چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲ می ۲۰۲۱

پيرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی

بيانيه‌ی شورای مرکزی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۲۲ آبان ۱۳۹۸

دیدگاه‌ها

تحریم انتخابات نمایشی اگر موثر واقع شود چه شود. تحریم انتخابات جهت جابجائی دولت یا حاکمیت جمهوری اسلامی ست؟ باید روشن کرد که آیا اپوزوسیون بشمول حزب چپ ایران از چنان هژمونی برخوردار است تا بتواند بخش وسیعی از مردم را از حضور در پای صندوق بازدارد؟ اگر چنین امری حاصل آید قطعا دیگر دنبالچه هایش متحقق می شود. اما بیکباره تحریم انتخابات سر از وادی برگزاری انتخابات آزاد در می اورد. شعاری که اپوزوسیون طی دهه ها فراتر از شعاریت آن نرفته حالا چگونه تحریم انتخابات مجلس در 2 اسفند می تواند چنین انرژی پشت شعار فراهم آورد تا بتواندهم انتخابات آزاد برگزار کند و هم مجلس موسسان را تشکیل دهد. بیانیه حزب چپ قطعا ذخیره تحلیلی ش ذهنیت رفقاست و نه برآمد شرائط عینی ذهنی جامعه داخل کشور. بهرحال یادمان باشد که سیاست تحریم هیچگاه چاره ساز و سیاست ساز نبوده هرچند که مشارکت از ناحیه چپ و حزبش نیز نتوانسته صدامی ما را در داخل به سمع حضور مردم برساند.
0

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری