رفتن به محتوای اصلی

کارگری

علی نجاتی
طبق روال معمول در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار، امسال هم افرادی تحت عنوان نماینده کارگران ایران در این اجلاس حضور خواهند داشت.
این دروغ آشکاری است که این افراد نمایندگان کارگران هستند، همانطور که شما شرکت کنندگان اطلاع دارید، این افرادنماینده صاحبان سرمایه و حاکمیت ایران هستند و هیچ ربطی به منافع کارگران در ایران ندارند.
ما از هیات های نمایندگی اتحادیه های شرکت کننده در این اجلاس درخواست داریم که این سرکوبگریها و نقض فزاینده حقوق کارگران و معلمان و به خصوص نقض حق تشکل یابی مستقل و حق برپایی تجمع و اعتراض که پایه ای ترین حقوق مردم در هر جامعه است را محکوم کنند.
ما از هیات های نمایندگی کارگری شرکت کننده در اجلاس همچنین میخواهیم که سرکوب تشکل های مستقل صنفی و کارگری و اعضای آنها توسط دولت ایران را محکوم کنند.
ما از نمایندگان کارگری حاضر در کنفرانس بین‌المللی کار می‌خواهیم که اعتراض خود نسبت به این اقدامات سرکوبگرانه را به هیات‌ نمایندگی دولت ایران اعلام کنند
ما از هیات های نمایندگی اتحادیه های شرکت کننده در این اجلاس درخواست داریم که این سرکوبگریها و نقض فزاینده حقوق کارگران و معلمان و به خصوص نقض حق تشکل یابی مستقل و حق برپایی تجمع و اعتراض که پایه ای ترین حقوق مردم در هر جامعه است را محکوم کنند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، به نمایندگی از بخش بزرگی از جامعه معلمان کشور، تاکید دارد که معلمان ایران نه تنها به هیچ یک از قدرت‌های جهانی در حل مسایل خود توهم ندارند بلکه رویکرد این قدرت‌ها را بخشی از ماشین سرکوبی تلقی می‌کند که دیکتاتوری‌ها را به سرکوب تمام‌قد نیروهای معترض مستقل سوق می‌دهد، اگر چه تلاش کرده‌اند با بیانیه‌ها و اعلان‌ها ریاکارانه، غیر آن را به مردم نشان بدهند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن محکوم کردن قاطعانه اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی خواستار متوقف کردن بی چون و چرای هرگونه مجازات اعدام برای کلیه زندانیان سیاسی و عمومی است
طبقه کارگر و سندیکاهها و دیگر تشکلات مستقل کارگری با تمام اشکال اعدام مخالف هستند، و لغو‌ مجازات اعدام از خواسته های تمامی افراد، تشکیلات و گروه­های کارگری بوده و ‌هست و بر همگان است که یکصدا چنین احکام ظالمانه­ ای را محکوم کنند و در برابر آن بایستند
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
این اعدام ها تهدیدی برای همه ما کارگران و ما مردم در جامعه است که فریاد زن زندگی آزادی سر دادیم و علیه قتل مهسا امینی فقط به جرم حجاب ،اعتراض کردیم و به خیابان آمدیم و اعتراض خود را علیه اینهمه بی حقوقی و فقر و گرانی و بی تامینی فریاد زدیم
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
باز هم بامداد امروز همچون هزاران صبح خونین دیگر در ۴۴سال گذشته؛خون جوانان شتک زد بر آسمان وطن و کاسبان دین و قدرت، به گمان خود، پیامشان را با قاطع‌ترین شکل ممکن؛ به مردم رساندند: «خفه می‌کنیم!»
غافل از آنکه ما نه تنها با ماشین اعدام حکومت خفه نمی‌شویم، بلکه خروش و طغیانی دیگر را رقم خواهیم زد.
ما را از مرگ و اعدام نترسانید، ما برای پس گرفتن جانها و جوانان‌مان، هیچگاه چنین استوار و پابرجای نبوده‌ایم
پرویز صداقت
پرسش اصلی بحث من این است که در برابر چنین وضعیتی بدیل مطلوب طبقه‌ی کارگر و فرودستان جامعه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. آنان باید در پی چه تغییراتی باشند؟
نخستین نکته‌ این است که تمامی بحران‌هایی که امروز با آن مواجه‌ایم ناشی از آن است که زندگی سیاسی ما در تمامی چهار دهه‌ی گذشته و فراتر از آن در بخش بزرگ تاریخ ایران معاصر در نظام‌های سیاسی خودکامه گذشته است. اولویت نخست پایان بخشیدن به چرخه‌ی استبداد و بازسازی استبداد است.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
چند روز پیش تعدادی از تشکلهای حکومتی و امنیتی کە مطلقا هیچ نقش و نفوذی در مبارزات و اعتصابات کارگری و بین کارگران نداشتە و ندارند و در واقع بیشتر نقش اعتصاب شکن و تفرقە انداز را دارند، خبر از مرحلە پایان یافتن اعتصاب دادند. متعاقب آن خبر بازداشت ٨ تن از سازمانگران اصلی اعتصاب توسط معاون سیاسی- امنیتی استاندار بوشهر منتشر شد و اینک خبر پایان یافتن اعتصاب. قصد دارند تا با القاء پایان یافتن اعتصاب بین اعتصابیون شک و تردید ایجاد کند. اعلام دروغی پایان یافتن اعتصاب نیز یک اقدام اعتصاب شکنانە ...
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
اذیت و آزار رضا شهابی و‌ خانواده اش باید پایان یابد. رضا شهابی باید فوری به بیمارستانی جهت معالجات اساسی انتقال یابد و‌ بدون قید و شرط آزاد گردد. سندیکای کارگران شرکت واحد خواهان لغو پرونده سازی و اتهامات بی پایه و اساس علیه اعضای زندانی خود رضا شهابی، حسن سعیدی، داود رضوی، و سایر فعالین کارگری و معلمی میباشد.
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
در دهه های پایانی قرن بیستم و خاصه از پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی و امروزه نیز، شاهد توجه فزاینده ای به موضوع تضمین اشتغال، و اجرای برنامه های نسبتاً متعددی با این هدف بوده ایم و هستیم. به علاوه، و قابل توجه، این که موضوع تضمین اشتغال در برنامۀ برخی از نیروهای سیاسی چپ، مارکسیست یا ملهم از مارکسیسم نیز راه یافته است... پرسیدنی است که "جای ایدۀ تضمین اشتغال در مکتبهای مختلف اقتصادی و در برنامۀ نیروهای چپ چیست؟"
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی معلمانی که در راستای رشد و توسعه آموزش در این سرزمین به هر شکل کوشیده‌اند اعلام می‌دارد هرچند با توجه به ناتوانی اشغال‌کنندگان پست‌های مدیریتی در نظام آموزشی در ذیل ناکارآمدی کل نظام اجرایی و ضدیت کل حاکمیت با اندیشه و آموزش مدرن، امید به رخ دادن کمترین تغییر مثبت را از بین برده، اما همچنان پیگیر مطالبات انباشته معلمان، شاغل و بازنشسته، و حقوق دانش‌آموزان به همه روش‌های ممکن و مدنی همچون گذشته هست.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت حمایت قاطع خود را از فراخوان معلمان به تجمعات سراسری برای فردا نوزدهم اردیبهشت ماه حمایت و پشتیبانی میکند. معلمان اعلام کرده اند که دانش آموزان خط قرمزهای ما هستند. و ما کارگران نفت نیز اعلام میکنیم که در این اعتراض با معلمان همصدا هستیم. حملات شیمیایی جان فرزندان ما را نشانه گرفته است و ما هم همراه معلمان در این اعتراضات هستیم
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن بزرگداشت مقام معلم از همکاران خود در سراسر کشور دعوت می‌کند تا در روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰ تا ۱۲، همراه با گرامیداشت یاد و خاطره تمامی تلاشگران عرصه آموزش کشور، اعتراض خود نسبت به بی‌توجهی آشکار به جایگاه علم و معلمان ... ایجاد ناامنی روانی و تهدید سلامت جسمی دانش‌آموزان به ویژه دختران دانش‌آموز اعلام نمایند.

-
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، در دو دهه‌ی گذشته٫ به طور مشخص در طول یک سال پیش، در ایجاد همبستگی بین‌المللی برای محکوم کردن سیاست‌های ضد حقوق بشری دولت ایران در سرکوب معلمان و فعالان اتحادیه‌های کارگری تلاش‌های بسیاری کرده و این شورا متعهد به رساندن صدای معلمان ایران در سطح بین‌المللی بوده است.
جالب اینست عده ای از جریانات معلوم الحال و باز هم در پوشش کمپین در جاهایی تحت عنوان پیمانکار خوب و پیمانکار بد تلاش میکنند به تدریج صف اعتصاب را بشکنند و با این ترفندهای فریبکارانه و گفتن اینکه فلانی پیمانکاری خوبیست و با شرایط بهتری کارگر میگیرد سعی میکننند همکاران ما را به پایان دادن به اعتصاب و مراجعه به "پیمانکاران خوب" که دار و دسته های خودشان هستند ارجاع دهند
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن بزرگداشت مقام معلم از همکاران خود در سراسر کشور دعوت می‌کند تا
در روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
از ساعت ۱۰ تا ۱۲،
همراه با گرامیداشت یاد و خاطره تمامی تلاشگران عرصه آموزش کشور، اعتراض خود نسبت به
- بی‌توجهی آشکار به جایگاه علم و معلمان
- حذف عملی اصل ۳۰ قانون اساسی،
- تشدید القائات ایدئولوژیک در کتاب‌های درسی،
- عدم اجرای درست قانون رتبه‌بندی و تبدیل آن از یک عامل تشویق معلمان به ابزاری برای مطیع کردن آنان،
- انتظار بیش از یک دهه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان،
- عدم اجرای همین قانون نیم‌بند رتبه‌بندی برای بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱،..
بدعوت کمیسونهای کارگری و اتحادیه عمومی کارگران نمایندگان انجمن ایرانی دفاع از حقوق بشر و حزب چپ ایران ( فداییان خلق ) از ابتدائ تا انتهای همه برنامهای این مراسم حضور داشتند.
در سخنرانیهای دبیران کل دو سندیکای بزرگ کارگری به سرکوبها و استبداد حاکم بر ایران اشاره شد.
مراسم پر شکوه راهیمایی دیروز در مادرید با سخنان اونایی سوردو دبیر کل کمیسیونهای کارگری و پپه آلوارز دبیر کل اتحادیه عمومی کارگران و با خواندن سرود اینترناسیونال پایان یافت.
حزب چپ ایران(فدائیان خلق) با برپائی استاند در مسیر راهپیمائی، در این مراسم شرکت داشت و از خواسته های سندیکاهای فرانسوی در اعتراض به بالا بردن سن باز نشستگی حمایت نمود. همچنین با شعارهائی نظیر همبستگی جنبش زن، زندگی، آزادی با جنبش کارگری ایران، گرامی داشت اول ماه مه، محکوم کردن دستگیری ها در ایران و سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و غیر قانونی بودن سندیکاهای کارگری، توجه راهپیمایان را جلب نمود.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
در بستر سرکوبهای گسترده در سالی که گذشت، قتل ژینا (مهسا) امینی و خیزش زن زندگی آزادی صحنه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ‌نیز اقتصادی کشور را کاملا دکرگون‌ کرد. خیزش شهریور ۱۴۰۱ که در دنباله خیزشهای مردم محروم، تهیدست و تحت ستم در سالهای اخیر از جمله در دی ۹۶، آبان ۹۸ و تیر ۱۴۰۰ صورت گرفت، نه تنها علیه حجاب اجباری و برای برابری زن‌ و‌ مرد در تمامی عرصه ها بلکه برای آزادی و‌ عدالت و‌ پایان دادن به هرگونه ظلم و‌ ستمی است که امکان یک زندگی حتی عادی را از مردم سلب کرده است
بازنشستگان تامین اجتماعی با تجمع در چند شهر روز جهانی کارگر را گرامی و ضمن آن مطالبات شان را نیز مطرح کردند. در شهر شوش علی نجاتی از رهبران سندیکای هفت تپە برای کارگران سخنرانی کرد. در شهر رشت نیز امروز بازنشستگان تظاهرات بزرگی برگزار کردند.
• تا کارگران بعنوان یک طبقه پا به میدان نگذارند، میزان اثرگذاری شان محدود خواهد بود. از آغازجنبش انقلابی کنونی، کارگران و زحمتکشان حضور پررنگی در آن داشته اند. بگونه ای که هر چهار مبارز جاوید نام سربه دار، کارگر بودند. اما حضور آنان بعنوان یک طبقه موجب خواهد شد که از یک سو نظام سرکوبگر نه با افراد جدا از هم بلکه با یک طبقه بزرگ اجتماعی رودررو شود و از دیگر سوبه کارگران قدرت اتحادشان را نشان دهد؛ اتحادی که به آنان این امکان را می دهد که به جای تبدیل شدن به آلت دست دیگر قشرهای حتی ارتجاعی ...
محمود بهشتی لنگرودی
اما واقعیت ماجرا چیست؟
دیدار با خانواده ی زندانیان و همراهی و همدردی با آن ها رسم دیرینه ای ست که همیشه مورد توجه مردم انساندوست و آزادیخواه ایران بوده است. این دیدار هم مشابه سایر دیدارها و به همین منظور انجام شده اما نیروهای امنیتی و اطلاعاتی شهریار با این توهم که هر جا گروهی جمع شوند حتما دسیسه و توطئه ای در کار است و وضعیت متزلزل آن ها را به خطر می اندازد به شکل وحشیانه ای به منزل این معلم زندانی یورش بردند و باعث هتک حرمت مهمانان خانواده و همچنین همسر گرامی جناب حبیبی ( خانم خدیجه ی پاک ضمیر) شدند
اسماعیل عبدی
امسال هشتمین سال است که روز اول ماه می و روز معلم را از پشت میله‌های زندان به همکاران گرانقدر و کارگران عزیز کشورم شادباش می‌گویم، تقارن روز معلم و کارگر، اتفاقی است که با شهادت دکترخانعلی، معلم معترض، از سال ۱۳۴۰ اتفاق افتاد، گویی ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم دادند تا به این دو گروه زحمتکش و ستم‌دیده، این پیام را برساند که سرنوشت مشترکی دارند.


ما با حمایت از اعتصاب گسترده کارگران پروژه‌ای نفت و گاز و پتروشیمی، بار دیگر و به مناسبت #روز_معلم و #روز_جهانی_کارگر، با قرار دادن مطالبات دوازده‌گانه‌ی منشور مطالبات حداقلی بیست تشکل صنفی و مدنی، به مثابه خواست‌های حداقلی خود در این قطعنامه،کارگران و معلمان، زنان، دانشجویان و عموم توده های ستمدیده مردم ایران را فرا میخوانیم با سازمانیابی در تشکلها و شوراهای محیط کار و محلات، مبارزات خود را برای گذر از شرایط ضد انسانی موجود و شکل دهی به آینده ای مبتنی بر تحقق خواستهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه، متکی به اراده و اتحاد و همبستگی خود سازند.
ما، فعالان کارگریِ محبوس در زندان اوین ضمن محکومیتِ این توحشِ سازمانیافته، از تمام فعالین صنفی، کارگری، اجتماعی و سیاسی، و از تمام آزادیخواهان و دلسوزان این سرزمین میخواهیم که در برابر فضای خفقان سکوت نکنند و به هر وسیله ی ممکن با سلطه جویی و دست درازیهای دستگاه امنیتی مقابله کنند.

حسن سعیدی
کیوان مهتدی
رضا شهابی
ریحانه انصاری‌نژاد، عسل محمدی، هیراد پیربداقی، آنیشا اسدالهی، سروناز احمدی، کامیار فکور، حسن ابراهیمی، ژاله روحزاد و الدوز هاشمی تعدادی از فعالینی هستند که به دست ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده‌اند.»
به مناسبت روز جهانی ایمنی و بهداشت کار
سالانه صدها کارگر در ایران در اثر حوادث کار جان خود را از دست می‌دهند و هزاران کارگر مصدوم و از کار افتاده می‌شوند. اما نه مرگ کارگران اغلب جوان، نه از کارافتادگی هزاران کارگر توجه چندانی را جلب نمی‌کند. کارگران در خبرهای آندسته از حوادثی که به رسانه‌ها راه می‌یابند، تنها شماره‌اند: مرگ ۱۸ کارگر در اثر تصادف سرویس حمل و نقل، مرگ ۵ کارگر در اثر سقوط در مخزن مواد مذاب، و...
فعالین زن انقلاب زن، زندگی، آزادی و جنبش زنان با انتشار طوماری حمایت خود از اعتصابات کارگران پروژه ای را اعلام داشته اند.
آنها در بیانیه خود با اشاره به فرارسیدن روز کارگر خطاب به کارگران اعتصابی گفته اند مبارزه شما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و جبهه مقابل نظام استثمارگر که با سرکوب سیستماتیک به جان مردم افتاده است را تقویت می کند
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
امسال اما روز جهانی کارگر شرایط و موقعیت ویژه و متفاوتی با سال های گذشته دارد. این تفاوت ناشی از ادامه جنبش و انقلاب زن، زندگی، آزادی است. انقلابی رهایی بخش که ما کارگران یک رکن اصلی آن هستیم.
حرف ما حرف جامعه است و ما همواره علاوه بر آن که مطالبات خود را پیگیری کرده ایم، خواست جامعه و درد مردم را نیز فریاد کشیده ایم.
تاکیدمان همچنان بر مفاد مهم منشور مطالبات حداقلی بیست تشکلی است که خود یکی از امضا کنندگان آن بوده ایم
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر میرویم که شیرازه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه از هم پاشیده شده است. گرانی و تورم بیداد می کند، فقر و نداری و دستمزدهای نازل و بیکاری بلای جان کارگران و زحمتکشان شده است. پس لازم است در کنار هم باشیم تا بتوانیم برای زندگی شایسته قدم بر داریم.
روز جهانی کارگر در جغرافیای ایران می تواند به اتحاد و همبستگی بیشتر تبدیل شود...
همه ما به فقر و گرانی و بدتر شدن هر روز بیشتر شرایط کاری و معیشتی خود اعتراض داریم و آنچه امروز صف ما را متحد میکند گرد آمدن حول خواستهای فوری مشترکمان همچون افزایش هفتاد و نه درصدی دستمزدها و بیست روز کار و ده روز استراحت است.

ضمن اینکه همه ما از زورگویی های پیمانکاران مفتخور و قوانین برده وار مناطق ویژه اقتصادی جانمان به لب رسیده ست و میخواهیم بساط پیمانکاران برچیده و از سیطره قوانین برده وار حاکم در این مناطق رها شویم
گروه کار کارگری حزب چپ ایران
در این منشور خواستە های حداقلی کارگران، زنان، اکولوژیستها، دانشجویان، فرهنگیان و هنرمندان و همچنین آزادی های اساسی عمدە از آن جملە، لغو سانسور، حق تشکل و اعتصاب. لغو قوانین تبعیض آمیز در همە سطوح ،آزادی زندانیان سیاسی، لغو حجاب اجباری و تبعیضات علیە زنان، اقلیت های ملی و قومی و مذهبی افزایش دستمزد و حقوق ها مطرح شدە است. این منشور از طرف جامعە با استقبال قابل توجهی روبرو شدە و پس از انتشار، نهادهای بیشتری بە آن پیوستە اند.
از منشور ٢٠ تشکل صنفی و مدنی حمایت کنید!
اسامی تعدادی از فعالین کارگری که در زندان به سر می‌برند، تاکنون شامل عفو گسترده‌ی اخیر نبوده‌اند. حسین تاج، وکیل رضا شهابی، حسن سعیدی و کیوان مهتدی، آخرین وضعیت پرونده‌‌های آنان را توضیح داده است.
آقای تاج در پاسخ به انصاف نیوز در ابتدا به مستندی اشاره کرد که به گفته‌ی او «صدا‌و‌سیما بر خلاف قانون و اخلاق از فعالین کارگری با نمایان بودن چهر‌ه‌ی آن‌ها تهیه کرد». او همچنین می‌گوید که ایرادات بسیاری در پرونده‌های این افراد وجود داشته، برگزاری دادگاه بدون حضور رضا شهابی و حسن سعیدی، بی‌توجهی به دفاعیات و… اشاره کرد