چهارشنبه ۲۶ دی‌ ۱۳۹۷ - ۱۶ ژانویه ۲۰۱۹

جُنگ کارگری

جُنگ کارگری شماره 1
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
در این شماره می خوانید: - توضیحاتی در مورد آغاز کار جُنگ کارگری؛ - اعتراضات معیشتی دامن می گیرند؛ - زنان در هفت‌تپه؛ - سندیکای آزاد و مستقل آری، شورای اسلامی کار، نه! - اتحادیه‌های کارگری و بنای یک پیکر‌بندی اعتراضی ویژه تونس؛ (بخش اول) - چرا هنوز این‌...