گفتگو

ازیز دادیار
وضعیت بلوچستان و کردستان در پی حملات اخیر سپاه پاسداران
ازیز دادیار - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ
پنجشنبه ۱۴ مهر ماه برابر با ۶ ماه اکتبر ۲۰۲۲…
ادامه فلسفه اخلاق
شهرام ارشدنژاد - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ و کمپین توقف قتل های ناموسی
چهارشنبه ۱۳ مهر ماه برابر با ۵ اکتبر ۲۰۲۲
ساعت…
بهروز خلیق
خیزش سراسری مردم و وظایف ما 
بهروز خلیق - در اتاق  تلگرام بکتاش آبتین  و اتحاد چپ  
پنجشنبه ۷مهر ماه برابر با   ۲۹ سپتامبر    ۲۰۲۲ 
نگاهی برنامه ای به منافع ملی-امنیت ملی
مهمانان برنامه: سیامک سلطانی، علی پورنقویی، مهدی ابراهیم زاده
در اتاق تالار اندیشه حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
زمان:…
بهروز خلیق
موضوع: خیزش سراسری مردم و وظایف ما
بهروز خلیق - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ
پنجشنبه ۸ مهر ماه برابر با ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲
ساعت ۲۱:۰۰ به…
دعوت به شرکت در تظاهرات
مکان: استکهلم، میدان سرگلس توری
زمان: شنبه 24 سپتامبر، ساعت 17:00
در تظاهراتی که از سوی "جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران…
یادمان سی و چهارمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷
کامران اشتری محقق هنرمند و فعال حقوق بشر
جهانگیر اسماعیل پور زندانی سیاسی سابق و از جان به در…
رضوان مقدم - سوسن رخش
قتل مهسا (ژینا) امینی به بهانه بد حجابی
سوسن رخش و رضوان مقدم - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ و کمپین توقف قتل های ناموسی
پنجشنبه ۳۱ شهریور ماه برابر…
شهرام ارشدنژاد
ادامه فلسفه اخلاق
شهرام ارشدنژاد - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ و کمپین توقف قتل های ناموسی
چهارشنبه ۳۰ شهریور ماه برابر با ۲۱ ماه سپتامبر ۲۰۲۲…
شهرام ارشدنژاد
فلسفه اخلاق
شهرام ارشدنژاد - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ
هر چهارشنبه به مدت یک ساعت
شروع : ۱۴ ماه سپتامبر ۲۰۲۲
ساعت ۲۱:۰۰ به وقت…
صادق کار
همراه با کارگران
برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ، شنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ برابر با ۱۷سپتامبر ۲۰۲۲
با همکاری صادق کار
شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران
فرید اشکان
اهمیت تجمع علیه رئیسی
فرید اشکان - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ
پنجشنبه ۲۴ شهریور ماه برابر با ۱۵ ماه سپتامبر ۲۰۲۲
نیک آهنگ کوثر
کمبود آب در ایران و خشکسالی های موجود
نیک آهنگ کوثر - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ
پنجشنبه ۱۷ شهریور ماه برابر با ۸ ماه سپتامبر ۲۰۲۲
صادق کار
همراه با کارگران
برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ، شنبه ۱۹ شهریور۱۴۰۱ برابر با ۱۰ سپتامبر۲۰۲۲
با همکاری صادق کار
شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران
شهرام ارشدنژاد
فلسفه قانون در سالگرد مشروطیت
شهرام ارشدنژاد- در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ
سه شنبه ۱۵ شهریور ماه برابر با ۶ ماه سپتامبر ۲۰۲۲
ساعت ۲۱:۰۰ به…
نیک آهنگ کوثر
کمبود آب در ایران و خشکسالی های موجود
نیک آهنگ کوثر - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ
پنجشنبه ۱۷ شهریور ماه برابر با ۸ ماه سپتامبر ۲۰۲۲
ساعت ۲۱…
شهرام ارشدنژاد
فلسفه قانون در سالگرد مشروطیت
شهرام ارشدنژاد- در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ
سه شنبه ۱۵ شهریور ماه برابر با ۶ ماه سپتامبر ۲۰۲۲
ساعت ۲۱:۰۰ به…
صادق کار
همراه با کارگران
برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ، شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ برابر با ۲۷ آگوست ۲۰۲۲
با همکاری صادق کار
شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران
حجت نارنجی
فاجعه ملی در تابستان ۶۷ و ادامه موج دستگیری و اعدام ها
حجت نارنجی- در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ
پنجشنبه ۳ شهریور ماه برابر با ۲۵ ماه آگوست ۲۰۲۲
رفقا و دوستان عزیز شما را به شنیدن این برنامه دعوت میکنیم.
نه به حجاب اجباری ۲۶ آگوست ساعت ۱۸ به وقت اروپای مرکزی ‌‌ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران ، ساعت ۱۲ به وقت شرق امریکا و…
حجت نارنجی
فاجعه ملی در تابستان ۶۷ و ادامه موج دستگیری و اعدام ها
حجت نارنجی- در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ
پنجشنبه ۳ شهریور ماه برابر با ۲۵ ماه آگوست ۲۰۲۲…
ناصر زرافشان
بریتانیا و ایالات متحده، مستقیماً و به کمک عوامل و ایادی خود کودتایی را که از یک ســال پیــش در مورد آن تصمیم گیــری و طرح آن ریخته شــده بود، به اجرا درآورده اند و از این رو این…
صادق کار
همراه با کارگران
برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ، شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۲۰ آگوست ۲۰۲۲
با همکاری صادق کار
شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران
کاظم کردوانی
مروری بر زندگی ه .ا .سایه
دکتر کاظم کردوانی - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ
پنجشنبه ۲۷مرداد ماه برابر با ۱۸ماه آگوست ۲۰۲۲
ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران و…
صادق کار
همراه با کارگران
برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ، شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۱۳ آگوست ۲۰۲۲
با همکاری صادق کار
شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران
فرهاد ثابتان، رضا فانی یزدی

آزار ساختاری بهائیان در ایران
فرهاد ثابتان و رضا فانی یزدی- در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ و کمپین توقف قتل های ناموسی
پنجشنبه ۲۰ مرداد ماه برابر با…
شعله پاکروان، پریسا پوینده
مادران دادخواه و مبارزه ای بیش از چهار دهه
پریسا پوینده و شعله پاکروان- در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ
پنجشنبه ۱۳ مرداد ماه برابر با ۴ ماه آگوست ۲۰۲۲
صادق کار
همراه با کارگران

برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ، شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۶ آگوست ۲۰۲۲
با همکاری صادق کار
شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت…
صادق کار
همراه با کارگران
برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ،شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۳۰ژوئیه۲۰۲۲
با همکاری صادق کار
شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران
بهزاد کریمی
برجام با کدام فرجام ؟
بهزاد کریمی - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ
پنجشنبه ۶ مرداد ماه برابر با ۲۸ ماه جولای ۲۰۲۲
ظلم های پنهان و آشکار علیه LGBTQAI
کلاب هاوس اتحاد چپ
پویا محسنی، تونیا ولی اوغلی، شراره رضایی، مستانه مقدم، جسن نایب هاشم

تقی رحمانی
رضوان مقدم، امیر بهبودی
حکم ابد برای حمید نوری (حمید عباسی) واکنش رژیم به این حکم و تاثیرات آن بر جنبش دادخواهی
رضوان مقدم و امیر بهبودی - در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ
پنجشنبه ۳۰…