شنبه ۰۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۴ اوت ۲۰۱۹

درباره دگردیسی های جهانی طبقه کارگر واعتراضات کارگری در ایران

۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۸

گفتگوی تلویزیون ایران اینترناسیونال با مهرداد درویش پور ، سارا بازوبندی و مهدی کوهستانی نژاد

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید