جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱

فرش قرمز برای " جو بایدن" در لباس مبارزه ضد امپریالیستی

۱۲ مرداد ۱۳۹۹

 در شرایطی که نسل های نوین در تلاش هستند تا ساختار و فورمولبندی نوین سوسیالیستی را بعنوان آلترناتیو جایگزین تازه بازنویسی نمایند، فرش قرمز انداختن جلو پاهای امثال "جو بایدن" ها، که در جای خود اگر از دونالد ترامپ ها بدتر نباشند، بهتر نیستند، شایسته هیچ جریان سوسیالیستی و چپ ایرانی نیست.

حرف توی دهن ما نمیتوانید بگذارید. کسی نمیگوید مبارزه ضد امپریالیستی از کانال مبارزه با جمهوری اسلامی ایران می گذرد. واقعیت امر این است که از یک طرف این جمهوری اسلامی ایران است که علیه آزادی و عدالت و حقوق بشر در مملکت ما مبارزه می کند و جهت ارضای آز و طمع الیگارشی اسلامی حاکم، به غارت ثروت های اقتصادی اجتماعی ما پرداخته است. از طرف دیگر این امپریالیسم، در مفهوم علمی، تاریخی و کلاسیک و امروزین آن، و در راس آن امپریالیسم آمریکا است که نه تنها میخواهد برای هشتاد میلیون ایرنی حکومت گماشته و دست نشانده تعیین بکند، بلکه تنها و تنها میخواهد تمام ثروت ها و منابع طبیعی کشور ما توسط انحصارات آن کشور از قبیل "اگزان موبیل"، "شوران" و بانکهای و دیگر انحصارات آن وغیره به غارت برده شوند.

این، مردم سوریه و لیبی و عراق نبودند که هزاران کیلومتر آن طرف تر به حریم انحصارات امپریالیستی آمریکائی حمله کرده و صدها هزار نفر از آنها را کشته، خانه و کاشانه آنها را ویران کرده و میلیون ها نفر از آنها را آواره کرده اند. این مردم افغانستان نبودند که دهها هزار کیلومتر آن طرف تر به حریم حکومت های امپریالیستی حمله کرده و به مدت نزدیک به پنج دهه زندگی را برای آنها به جهنم تبدیل کرده اند. همین امروز نه تنها دهها پایگاه نظامی آمریکا ایران را محاصره کرده است، بلکه میزان و تعداد نیروهای نظامی آمریکا که در این پایگاه ها مستقر هستند، سر به دهها هزار نفر می زند. این، حق مردم کشورهایی مانند ایران است که وقتی در شرف تهاجمات امپریالیستی قرار گرفته باشند، ناچار به دفاع از خود هستند.

اندیشه ای که در تحلیل این نیروها به ماهیت آنها توجه ننماید، به دوران پانصد سال پیش ماکیاولی عقب گرد می نماید. اگر جمهوری اسلامی ایران و امپریالیسم آمریکا هر دو از آشوب و درگیری های منطقه ای برای تقویت امنیتی خویش سوء استفاده می نمایند، باید این واقعیت را در وحله اول در نظر گرفت که این حکومت جمهوری اسلامی ایران است که از طریق پروژه گودالوپ و نوفل لوشاتو میتواند فرزند خلف امپریالیستی بوده باشد، نه بر عکس. اسلام افراطی در منطقه ما محصول میلیاردها دلار هزینه "سایروس ونس" ها و "درژینسکی" ها ی همین حزب دموکرات آمریکا هستند که از طریق مدرسه های دینی در پاکستان و افغانستان، و از طریق دعوت و جمع کردن و مسلح نمودن "مجاهدین نظامی اسلامی" که اکثراً از کشورهایی مانند عربستان سعودی، یمن به افغانستان برده شده بودند، بصورت کمربند سبزی از افغانستان تا نوار غزه و کناره های دریای مدیترانه پیاده نمودند. با این هدف نه فقط کمربند امنیتی و ایدئولوژیک ضد کمونیستی در مرزهای جنوبی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دوران جنگ سرد ایجاد نمودند، بلکه سازمان آزادیبخش مردم فلسطین را نیز چندین شقه کردند.

نه، این امپریاایسم است که با ما مبارزه دارد و ما خواهان رهایی از چنگال های تهاجمی آنها هستیم. این جمهوری اسلامی ایران و الیگارشی دزد و اختلاس گر ضد هر گونه آزادی انسانی است که خون مردم ایران را چهل سال است در شیشه کرده است و ما خواهان رهایی از چنگال های ضد بشری آن هستیم. چالش های ما پیکار برای رهایی و آزادی اند. اگر ما پیکار برای رهایی را در دو جبهه ادامه میدهیم، اولویت میزان خطر هر کدام را طرف های مقابل تعیین می نمایند. این قدرتمداران حاکمه امپریالیسم آمریکا و یا جمهوری اسلامی ایران هستند که تعیین مینمایند چه موقعی و از چه طرقی میتوانند تا چه اندازه زیست آزاد و طبیعی مردم ایران را به خطر انداخته و مورد تهاجم و نابودی قرار داده باشند.

همان طور که مبارزه ما با ارتجاع قرون وسطی یی جمهوری اسلامی ایران یک مبارزه دفاعی از آزادی، عدالت و حقوق بشر است، مبارزات ضد امپریالیستی ما نیز یک مقاومت دفاعی در مقابل محاصره، احتمال تجاوز و گماشتن حکومت های مزدور و دست نشانده ای است که غالباً چنین تهاجماتی به قیمت جان صدها هزار، گاه میلیون ها نفر میتواند تمام گردد. تاریخ در این زمینه ها گواه است. ما در این باره به اندازه کافی تجربه کرده ایم. نمودهای اندکی از شواهد تاریخی کشورمان از قبیل آوردن رضا خان میرپنج بر سر حکومت، برداشتن و تبعید کردن ایشان به جزیره موریس، کودتا بر علیه حکومت ملی دکتر مصدق و بازگرداندن محمد رضا پهلوی و دهها مورد دیگر را در کشورمان شاهد بوده ایم. تکرار مجدد و چندین باره این تجارب توسط ما از طرف نسل های بعدی گناهی نابخشودنی میباشد.

آزمون تجربه واکنش امپریالیستی در مقابل شوک های ناشی از ویروس کرونا، چهره کریه و ضد انسانی سردمداران امپریالستی را از به قیمت جان صدها هزار نفر در کشورهایشان به نمایش گذاشت. بشریت امروز و خصوصاً نسل جوان ماهیت وحشی نظامیگری امپریالیستی و حاکمیت سرمایه داری کلان در قالب امپریالیستی را در آفرینش و برخورد با بحران های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، به چالش میکشند. در شرایطی که نسل های نوین در تلاش هستند تا ساختار و فورمولبندی نوین سوسیالیستی را بعنوان آلترناتیو جایگزین تازه بازنویسی نمایند، فرش قرمز انداختن جلو پاهای امثال "جو بایدن" ها، که در جای خود اگر از دونالد ترامپ ها بدتر نباشند، بهتر نیستند، شایسته هیچ جریان سوسیالیستی و چپ ایرانی نیست.

بودجه نظامی آمریکا برای سال 2021 توسط کمیسون ویژه دفاعی کنگره آمریکا که اکثراً از حزب دموکرات هستند، علیرغم بحران نسل کشی ویروس کرونا، در میزان هفت صد و چهل میلیارد دلار، به میزان برابر با سال قبل به تصویب رسید. گرچه سه چهارم این بودجه که به صدها میلیارد دلار سر میزند به جیب شرکت های نظامی "لاکهید مارتین"، "بوئینگ" و " لییتان" و غیره خواهد رفت، بلکه میتواند از طریق جنگ افروزی های منطقه ای آنها توسط صدها پایگاه نظامی مستقر شده در تمام نقاط دنیا و توسط صدها هزار نیروی نظامی که در این پایگاه ها مستقر اند، چندین برابر شده و موجب سرازیر شدن ثروت های هنگفت اقتصادی کشورهای مورد تهاجم قرار گرفته به جیب های این شرکت ها به میزان دهها برابر افزایش خواهد یافت. این است ماهیت اقتصاد نظامی جنگ افرزوی امپریالیستی.

مشاورین امنیتی کاخ سفید معمولاً از مدیران فعلی و یا سابق "بوئینگ"، "لییتان"، "لاکهید مارتین" و غیره هستند، که بزرگترین شرکت های مهمات سازی آمریکا که قراردادهای نظامی دولتی را در دست دارند. این سران انحصارات نفتی نظامی و مالی آمریکائی اند که در درجه اول تعیین می نمایند که "اووا مورالز" ، "لویی دوسیلوا" و یا "نیکولاس مادورو" رهبران حکومت های مردمی آمریکای لاتین که حاضر به باج دان به امپریالیستها نیستند، باید از طریق کودتا از حکومت کنار زده شده و حتی دستگیر و به آمریکا فرستاده شوند.

همین آقایان در جنگ زرگری کاهش نیروهای نظامی آمریکا در آلمان، نیروهای خویش را هر چه بیشتر به سمت شرق و نزدیکتر به مرزهای روسیه میفرستند. پایگاه های نظامی آنها در لهستان، رومانی و هزینه کردن های چهار میلیارد دلاری آنها در اوکرائین که رسوائی حضور پسر خود جو بایدن در مدیریت یکی از این شرکت ها در اوکرائین یکی از این نمونه ها است. همین کشور، ناوگان نظامی خویش را به دریای جنوبی چین میفرستد، که چرا چین در اطراف مرزهای خودش پایگاه نظامی درست میکند و آبهای بین المللی را به خطر می اندازد.

به عنوان نمونه، امپریالیسم آمریکا سی و پنج هزار نیروی نظامی در آلمان مستقر دارد. کمپ همفری در کره جنوبی بیست و پنج هزار نفر و در اوکیناوای ژاپن حدود هفتاد و پنج هزار نفر برآورد میشود. نیروهای نظامی آمریکا مستقر در پایگاه های اطراف ایران به حدود هفتاد هزار نفر برآورد میشوند. بودجه نظامی سالانه آمریکا نه تنها سه برابر دومین کشور از نظر هزینه نظامی است، بلکه بیش از دو برابر مجموع بودجه نظامی سالانه روسیه و چین است.

اگر در مقیاس جهانی، قدرت و یا قدرت هایی بخواهند در اتفاق با هم و در دفاع از امنیت و صلح جهانی تا میزانی جلو قدرقدرتی این گاو وحشی دیوانه را بگیرند، یا در مقابل آن عرض اندام نموده و آن را از طریق توازن قدرت بین المللی به عقب نشینی وادار نمایند، با لقب "روسیه پوتین" و یا "چین کنونی"، (بخوان "چین کمونیستی")، خطاب کردن و آنها را بدتر و خطرناک تر از استعمارگران چهارصد ساله خطاب کردن، با شمشیر های چوبی به جنگ آسیاب های بادی رفتن بیش نیست.

این دوستان از نظامی دفاع می نمایند که در کشوری با پنج درصد جمعیت جهان، بیست و پنج درصد آوراگان خیابانی دنیا، بیست و پنج درصد جمعیت زندانیان جهان، بیست و پنج درصد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان و نزدیک به بیست و پنج درصد جان باختگان از این ویروس را تشکیل میدهند. میزان کشتارهای پلیس از مردم عادی در خیابان ها سالانه سر به هزاران نفر میزند. این دموکراسی غربی ایده آل شما ها هنوز تکلیف خود را با نژادپرستی در خیابانها روشن نکرده است. این است کارنامه بزرگترین دموکراسی جهانی که شما از آن الگو برداری مینمایید.

در شرایطی که امروزه تمامی محققین و دانشمندان جهان در تلاش شبانه روز جهت یافتن و تولید واکسن ویروس کرونا میباشند، این نظام امپریالیستی به بهانه این اتهام که چین در تلاش است تا دانش شرکت های امریکائی در زمینه پیشرفت در تولید واکسن ویروس کرونا را ببه سرقت برد، کنسولگری های این کشور را بسته و سپس مورد حمله قرا میدهند. برای آنها ویروس کرونا شرایطی را ایجاد کرده است که توسط آن شرکت های بزرک داروسازی و بیمارستانی، در کنار شرکت های نفتی، نظامی و موسسات مالی قادر باشند به ثروت های نجومی خویش بیافزایند.

آمار سازمان ملل تایید میکند که در شرایط شیوع و رواج ویروس کرونا، نه تنها تعداد میلیاردهای کشورهای امپریالیستی افزایش یافته است، بلکه ثروتمندان ثروتمند تر، و فقیران فقیر تر گشته اند. بحران اقتصادی پیش روی دوران پسا کرونا نه تنها خطرات کلان هستی براندازی را برای جهان امپریالیستی فراهم می نماید، بلکه گاو وحشی و زخمی شده از بحران ویروس کرونای امپریالستی بر طبل جنگ افروزانه خویش، حتی در روزهایی که سخت درگیر بحران ویروس کرونا ست، میکوبد. آنها با شعار نژاد پرستانه و هدفمند "ویروس چینی"، از همین حالا بر طبل جنگ میکوبند. آیا استراتژی محوری مهار امپریالیستی در مقابله با جنگ و ویرانی جهانی باید شعار محوری ما باشد، یا رقصیدن به جو سازی های ضد چینی و ضد روسی آنها؟

---------------------------------

در این لینکها می توانید مواردی را که در مقاله مطرح شدند را بیشتر پیگیری نمایید:

 

https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2020/05/06/484620/pentagons-fiscal-year-2021-budget-meets-u-s-national-security-needs/#:~:text=The%20FY%202021%20defense%20budget%20is%20composed%20of%20two%20parts,%2473%20billion%20in%20FY%202020.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_military_expenditures

https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=american+military+bases+in+middle+east+map&sa=X&ved=2ahUKEwiB7dyF6vTqAhWbXSsKHbKlBt4QsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=657#imgrc=KueCOTnEr-k_8M

دیدگاه‌ها

مارکس می گوید سرمایه داری سازمان جامعه ای است که بر 2 مبنا شکل گرفته است: تولید کالایی، رقابت آزاد. حالا:
1- اگر تحلیل لنین از جامعه عقب مانده سرمایه داری آلمان مبنی بر پیدایش انحصار را درست می دانید، اذعان کنید که تحلیل مارکس را قبول ندارید و بگویید که سرمایه داری آخرین شکل استثمار فرد از فرد نیست. اشکالی ندارد ولی شهامت اعلام ش را داشته باشید. رشد ضنایع به معنای بزرگتر شدن شرکت هاست نه از بین رفتن رقابت آزاد. بیش از 90 درصد بزرگترین شرکت های فعلی دنیا 50 سال پیش حتی وجود نداشته اند، پس این انحصار و امپریالیسم شما چه می کند؟ از آنجاییکه امپریالیسمی وجود ندارد، مبارزین ضد امپریالیست دانسته (حزب توده و حزب رنجبران) و ندانسته (اکثریت) با منحرف کردن ذهن کارگران در خدمت سرمایه جهانی قرار میگیرند، گاهی جناح شوروی الان هم جناح چین.
2- می گویید مبارزه با امپریالیسم از کانال جمهوری اسلامی نمی گذرد. یعنی ما همچنان با منحرف کردن جهت مبارزه، جمهوری اسلامی را با شعارهای توخالی و البته دهن پر کن یاری رسان هستیم. فعلا" به کاراکاس و کوبا مشغول شان کنیم !!
می بینید، افکار استالینیستی و توهم آمیز شما هم در جهان هم در ایران در خدمت سرمایه داری است. از فضا دست بردارید و به روی زمین باز گردید.
0

دنیزجان همه حرفها درست ولی رادیکال بودن یک جریان سیاسی تابعی از رشد مبارزه و آگاهی درمیان توده ها است. حال کمی جلوتر. ولی بالأخره مردم را بایدپشت خود داشته باشی .کمتر یا بیشترنتیجه نمیدهد.
0

افزودن دیدگاه جدید