رفتن به محتوای اصلی

خسرو میرمالک ثانی

تصویر بالای صفحه
خود شیفتگان متوهم
خطای راهبردی چین در مقابل ایران
معمای جانشینی
تحرکات رضا پهلوی و مسئله «وکالت»
حذف تکنوکرات های وطن پرست
حال و روزش خرابه
بی تجربگی کار دستش داد
دارن بدجوری میزنن
دارن از مملکت میرن!
خودتو بزن به کوچه علی چپ!
جهان سرمایه دوقطبی خواهد شد؟
طرحی از پیش طراحی شده؟
منبر رسانه ای رئیسی!
وحدت دو حزب کردستان سرآغازیست برای سیاستی دیگر؟
از دزدی فولاد مبارکه حرفی نزنید
آزاد کنید!!!؟؟؟
کودتای ۲۸ مرداد زخمی ناسور و کهنه
فحاشان بیت رهبری
همبستگی ملی و اجماع سیاسی دو روی یک سکه
خامنه ای بازیگری خطرناک برای ایران
کرملین ـ پکن یا واشنگتن
image-20220429220259-1
جنگ، طناب دار کارگران و فرودستان!
جمهوری اسلامی ایران بر سر دو راهی