پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹

اطلاعیه مراسم وداع با زنده یاد فرهنگ رضایی

۱۷ مرداد ۱۳۹۸

ندیدیم و نشنیدیم کسی جز نیکی از او یاد کند.

با قلبی آکنده از غم و اندوه درگذشت شادروان فرهنگ رضایی را به اطلاع اقوام و آشنایان می رسانیم:

ندیدیم و نشنیدیم کسی جز نیکی از او یاد کند.

با قلبی آکنده از غم و اندوه درگذشت شادروان فرهنگ رضایی را به اطلاع اقوام و آشنایان می رسانیم:

مراسم تشییع آن مرحوم روز جمعه ساعت ۱۲ درReier Søbstads veg 11, 7078 Trondheim

انجام خواهد شد.

مراسم یادبود آن عزیز در روز جمعه از ساعت ۱۷ تا ساعت ۲۰ درBlisterhaugvegen 14, Trondheim7478 برگزار خواهد شد .

حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

با تشکر

خانواده: رضایی و خدامرادی

افزودن دیدگاه جدید