شنبه ۰۳ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۳ مارس ۲۰۱۹

جُنگ کارگری

جُنگ کارگری شماره 11
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
در این شماره می‌خوانید: - تشدید مبارزه یگانه راه خلاصی از فقر و سرکوب است! - چگونه اعتصاب معلمان اوکلند پیروز شد؟ بخش دوم - سال نو، سال مبارزه کارگران برای عقب راندن رژیم "جمهوری اسلامی ایران" - چرا هنوز این همه شغل وجود دارد؟ بخش دهم - به یاد یوسف...