سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۹

پیام حزب دمکرات کردستان ایران به نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)*

۳۰ تير ۱۳۹۸

برای رهایی از چنگال این رژیم دیکتاتور، ارتجاعی و آدمکش، هیچ راهی غیر از تداوم کار و تلاش و مبارزه در تمامی عرصه ها و اتکای به قدرت و توان و اراده آزادیخواهانه مبیتهای ایران، و بنیان نهادن یک سیستم دمکراتیک و فدرال، در پیش روی نداریم.

-------------------------

*سایت «به پیش» از دوستان حزب دمکرات کردستان ایران به خاطر تأخیر در انتنشار پیام که به علت مشکلات تکنیکی بوجود آمد، و نیز از خوانندگان سایت به علت کیفیت نه چندان مطلوب انتشار این پیام در سایت، صمیمانه پوزش می‌طلبد.

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید