چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۸ دسامبر ۲۰۲۱

گردهمائی بزرگ اصفهان، شکل ديگری از برآمد اعتراضی پرقدرت مردم

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۰۱ آذر ۱۴۰۰

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری