جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

چشم انداز اعتراض های اخیر مردم خوزستان و دیگر شهر ها

۳۱ تير ۱۴۰۰

چشم انداز اعتراض های اخیر مردم خوزستان و دیگر شهر ها

بهروز خلیق عضو هیئت سیاسی-اجرائی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

در اتاق تلگرام "اتحاد چپ" به سؤالات پاسخ داد.

پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۰ برابر با ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۱

ساعت 21 بوقت ایران،ساعت 18:30 بوقت اروپای مرکزی

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید