يكشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۹ اوت ۲۰۲۰

قلبی که برای زحمتکشان می تپید! بزرگداشت زنده یاد رفیق فریبرز رئیس دانا

۰۳ فروردين ۱۳۹۹

گروه کار پالتاک حزب چپ ایران  یکشنبه 22مارس 2020 برگزار کرد.

سخنرانان: راحله ظارانی – عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بهزاد کریمی – عضو حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

صادق کار – عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

گروه کار پالتاک حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

پخش اول

 

 

بخش دوم

 

 

بخش سوم

 

 

بخش چهارم 

 

 

بخش پنجم 

 

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید