دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

مصاحبه با بهروز خلیق در رابطه با بیانیه دعوت به تحریم فعال انتخابات فرمایشی

۱۸ فروردين ۱۴۰۰

مصاحبه با بهروز خلیق عضو هیئت سیاسی-احرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق ) در رابطه با بیانیه سه حزب و سارمان جمهوری خواه درباره تحریم فعال انتخابات 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری