گفتگو

خسرو میرمالک
تحرکات رضا پهلوی و مسئله "وکالت "
خسرو میرمالک: در اتاق تلگرام بکتاش آبتین، بلتون کارگری و اتحاد چپ
پنجشنبه: ۶ بهمن ماه برابر با ۲۶ ماه ژانویه…
پرویز نویدی
لزوم قراردادن "سپاه پاسداران"در لیست گروههای ترویستی
پرویز نویدی عضو حزب چپ ایران(فدائیان خلق) - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین، بلتون کارگری و اتحاد چپ
فرزانه عظیمی
روند انقلاب بعد از 115 روز
فرزانه عظیمی عضو حزب چپ ایران(فدائیان خلق) - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین، بلتون کارگری و اتحاد چپ
پنجشنبه ۲۲ دی ماه برابر با ۱۲ ماه…
صادق کار
جلسه پرسش و پاسخ در اتاق تلگرام
موضوع :وضعیت وخامت بار فقر و فلاکت در ایران
مهمان این هفته صادق کار
زمان: پنجشنبه ۱ دی ماه ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ دسامبر ۲۰۲۲…
حسن نایب هاشم
اعدام ها و کشتار زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی
حسن نایب هاشم- در اتاق تلگرام بکتاش آبتین، بلتون کارگری و اتحاد چپ
پنجشنبه ۲۴ آذر برابر با ۱۵ ماه دسامبر…
تجاوز های جنسی ابزار سرکوب
در کلاب هاوس اتحاد چپ
مهمانان: پروین ملک، رضوان مقدم، پسر رنگین کمان، شراره مهبودی، میترا بابک،سهیل زمانی،نسترن بزازی، یاور برادران…
ناهید بهمنی - بهروز خلیق
پیرامون جنبش انقلابی "زن، زندگی، آزادی"
سخنرانان :ناهید بهمنی, بهروز خلیق
زمان: شنبه ۳ دسامبر ۲۰۲۲
به وقت ایران: ۲۲:۳۰ به وقت اروپای مرکزی: ۲۰:۰۰…
تورج ابوذرخانی
موضوع: ضرورت برگزاری سمینار گفتمان ملی ما بین نیروهای اپوزسیون
تورج ابوذرخانی - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین، بلتون کارگری و اتحاد چپ
پنجشنبه ۱۷ آذر برابر با ۸…
شهرام ارشدنژاد
تئوری قرارداد اجتماعی و انگیزه اخلاقی بودن
شهرام ارشدنژاد - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین ، اتحاد چپ ، کانال کارگران ایران و کمپین توقف قتل های ناموسی
چهارشنبه…
پوریا
جنبش انقلابی مردم ایران و جام جهانی فوتبال
پوریا - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین، بلتون کارگری و اتحاد چپ
پنجشنبه ۱۰ آذر برابر با ۳ ماه دسامبر ۲۰۲۲
خشونت های دولتی
با همکاری گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
جبهه ملی ایران
حزب سوسیال دمکرات و لائیک ایران
در کلاب هاوس اتحاد چپ
۴ آذر…
مهدی ابراهیم زاده
بازتاب جهانی جنبش انقلابی ایران
مهدی ابراهیم زاده- در اتاق تلگرام بکتاش آبتین ، اتحاد چپ ، کانال کارگران ایران و کمپین توقف قتل های ناموسی
پنجشنبه ۳ آذرماه…
شهرام ارشدنژاد
تئوری قرارداد اجتماعی و انگیزه اخلاقی بودن
شهرام ارشدنژاد - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین ، اتحاد چپ ، کانال کارگران ایران و کمپین توقف قتل های ناموسی
چهارشنبه…
بهزاد کریمی
رسانۀ "جمهوری ایرانی" گفتگوئی داشته است با رفیق بهزاد کریمی در مورد جنبش انقلابی "زن، زندگی، آزادی". در این گفتگو پرسشهائی چون ماهیت این جنبش، این که با چکونه…
فرزانه عظیمی
نقش احزاب و سازمان های سیاسی در اعتراضات اخیر
فرزانه عظیمی در اتاق تلگرام بکتاش آبتین، بلتون کارگری و اتحاد چپ
پنجشنبه ۲۶ آبان ماه برابر با ۱۷ ماه نوامبر…
شهرام ارشدنژاد
ارزش های عینی و ذهنی و شادی چیست ؟
شهرام ارشدنژاد - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین ، اتحاد چپ ، کانال کارگران ایران و کمپین توقف قتل های ناموسی
چهارشنبه ۲۵ آبان…
فرزانه عظیمی
نقش احزاب و سازمان های سیاسی در اعتراضات اخیر
فرزانه عظیمی در اتاق تلگرام بکتاش آبتین، بلتون کارگری و اتحاد چپ
پنجشنبه ۲۶ آبان ماه برابر با ۱۷ ماه نوامبر…
پرویز نویدی
مروری براعتراضات اخیر و ضرورت تشکیل آلترناتیو ملی
پرویز نویدی در اتاق تلگرام بکتاش آبتین، بلتون کارگری و اتحاد چپ
پنجشنبه ۱۹ آبان ماه برابر با ۱۰ ماه نوامبر…
شهرام ارشدنژاد
موضوع: ارزش های عینی و ذهنی
شهرام ارشدنژاد - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین ، اتحاد چپ ، کانال کارگران ایران و کمپین توقف قتل های ناموسی
چهارشنبه ۱۸ آبان ماه…
شهرام ارشدنژاد
ارزش و موضوع کنکاش در پی امر خیر
شهرام ارشدنژاد - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ و کمپین توقف قتل های ناموسی
چهارشنبه ۱۱آبان ماه برابر با ۲ نوامبر…
یداله بلدی
مروری برحوادث زندان اوین و اعتراضات اخیر
یدی بلدی- در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ
پنجشنبه ۵ آبان ماه برابر با ۲۷ ماه اکتبر ۲۰۲۲
ساعت ۲۰:۰۰…
شهرام ارشدنژاد
موضوع: ادامه فلسفه اخلاق
شهرام ارشدنژاد - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ و کمپین توقف قتل های ناموسی
چهارشنبه ۴ آبان ماه برابر با ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲…
شراره مهبودی
موضوع: مروری بر خیزش انقلابی جوانان در ایران
شراره مهبودی- در اتاق تلگرام بکتاش آبتین ، کمپین توقف قتل های ناموسی و اتحاد چپ
پنجشنبه ۲۸ مهر ماه برابر با ۲۰…
احمد باب
مروری بر جنبش کردستان از بدو حکومت اسلامی
احمد باب - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ
پنجشنبه ۲۱ مهر ماه برابر با ۱۳ ماه اکتبر ۲۰۲۲
ساعت ۲۰:۰۰…
شهرام ارشدنژاد
ادامه فلسفه اخلاق- عینیگرائی اخلاق
شهرام ارشدنژاد - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ و کمپین توقف قتل های ناموسی
چهارشنبه ۲۰ مهر ماه برابر با ۱۲ اکتبر…
نگاهی برنامه ای به منافع ملی-امنیت ملی
مهمانان برنامه: سیامک سلطانی، علی پورنقویی، مهدی ابراهیم زاده
در اتاق تالار اندیشه حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
زمان:…
ازیز دادیار
وضعیت بلوچستان و کردستان در پی حملات اخیر سپاه پاسداران
ازیز دادیار - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ
پنجشنبه ۱۴ مهر ماه برابر با ۶ ماه اکتبر ۲۰۲۲…
شهرام ارشدنژاد
ادامه فلسفه اخلاق
شهرام ارشدنژاد - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ و کمپین توقف قتل های ناموسی
چهارشنبه ۱۳ مهر ماه برابر با ۵ اکتبر ۲۰۲۲
ساعت…
بهروز خلیق
خیزش سراسری مردم و وظایف ما 
بهروز خلیق - در اتاق  تلگرام بکتاش آبتین  و اتحاد چپ  
پنجشنبه ۷مهر ماه برابر با   ۲۹ سپتامبر    ۲۰۲۲ 
بهروز خلیق
موضوع: خیزش سراسری مردم و وظایف ما
بهروز خلیق - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ
پنجشنبه ۸ مهر ماه برابر با ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲
ساعت ۲۱:۰۰ به…
دعوت به شرکت در تظاهرات
مکان: استکهلم، میدان سرگلس توری
زمان: شنبه 24 سپتامبر، ساعت 17:00
در تظاهراتی که از سوی "جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران…
یادمان سی و چهارمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷
کامران اشتری محقق هنرمند و فعال حقوق بشر
جهانگیر اسماعیل پور زندانی سیاسی سابق و از جان به در…
رضوان مقدم - سوسن رخش
قتل مهسا (ژینا) امینی به بهانه بد حجابی
سوسن رخش و رضوان مقدم - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ و کمپین توقف قتل های ناموسی
پنجشنبه ۳۱ شهریور ماه برابر…
شهرام ارشدنژاد
ادامه فلسفه اخلاق
شهرام ارشدنژاد - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ و کمپین توقف قتل های ناموسی
چهارشنبه ۳۰ شهریور ماه برابر با ۲۱ ماه سپتامبر ۲۰۲۲…
شهرام ارشدنژاد
فلسفه اخلاق
شهرام ارشدنژاد - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ
هر چهارشنبه به مدت یک ساعت
شروع : ۱۴ ماه سپتامبر ۲۰۲۲
ساعت ۲۱:۰۰ به وقت…