شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹

تشدید فضای پلیسی را محکوم می‌کنیم!

۲۶ مرداد ۱۳۹۸

حمایت از حقوق شهروندی بازداشت‌شدگان و افزایش تلاش‌ها برای به عقب نشاندن استبداد و پایان دادن به فضای پلیسی ضرورتی است که به واسطه‌ی آن در داخل و خارج از کشور با تجمیع نیروها و گسترش مبارزات، ماشین سرکوب حکومتی زمین‌گیر شود.

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری