چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲ می ۲۰۲۱

در اعتراض به تشديد فشار بر ۱۴ فعال سیاسی و مدنی

۱۴ مرداد ۱۳۹۸

جمهوری اسلامی در واهمه از گسترش اعتراضات گروه های مختلف اجتماعی و برآمد فعالين سياسی و مدنی، با افزايش فشارها، دستگيری ها و برگزاری دادگاه های فرمايشی و صدور احکام سنگين می خواهد صدای حق طلبانه معترضان به وضع موجود، که خود مسبب اصلی آن است، را خاموش سازد.

توضيح

در ارتباط با برآمد ۱۴ فعال سياسی و مدنی، قراری به نخستين کنگره حزب چپ ايران (فدائيان خلق) با مضمون "نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی» و «محکوم کردن ضرب و شتم و دستگیری فعالان مدنی ـ سیاسی» ارائه شده بود که کنگره بررسی مجموعه قرارها را به شورای مرکزی منتخب واگذار کرد و شورای مرکزی هم در نخستين جلسه مجازی آن قرار را تصويب کرد. اين اعلاميه در رابطه با اجرای قرار تهيه شده است.

 

نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی

در اعتراض به تشديد فشار بر ۱۴ فعال سیاسی و مدنی

و گسترش سرکوب و اختناق

فشار بر ۱۴ تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه، خواستار استعفای “علی خامنه ای” و گذار از جمهوری اسلامی شدند، ادامه دارد. برخی از امضاکنندگان بیانیه مورد ضرب و شتم قرار گرفته، بازداشت شده و یا به خانواده‌هایشان حمله شده است.

اين فعالان سياسی و مدنی در بيانيه دوم خود بر گذار مسالمت آميز از جمهوری اسلامی و استقرار حکومتی دموکراتیک و سکولار تاکيد کرده و اعلام نمودند: "ما معتقدیم هیچ راهی برای بازسازی و نوسازی این رژیم وجود ندارد." طيف وسيعی از نيروهای اپوزيسيون جمهوری خواه دموکرات و سکولار سال ها است اين خواست کانونی را مطرح کرده و برای استقرار جمهوری دموکرات و سکولار به عنوان بديل جمهوری اسلامی مبارزه می کنند. هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق) مدتی قبل طی اعلاميه ای اين خواست کانونی بیانیه را در همسوئی با سیاست های حزب تلقی کرده و از آن حمايت نمود و تاکید کرد که «حزب ما به اقدامات همه کسانی که با انتشار بیانیه و راه انداختن کمپین‌های مختلف در جهت برون‌رفت از وضعیت فعلی تلاش می کنند، ارج گذاشته و از آن استقبال می کند.»

جمهوری اسلامی در واهمه از گسترش اعتراضات گروه های مختلف اجتماعی و برآمد فعالين سياسی و مدنی، با افزايش فشارها، دستگيری ها و برگزاری دادگاه های فرمايشی و صدور احکام سنگين می خواهد صدای حق طلبانه معترضان به وضع موجود، که خود مسبب اصلی آن است، را خاموش سازد.

شورای مرکزی حزب چپ ايران (فدائيان خلق) ضمن حمايت از خواست کانونی ۱۴ فعال سياسی و مدنی، سرکوب فعالين سياسی و مدنی، کارگران، روزنامه نگاران و فعالين حقوق بشر را محکوم می کند و از احزاب سياسی و نهادهای مدنی می خواهد که عليه گسترش سرکوب و اختناق به اعتراض برخيزند.

شورای مرکزی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۱۳ مرداد ۱۳۹۸ (۴ اوت ۲۰۱۹)

 

 

افزودن دیدگاه جدید