رفتن به محتوای اصلی

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

اعتراضات و اعتصاب های کارگری در این هفتە نیز ادامە پیدا کرد و بر تعداد آنها افزودە شد. افزون بر آن اعتراضاتی نیز در شهر اراک علیە استفادە از سوخت مازوت کە سبب آلودگی هوای شهر شدە انجام گرفت. نیروهای امنیتی این تظاهرا بە حق را هم تاب نیاوردند و پس از نیم ساعت بە تظاهرات خاتمە دادند.

بە نظر می رسد بعد از تظاهرات مردم اردکان و اراک تعداد اعتراضاتی از این جنس بیشتر شود. حالا مشکل آلودگی بیماری زا و مرگ آور هم بە بیکاری، گرانی، بی آبی و قطع برق و گاز هم افزودە شدە و علاوە بر بیماری خسارات اقتصادی نیز برای جامعە بوجود آوردە و متاسفانە بسیاری از کلان شهر ها را نیز در بر گرفتە است و میزان آلودگی در شهرهای بزرگ چندین برابر استاندارد است.

افزایش اعتراضات بازنشستگان

اعتراضات خیابانی بازنشستگان در بیشتر روزهای این هفتە نیز ادامە و هم از نظر تعداد و هم شمار شرکت کنندگان گسترش پیدا کرد.  شعارهای بیشتر و رادیکالتری در همە ی تظاهرات علیە حکومت دادە شد.

بازنشستگان مخابرات کە ماە هاست هر هفتە تظاهرات مرتب هفتگی  در شهرهای مختلف دارند در تظاهرات ١١ دی خود کە در تهران، بندرعباس، اصفهان، سنندج، مریوان، قروە،خرم آباد و شوشتر برگزار کردند، شعار"دولت ورشکستە، دشمن بازنشستە، بازنشستە می میرد سازش نمی پذیرد، مدیر بی لیاقت، استعفا، استعفا، " سر دادند.

در تظاهرات مشترک بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی کە در ١٢ دی در اهواز انجام گرفت بازنشستگان افزون بر تاکید بر مطالبات صنفی خود شعار" دولت بی کفایت دستش در جیب ملت" سر دادند. بازنشستگان تامین اجتماعی در تجمع اعتراضی این هفتە خود  در شهر شوش نیز شعار" نابود باد بندگی، زنده باد زندگی" دادند.

ایلنا نیز در ١٢ دی خبری از تجمع بازنشستگان کشوری در چند شهر را منتشر کرد و نوشت:

  "امروز دوازدهم دی‌ماه، جمعی از بازنشستگان کشوری در چند شهر مانند کرمانشاه، یزد و تهران، با حضور مقابل صندوق بازنشستگی کشوری به شرایط مزدی و معیشتی خود اعتراض کردند"

بازنشستگان کشوری در یزد  و کرمانشاە نیز علیە " گرانی ، تورم ، بلای جان مردم"و"فقط کف خیابان میآد بە دست حقمان شعار دادند". .

این بازنشستگان با بیان اینکه «ما خواستار همسان‌سازی واقعی هستیم»، از لزوم ترمیم مستمری‌ها براساس خط فقر و تورم واقعی گفتند و اعلام کردند: دولت بایستی برای رفاه و زندگی شایسته بازنشستگان کشور هزینه کند

ادامە اعتراضات کارگران کاغذ سازی دیبا در شوشتر

کارگرانبیکار شدە کارخانە کاغذ سازی در ١١ دیماە با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل استانداری خوزستان تجمع و خواستار بازگشت بکار شدند

تجمع مجدد کارگران فولاد هفت تپه مقابل فرمانداری شهرستان شوش

کارگران فولاد هفتە نیز در ١٣ دی در اعتراض بە پرداخت نکردن بە موقع و منظم دستمزدهای خود، افزای دستمزد مقابل فرمانداری تجمع و خواهان رسیدگی مسئولین دولتی بە خواستە های خود شدند.

ادامە اعتراضات کارگران در شرکت های نفتی

بە گزارش کانال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:

چهارشنبه ۱۳ دیماه، نیروهای عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری به روال روزها و هفته های گذشته با مطالبات

➖حذف سقف‌حقوق

➖حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی

➖اجرای کامل ماده۱۰

➖پرداخت بک-پی ماده۱۰

➖و دفاع از صندوق بازنشستگی نفت

مقابل ساختمان مدیریت این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند

انتقال عثمان اسماعیلی بە زندان اوین

بە نوشتە کانال سندیکای واحد:

در حالی که دادسرای سقز با مرخصی درمانی  عثمان اسماعیلی موافقت کرده و قرار وثیقه صادر کرده بود امروز در مراجعه خانواده و اطرافیان به زندان سقز مطلع می‌شوند این فعال کارگری به زندان اوین تهران منتقل شده است.  

ادامە اعتراضات پرستاران

تجمع پرستاران و کارکنان درمانی ١٣ دی در برابر دانشگاه علوم پزشکی، در اعتراض به پرداخت نشدن عادلانه ی تعرفه، کارانه و اضافه کار و پایمال شدن حقوق خود

گسترش حمایت ها از اعتصاب کارگران تسلا در سوئد

به گزارش کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد؛ اعتصاب کارگران هم اکنون از همبستگی و حمایت وسیعی از طرف اتحادیه ها و تشکل های کارگری برخوردارشده است و حتی افکار عمومی را  نیز با خود همراه کرده است.  

در ادامه اعتصاب کارگران فلز در سوئد، اتحادیه کارگری حمل و نقل (ترانسپورت) و بخش دیگری از کارگران خدماتی را به اعتصاب حمایتی  فراخواندند.  بطوری که جمع آوری زباله ها (پسماندها)  در تمام کارگاه های “تسلا” در سوئد متوقف خواهد گردید. اتحادیه کمونال نیزقرار است از ۲ ژانویه جمع آوری زباله های خانگی را متوقف کند، محل ورود به محیط کار هم از طرف کارگران اعتصابی مسدود شده تا  افراد دیگری نتوانند بعنوان اعتصاب شکن  وارد عمل شوند. ” مالین راگنه گورد” رئیس اتحادیه کمونال می گوید: “بدون توافق جمعی و تا زمانی که کارگران متشکل هستند، کارفرما ” تسلا” به تنهایی از آزادی عمل برخوردار نیست، دقیقا همان چیزی که “تسلا” به دنبال آن است. اما باید این رویا را فراموش کند، چرا که مبارزه برای عدالت جریان دارد.

کارفرما به اشکال مختلف کماکان برای شکستن اعتصاب از حربه های مختلفی استفاده کرده است، منجمله تهدید کارگران، توطئه، رشوه دهی برای شکستن اعتصاب و به کارگرفتن افراد اعتصاب شکن بطور سازمانیافته، اخراج کارگرانی که میخواهند عضو اتحادیه شوند و غیره.

اتحادیه کارگران فلز درمقابل، تعدادی از اعضای اتحادیه را که در صف اعتصاب شکنان بودند بعد از چندین نوبت توضیح و اخطار از اتحادیه اخراج نمود، چرا که آنها در اعتصاب کارگران علیه همکاران خود قرار گرفته بودند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید