يكشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۹ اوت ۲۰۲۰

در باره حزب تازه تاسیس چپ ایران، نظرات و اهداف آن

گفتگو با بهروز خلیق

۰۷ آذر ۱۳۹۸

بهروز خلیق، عضو رهبری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) می‌گوید حزب او باور دارد که اعتراضات و خیزش مردمی در خیابان‌ها باید پای دیگری هم داشته باشد و آن اعتصابات گروه های مختلف اجتماعی است.

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید