رفتن به محتوای اصلی

افزایش همە روزە ی قیمت ها و فرا افکنی مقامات رژیم

افزایش همە روزە ی قیمت ها و فرا افکنی مقامات رژیم
جمعه, 12. می 2023 - 20:26

افزایش همە روزە ی قیمت ها و فرا افکنی مقامات رژیم

در حالی کە افزایش قیمت کالاهای خوراکی، دارو، هزینە اجارەبها و ...همچنان بە رغم وعدە های تو خالی مقامات حکومتی مبنی بر کاهش تورم و گرانی همچنان ادامە دارد.

 بە گفتە یکی از نمایندگان پیشین مجلس تورم بە ٧٠ درصد صعود کردە است. عوامل حکومتی این فجایع از سر استیصال و درماندگی در کنترل تورم و گرانی تلاش می کنند تقصیر فجایع را بە گردن دولت های پیشین و "دشمنان خارجی" بیندازند.

آنها ابلهانە تصور می کنند با این آدرس غلط دادن ها می توانند از خشم و انزجار و اعتراضات فزایندە مردم بکاهند. علم الهدی نمایندە خامنەای و اختیار دار امپراطوری مالی امام رضا در مشهد و عضو مجلس خبرگان کە نگران فوران آتش فشان خشم و نفرت مردم از وضعیت است، در بخشی از خطبە های نماز جمعە این هفتە پس از اذعان بە وضعید بد معیشت و اقتصاد و دادن وعدە رسیدگی بە آن از طرف مسئولین، انگشت اتهام خود را بسوی "دشمنان" نشانە گرفت و گفت:" وضعیت فعلی فقط محصول عملکرد مدیران داخلی نیست بلکه توطئه و خواست دشمن هم در بروز این بحران اقتصادی دخیل بوده و بر این اساس، دشمنی که پیروزی‌های ما را در عرصه‌های مختلف شاهد است، هر روز فشار خود را بر معیشت مردم بیشتر می‌کند. " و در ادامە افزود" مردم هوشیار باشند تا تنگدستی عامل دست کشیدن از انقلاب نشود، ...

امام جمعە جفنگ گوی مشهد البتە از دست آوردهایی کە باعث فشار دشمن شدە توضیحی نداد.

نمایندە مجلس خبرگان خامنەای در حالی وعدە سر خرمن ارزانی را بە مردم می دهد کە قیمت نان ظرف یک هفتە بطور متوسط دو برابر گرانتر شدە و قیمت تخم مرغ آنقدر بالا رفتە است کە خوردن اشکنە کە او چند ماە پیش بعنوان جایگزین گوشت و مرغ در نماز جمعە دیگری خوردن اش را توصیە کردە بود برای خیلی ها بە رویا تبدیل شدە است. وانگهی مشکل دیگر فقط نان و آب نیست، دارو و درمان و مسکن و خیلی چیزهای دیگر هم بە آنها افزودە شدە است.

چند ساعت قبل از انتشار سخنان نمایندە خامنەای و رئیس امپراطوری مالی امام رضا، خبر گزاری ایلنا گزارشی در مورد درماندگی مردم از اجارە خانە بە علت گرانی را منتشر کرد و از قول کارگری کە جز بە اصطلاح حقوق بالایی بگیر ها ست نوشت، یک آپارتمان ٦٠ متری را سال گذشتە با ٦٠ میلیون رهن و ٥ میلیون کرایە اجارە کردەام، امسال صاحبخانە از من ١٠٠ میلیون رهن و ١٣ میلیون اجارە می خواهد با ١٦ میلیون حقوق کە می گیرم ٣ میلیون برای بقیە زندگی بیشتر برای من باقی نمی ماند. این کارگر شانس آوردە کە جز حقوق بالایی بگیر هاست، تصور کنید و ضع ٩٠ درصد مزدبگیرانی را کە مجموع دستمزد و مزایای شان بە زحمت بە ٨ میلیون می رسد. یعنی کل دستمزد و مزایای کە می گیرند دیگر کفاف مسکن خالی را هم نمی دهد.

چند روز پیشتر نیز یکی از روسای اتحادیە بنگاە داران گفتە بود اجارە دادن پشت بام ها غیر قانونی است. یعنی قضیە پشت بام خوابی چنان گسترش پیدا کردە کە کار بە دادن اخطار کشیدە شدە.

علم الهدی در همان حال کە وعدە بهبود معیشت می دهد، بە جای دادن راە کار مزدوران حکومت را تحریک بە سرکوب بی حجابها و پلمپ کردن مکانهای کە در آنها حجاب اجباری رعایت نمی شود می کند. یعنی با این کار علاوە بر ایجاد مزاحمت برای زنان، عدە دیگری از مردم را با پلمپ کردن محل های کارشان از نان خوردن می اندازد. او از بە خطر افتادن دین هم صحبت می کند، اما کیست کە ندادند دین و "انقلاب" برای این جماعت دین فروش وسیلەای است برای سود و حفظ سلطە یک اقلیت کوچک مافیایی جبار و ستمگر کە هر روز کوچکتر و بی پشتوانە تر می شود. ابلهان تبهکار مشت بر سنگ می کوبند و نمی فهمند نە هیچ مشکلی با سرکوب حل می شود و نە مردم را می شود با تشدید سرکوب وادار بە تسلیم کرد!

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.