئت رئیسه، با رای مخفی انتخاب می‌کند. اعضای هیئت رئیسه نمی‌توانند عضو هیئت سیاسی ـ اجرایی و سایر ارگان‌های منتخب کنگره باشند.

۶-۲-۶ـ وظایف هيئت رئیسه شورای مرکزی

۱-۶-۲-۶- انتخاب یک نفر از میان اعضای خود به عنوان مسئول

۲-۶-۲-۶- مدیریت و فراخواندن جلسات شورای مرکزی

۳-۶-۲-۶-ـ پیگیری و نظارت بر حُسن اجرای مصوبات شورای مرکزی

۴-۶-۲-۶- فراهم آوردن امکان نطارت شورای مرکزی بر کارکرد هيئت سیاسی ـ اجرایی.

۵-۶-۲-۶- تهیه گزارش از جلسات شورای مرکزی و ارسال آن به اعضای حزب

 

۷-۲-۶- شورای مرکزی وظیفه تدارک و فراخواندن کنگره را به عهده دارد.

 

۳-۶- هیئت سیاسی – اجرایی

۱-۳-۶- هيئت سیاسی - اجرایی، توسط شورای مرکزی و از میان اعضای آن انتخاب شده و در فاصله میان اجلاس شورای مرکزی، در چارچوب برنامه، منشور، اساسنامه، مصوبات کنگره و شورای مرکزی سياست‌ورزی می‌کند.

تبصره: تعداد اعضای هیئت سیاسی - اجرایی نباید بیشتر از یک سوم اعضای شورای مرکزی باشد.

۲-۳-۶- هیئت سیاسی - اجرایی هدایت و نظارت بر تشکیلات، انتشارات مرکزی، گروه‌های کار، امور مالی و نیز تنظیم مناسبات با دیگر احزاب، سازمان‌ها و نهادها را به عهده دارد.

۳-۳-۶- شمار اعضای هیئت سیاسی ـ اجرایی را شورای مرکزی تعیین می‌کند.

 

۴-۶- واحدهای پایه

۱-۴-۶- واحدهای پایه برای سازماندهی و پیشبرد فعالیت‌ها در هر محل، توسط اعضای »حزب چپ ایران (فدائیان خلق)« و به شکل داوطلبانه ایجاد می‌شوند.

۲-۴-۶- واحدهای پایه در تصميم‌گيری‌ها و روش كار خويش در چارچوب منشور، اساسنامه و مصوبات کنگره و شورای مرکزی خودمختارند.

۳-۴-۶- حد نصاب تشکیل یک واحد پایه سه نفر است.

۴-۴-۶- واحدهای پایه از میان اعضای خود، یک نفر را بعنوان مسئول و رابط با ارگان‌های بالاتر انتخاب می‌کنند.

۵-۴-۶- واحدهای پایه، آیين‌نامه داخلی خود را تدوین می‌کنند و گزارش فعالیت‌های خود را برای اطلاع‌رسانی و یا بازتاب در مطبوعات سازمانی، در اختیار ارگان‌های بالاتر قرار می‌دهند.

 

۵-۶- گروه‌های کار

۱-۵-۶- گروه‌های کار به پیشنهاد هیئت سیاسی - اجرایی و یا شورای مرکزی تشکیل شده و به ارگان منتخب خود پاسخ‌گو می‌باشند.

۲-۵-۶- ارگان‌های منتخب موظف هستند ملزومات کافی برای پیشبرد وظایف این گروه‌ها را تامین کنند.

۳-۵-۶- گروه‌های کار از میان اعضای خود یک نفر را بعنوان مسئول و رابط انتخاب می‌کنند.

۴-۵-۶- گروه‌های کار در صورت نیاز، آیين‌نامه داخلی خود را تدوین می‌کنند و گزارش فعالیت‌های خود را برای اطلاع‌رسانی و یا بازتاب در مطبوعات سازمانی، در اختیار هیئت سیاسی - اجرایی قرار می‌دهند.

 

۶-۶- نهاد رسیدگی به شکایات و داوری «رشد»

۱-۶-۶- نهاد رسیدگی به شکایات و داوری «رشد»، در کنگره انتخاب می‌شود.

۲-۶-۶- شمار اعضای این نهاد را کنگره تعیین می‌کند.

۳-۶-۶- «رشد» برای رسیدگی و داوری پیرامون شکایات کتبی اعضای «حزب چپ ایران (فدائیان خلق)» از یکدیگر، اعضا از ارگان‌ها و بالعکس و شکایت ارگان‌ها از یکدیگر، به شرط آنکه مبنای دعوی و شکایت، فعالیت و زندگی تشکیلاتی باشد، تشکیل می‌گردد.

۴-۶-۶- داوریِ «رشد» برای همه اعضا و ارگان‌های سازمان از اعتبار برخوردار بوده و لازم الاجراست. تنها کنگره حق تجدیدنظر در مورد قضاوت «رشد» را دارد.

۷ـ گرایش و فراکسیون

۷ـ۱ـ گرایش و یا فراکسیون، گروهی از اعضای حزب را دربر می‌گیرند که دست‌کم در یکی از عرصه‌های مسائل دیدگاهی، برنامه‌ای و یا سیاسی با یکدیگر اشتراک نظر دارند.

۷ـ۲ـ گرایش می‌تواند حتی حول یک موضوع و برای مدت کوتاهی به وجود آید.

۷ـ۳ـ گرایش‌ها و فراکسیون‌‌های سیاسی در نشر و بیان نظرات و مباحث خود، از حقوق برابر برخوردارند.

۷ـ۴ـ فراکسیون دارای پلاتفرم، نام و هویت جمعی بوده و سازمان‌یافته است.

۷ـ۴ـ۱ـ تشکیل فراکسیون برپایۀ پلاتفرم کتبی بوده و توسط شورای مرکزی رسمیت می‌یابد.

۷ـ۴ـ۲ـ فراکسیون رابطی را برای ایجاد ارتباط و هماهنگی به شورای مرکزی معرفی می‌کند .

۷ـ۴ـ۳ـ موازین حاکم بر مناسبات درونی فراکسیون همان موازینی است که در این اساسنامه آمدهاند.

۷ـ۴ـ۴ـ فراکسیون بخشی از «حزب چپ ایران (فدائیان خلق)» است.

۷ـ۴ـ۵ـ فراکسیون می‌تواند از امکانات حزب برای تبلیغ علنی نظرات خود استفاده کند.

۷ـ۴ـ۶ـ فعالیت فراکسیون‌ها علنی و شفاف است و دیگر اعضا می‌توانند در جلسات آنان شرکت کنند.

٧ـ۴ـ۷ـ فراکسیون‌ها مجاز به اتحاد با نیروهای سیاسی منفرد و متشکل نیستند.

۷ـ۴ـ۸ـ چنانچه فعالیت سیاسی یک فراکسیون مغایر با اساسنامه باشد، بعد از یک بار تذکر، فعالیت سیاسی آن فراکسیون توسط شورای مرکزی معلق خواهد شد. تصمیم نهایی در این موارد با کنگره است.

۷ـ۴ـ۹- فراکسیون حق دریافت حق عضویت جداگانه را ندارد، اما صندوق مرکزی موظف است هزینه‌های فراکسیون را در حد توان تامین کند.

۷ـ۴ـ۱۰- فراکسیون مجاز نیست ارگان و رسانه مستقل از حزب داشته باشد.

 

۸ـ بخش مالی

۸ـ۱ـ هزینه‌های مالی «حزب چپ ایران (فدائیان خلق)» از طریق حق عضویت و کمک‌های مالی اعضا و دوستداران تامین می‌شود.

۸-۲ـ شورای مرکزی موظف است که گزارش مالی حساب‌رسی شده را به کنگره ارائه دهد.

 

۹ـ انحلال «حزب چپ ایران (فدائیان خلق)»

۹-۱- انحلال «حزب چپ ایران (فدائیان خلق)» با رای موافق حداقل هفتاد و پنج درصد اعضای آن امکان‌پذیر است.

 

این اساسنامه با ۹ فصل و ۱۱۰ بند و ۴ تبصره به تاریخ ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ در کنگره بنیانگذار با ۱،۸۲ درصد آرای کنگره به تصویب رسید.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید