پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۶ اوت ۲۰۲۰

فصلنامه‌ی مُروا شماره دوم، پاییز ۱۳۹۸ انتشار یافت

برای اینکه شنیده شوید، باید با صدای بلند فریاد زد!

۲۶ آذر ۱۳۹۸

در این شماره می خوانید:                                                                                                                                                                                               

 مقدمه: در رابطه با اعترضات اخیر در ایران؛

- سرمقاله: موسیقی زبان حسی اعتراض و امکان عبور از تبعیضات و مرزهای تصنعی

- چرا به موسیقی گوش می‌کنیم؟

- «زن بودن و خواننده بودن»؛ دو جرم مضاعف برای خوانندگان زن ایرانی:

- نگاهی به نظرات آلن بدیو در مورد موسیقی؛

- سایت‌های موسیقی، تاریک خانه‌ی اشباحی که تیشه به ریشه‌ی موسیقی زیرزمینی می‌زنند!؛

و ...

 برای ورود به مطالب نشریه لطفا روی گزینه قرمز رنگ نام نشریه مُروا در زیر کلیک کنید مُروا - شماره 2 - پاییز- 1398

 

فصلنامه‌ی مُروا زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر: مراد رضایی و علی صمد

همکاران این شماره: حسین غبرایی، پری عیسی زاده، آرش چاکری، مراد رضایی، بیژن میثمی، حسن نادری، فریبرز کرمی، ایدالی صمد، علی صمد و میلاد مجیدی.

فهرست مطالب:

یک - پیش درآمد: مقدمه ای کوتاه در رابطه با اعترضات اخیر در ایران

دو - سرمقاله: موسیقی زبان حسی اعتراض و امکان عبور از تبعیضات و مرزهای تصنعی

سه - چرا به موسیقی گوش می‌کنیم؟ عملکردهای روان شناختی گوش دادن به موسیقی: ترجمه: حسین غبرایی

چهار - «زن بودن و خواننده بودن»؛ دو جرم مضاعف برای خوانندگان زن ایرانی: مصاحبه علی صمد با پری عیسی زاده خواننده، شاعر و ترانه سرای ایرانی ساکن سوئد

پنج - نگاهی به نظرات آلن بدیو در مورد موسیقی- "اثر هنری، یا امکانِ ناممکن!": نوشته ولادیمیر سفلات – ترجمه از شورای دبیران فصلنامه‌ی مُروا

شش- موسیقی خیابانی ایران در چهار میزان: نوشته مراد رضایی

هفت - سایت‌های موسیقی، تاریک خانه‌ی اشباحی که تیشه به ریشه‌ی موسیقی زیرزمینی می‌زنند!: مصاحبه علی صمد و مراد رضایی با آرش چاکری نويسنده، شاعر، ترانه سرا و منتقد ادبی

هشت - معرفی گروه موسیقی تلفیقی «هیم ملودی»: نوشته بیژن میثمی

نه - موسیقی ایرانی و عرفان ایرانی؛ گذر از خفقان بسوی آزادی: نوشته بیژن میثمی

ده - هوره؛ نوایی چند هزار ساله، از میان زاگرس: نوشته فريبرز كرمى

یازده - ما بیشتر شبیه یک گروه دوستانی بودیم که موسیقی را دوست داشتند!: مصاحبه ای کوتاه با خواننده، ترانه سرا و بازیگر دو رگه بلژیکی- ایرانی ایدالی صمد

دوازده - موسیقی زیرزمینی، سرمایه‌ای اجتماعی و فرهنگی در ایران!: نوشته علی صمد

سیزده - برای اینکه شنیده شوید، باید با صدای بلند فریاد زد! "تاریخچه‌ای مختصر از نقش موسیقی در جنبش‌های اعتراضی" ، نوشته ایدالی صمد، م. م. و علی صمد- ترجمه از حسن نادری

یک مصاحبه و یک مقاله اختصاصی بزبان فرانسوی برای نشریه مُروا:چهارده - Il faudra crier très fort pour être entendu

Idalie Samad - M.M. et Ali Samad

Brève histoire de la musique protestataireپانزده -On est très fier de notre premier single ‘Alpha Lupus’.Entretien avec Idalie Samad

شانزده - نت موسیقی سرود انترناسیونالفصلنامه‌ی مُروا نشریه جوانان هوادار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بخش: 

دیدگاه‌ها

به نظرمن اگرازاکثرچپها راجع به جامعه سوسیالیستی بپرسیدیا شورا را پیش میکشندویا میگویندنمی دانیم آنموقع چه شکلی میشود.اگرتصویری ازچه میخواهیم واضح ترباشد امکان هرزبردن تلاشها نیز به صفرمیرسد.من امکان تشکیل یک حکومت فقط باشکل شورارا محال میدانم .مثلا همین ویروس کرونا باشورا حل نمیشودبلکه بایدضدویروس رادرست کردنه بامشورت .مثلا درشناخت جهان ویا هرمسئله علمی .پس شورادقیقا مقابل علم است همان موردی که کمونیست ها ادعا میکنند که اندیشه ماعلمی است .بیائید یک تصویرشفاف ازآینده بسازیم قدمهای بعدی راحت ترطی میشود.
0

پیشنهادمیکنم مروایک نظرسنحی بدهدازچپها که کشورایده آل سوسیالیستی شما درآینده چگونه کشوری است .خیلی ازپارامترهای شناختی ودرک سوسیالیزم ازآن بیرون می آید یا حتی به شکل بازتردوست دارید چه کشوری ازلخاظ اقتصادی سیاسی واجتماعی داشته باشید چیزی دوروبرهمین سئوال .وحتی میتوان ازرهبران سیاسی احزاب وسازمانهای چپ نیزپرسیدکه البته گمان نکنم جواب دهند ولی خیلی ازحرفها درجواب دادن ها نهفته است
0

دوست عزیز افروز، از توجهات شما ممنون هستیم. درود بر شما
با دوستی
علی صمد
0

صفحه آرایی ومطالب بسیارزیبا وحرفه ای دستتان دردنکندشماره اول هم همین خصوصیات راداشت روح زمانه رادرک کرده اید وجای بسیارخوشوقتی است برقرارباشید
0

افزودن دیدگاه جدید