شنبه ۰۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۸ مارس ۲۰۲۰

جُنگ کارگری

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره 59
گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مطالب این شماره نشریه: - غم تان نابود، نوروزتان پیروز رزمتان کامیاب! - جنگ کارگری - بحران‌های اقتصادی ناشی از کرونا در راه هستند - یادداشت- مراد رضایی - افزایش دستمزد و بهبود معیشت اصلی ترین دغدغه‌های کارگران - علی صمد - دفتر چهارم "برگی از تجربیات...
4 نظر

مقالات کارگری