گفتگو

https://www.clubhouse.com/join/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%BE/ofbQ14c7/Pr9pBl7O?utm_medium=ch_invite&utm_campaign=o1AMzLZrp31JcqNLioTcXg-193438
مسعود فتحی، علی فکری، صادق کار

با تمام توان از اعتراضات مردم پشتیبانی کنیم! گفتگو در کلاب هاوس اتحاد چپ با حضور مسعود فتحی، علی فکری، صادق کار سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱- ۱۷ مه ۲۰۲۲ ساعت ۲۱ بوقت ایران، ۱۸:۳۰ بوقت اروپا، ۱۲:۳۰ بوقت شرق آمریکا لینک کلاب هاوس:https://www.clubhouse.com/join/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9…

سعید مدنی

فایلهای صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ساعت ۲۱ به وقت ایران موضوع جلسه: " فقر و ناامنی غذایی در ایران میهمان جلسه:حسین اکبری، پژوهشگر مسائل اجتماعی در گروه تلگرامی به یاد رفیق رئیس دانا، برای اتحاد عدالتخواهان لینک زیر: https://t.me/+OzixOTo3ofVjMDYx

مهناز قزلو

تبعیض اجتماعی علیه اقلیت های جنسی مهناز قزلو در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه برابر با ۱۲ ماه مه ۲۰۲۲

https://www.clubhouse.com/join/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%BE/WIvWfuCX/mW114446?utm_medium=ch_invite&utm_campaign=o1AMzLZrp31JcqNLioTcXg-189229

روز جهانی مبارزه علیه ستیز با اعضای LGBTQIA جامعه کلاب هاوس اتحاد چپ برگزار میکند ساقی قهرمان حامی آزادی هویت های جنسیتی و گرایش های جنسی،منتقد هنجار دودویی جنسیتی و دگرجنسگرا هنجاری احباری نیما نیا شاعر، نقاش، کنشگر کوئیر پروین ملک مسئول گروه کار زنان حزب چپ ایران(فدائیان خلق) و فعال حقوق زنان شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ برابر با ۱۴ مه ۲۰۲۲ ساعت ۲۲:۳۰ بوقت ایران ۲۰ بوثت اروپای مرکزی لینک اتاق کلاب هاوس:https://www.clubhouse.com/join/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9…

هموفوبیا و قتل های ناموسی کمپین توقف قتل های ناموسی یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ برابر با ۱۵ مه ۲۰۲۲ ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران و ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با مهرنوش موسوی ،شهین حیدری ،رضوان مقدم ،مهناز قزلو ،میترا بابک ، شهلا عبقری و پروین ملک https://www.clubhouse.com/event/mg4860ZZ?utm_medium=ch_event&utm_campai…

حسین رئیسی

تاملی برحقوق معلمان در جنبش اخیر حسین رئیسی در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه برابر با ۵ ماه مه ۲۰۲۲

مهناز قزلو

تبعیض اجتماعی علیه اقلیت های جنسی مهناز قزلو در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه برابر با ۱۲ ماه مه ۲۰۲۲ ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی ساعت ۱۲:۳۰ به وقت شرق امریکا https://t.me/Baktash_Abtin https://t.me/+SO5itGarea0c4bwe

حسین رئیسی

تاملی برحقوق معلمان در جنبش اخیر حسین رئیسی در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه برابر با ۵ ماه مه ۲۰۲۲ ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی ساعت ۱۲:۳۰ به وقت شرق امریکا

حسین اکبری

دعوت شما به جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی به مناسبت اول ماه می یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ساعت ۲۱ به وقت ایران موضوع جلسه: "اول ماه می" ضرورت همبستگی طبقه کارگر با ترویج خودسازماندهی و مقابله با جانشین گرایی میهمان جلسه: حسین اکبری، پژوهشگر ، فعال کارگری در گروه تلگرامی به یاد رفیق رئیس دانا، برای اتحاد عدالتخواهان لینک زیر: https://t.me/+XoZejA_SmGcwYjdh

گفت و گو با دو تن از رفقای حزب در دانمارک در روز اول ماه مه

میزگرد
پرویز صداقت ، مهرداد درویش پور ، صادق کار

تاملی بر تغییرو تحول جنبش های اجتماعی پرویز صداقت ، مهرداد درویش پور و صادق کار : ، در اتاق زوم شنبه ۳۰آوریل ساعت ۱۸:۳۰به وقت ایران و ساعت ۱۶:۰۰ به وقت اروپای مرکزی ساعت ۱۰:۰۰ به وقت شرق امریکا

دوستان ،علاقه مندان به روز جهانی کارگر،همراهان عزیز اول ماه مه (یازده اردیبهشت) روز جهانی کارگر را به شکل مجازی جشن می‌گیریم. از شما دعوت می‌کنیم تا با ما همراه باشید.

بمناسبت اول ماه مه
رئوف کعبی، علی فکری، یداله بلدی، صادق کار

مکثی بر اعتراضات کارگری و جنبش های اجتماعی در سالی که گذشت بمناسبت فرا رسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر اتاق اتحاد چپ در کلاب هاوس رئوف کعبی -فعال سیاسی چپ ، یداله بلدی - فعال سیاسی - اجتماعی، صادق کار - فعال کارگری و علی فکری- فعال سیاسی چپ . جمعه ۹ اردیبهشت برابر با ۲۹ آوریل بوقت ایران ساعت۲۱:۰۰ به وقت اروپای مرکزی ساعت ۱۸:۳۰بوقت شرق امریکا ساعت ۱۲:۳۰

صادق کار

همراه با کارگران برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ،شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱برابر با ۱۶ آوریل ۲۰۲۲ با همکاری صادق کار شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران

پرویز صداقت
موضو ع: اوکراین : جنگ روایتها میهمان: پرویز صداقت، اقتصاددان ، پژوهشگر اقتصاد سیاسی این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران در کانال تریبون اجتماعی سرزمین من و گروههای تلگرامی دیگر از جمله گروه به یاد رفیق رئیس دانا، برای اتحاد عدالتخواهان برگزار می شود: لینک زیر https://t.me/+XoZejA_SmGcwYjdh
مسعود فتحی

جنگ در اوکراین ، تاثیرات و پیامد های آن مسعود فتحی در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ پنجشنبه ۲۵ فروردین ماه برابر با ۱۴ آوریل ۲۰۲۲

مسعود فتحی
جنگ در اوکراین ، تاثیرات و پیامد های آن مسعود فتحی در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ پنجشنبه ۲۵ فروردین ماه برابر با ۱۴ آوریل ۲۰۲۲ ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی ساعت ۱۲:۳۰ به وقت شرق امریکا https://t.me/+SO5itGarea0c4bwe
صادق کار

همراه با کارگران برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ،شنبه ۲۰ فروردین۱۴۰۰برابر با ۹ آوریل ۲۰۲۲ با همکاری صادق کار شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران

احمد جواهریان
فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ موضو ع: علیه جنگ ترکیبی در اوکراین و برای صلحی فراگیر و همه جانبه بپا خیریم ! میهمان: احمد جواهریان ، پژوهشگر ، شاعر، فیلمساز و فعال سیاسی چپ این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران در کانال تریبون اجتماعی سرزمین من و گروههای تلگرامی دیگر از جمله گروه به یاد رفیق رئیس دانا، برای اتحاد عدالتخواهان برگزار می شود: لینک زیر https://t.me/+XoZejA_SmGcwYjd
تونیا ولی اوغلی-شعله زمینی

ورزش و حقوق زنان تونیا ولی اوغلی و شعله زمینی : ، در اتاق اینستاگرام گروه کار زنان سه شنبه ۱۶ فروردین ماه برابر با ۵ آوریل ۲۰۲۲

رایحه مظفریان

ورزش زنان ایران و هویت ملی رایحه مظفریان در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ پنجشنبه ۱۸ فروردین ماه برابر با ۷ آوریل ۲۰۲۲ ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی ساعت ۱۲:۳۰ به وقت شرق امریکا https://t.me/+SO5itGarea0c4bwe

ورزش و حقوق زنان
مهناز قزلو

ورزش و حقوق زنان مهناز قزلو و شعله زمینی : ، در اتاق اینستاگرام گروه کار زنان سه شنبه ۱۶ فروردین ماه برابر با ۵ آوریل ۲۰۲۲ ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی ساعت ۱۲:۳۰ به وقت شرق امریکا

بیژن میثمی

برنامه آواهای بهاری با حضور هنرمند مردمی بیژن میثمی در کانال تلگرامی به یاد رفیق رئیس دانا برای اتحاد عدالتخواهان لینک زیر: https://t.me/+XoZejA_SmGcwYjdh

حسن نایب هاشم

اقتدارگرایی دیجیتال ، طرح صیانت و نقض حقوق انسانی کاربران حسن نایب هاشم در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ پنجشنبه ۱۱ فروردین ماه برابر با ۳۱ مارس ۲۰۲۲

مهرداد درویش پور

فمنیسم و جنگ مهرداد درویش پور : ، در اتاق اینستاگرام گروه کار زنان سه شنبه۹ فروردین ماه برابر با ۲۹ مارس ۲۰۲۲

حسن نایب هاشم

اقتدارگرایی دیجیتال ، طرح صیانت و نقض حقوق انسانی کاربران حسن نایب هاشم در اتاق تلگرام بکتاش آبتین و اتحاد چپ پنجشنبه ۱۱ فروردین ماه برابر با ۳۱ مارس ۲۰۲۲ ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی ساعت ۱۲:۳۰ به وقت شرق امریکا

صادق کار

همراه با کارگران برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ، شنبه ۶ فروردین ۱۴۰۱ , ۲۶ مارس ۲۰۲۲ با همکاری صادق کار شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران

مهرداد درویش پور

فمنیسم و جنگ مهرداد درویش پور : ، در اتاق اینستاگرام گروه کار زنان سه شنبه۹ فروردین ماه برابر با ۲۹ مارس ۲۰۲۲ ساعت ۲۲:۰۰ به وقت ایران و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی ساعت ۱۳:۳۰ به وقت شرق امریکا https://www.instagram.com/zannan_chap

مهدی فتاپور

بحران اوکراین – جهان به کدام سو میرود؟ مهدی فتاپور، در اتاق تلگرام اتحاد چپ پنجشنبه ۲۶ اسفند ماه برابر با ۱۷ مارس ۲۰۲۲

رضا قریشی

سخنرانی دکتر رضا قریشی در تالار اندیشه حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در تاریخ شنبه ۱۲ مارس ۲۰۲۲ ساعت ۲۲:۳۰ به وقت ایران و ساعت ۲۰:۰۰ به وقت اروپای مرکزی ساعت ۱۴:۰۰ به وقت شرق امریکا

مهدی فتاپور

بحران اوکراین – جهان به کدام سو میرود؟ مهدی فتاپور، در اتاق تلگرام اتحاد چپ پنجشنبه ۲۶ اسفند ماه برابر با ۱۷ مارس ۲۰۲۲ ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی ساعت ۱۳:۳۰ به وقت شرق امریکا

صادق کار

همراه با کارگران برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ،شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰, ۱۲ مارس ۲۰۲۲ با همکاری صادق کار شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۲۰ اسفند ۲۰۲۲ موضو ع: چپ جدید و جنبش های جدید اجتماعی- با نگاهی به مبارزات اجتماعی جاری میهمان: محمد کریم آسایش ، پژوهشگر و کنشگر شهری و مدنی این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران در کانال تریبون اجتماعی سرزمین من و گروههای تلگرامی دیگر از جمله گروه به یاد رفیق رئیس دانا، برای اتحاد عدالتخواهان برگزار می شود: لینک زیر https://t.me/+XoZejA_SmGcwYjdh

پدرام شهیار

وضعیت اروپا با حمله روسیه به اوکراین پدرام شهیار ، در اتاق تلگرام اتحاد چپ پنجشنبه ۱۹ اسفند ماه برابر با ۱۰ مارس ۲۰۲۲ ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران و ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی ساعت ۱۲:۳۰ به وقت شرق امریکا

همراه با کارگران برنامه ای از اتاق تلگرام اتحاد چپ،شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰, ۵ مارس ۲۰۲۲ با همکاری صادق کار شنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰تا ۲۰:۳۰ بوقت ایران