جمعه ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱

وضعیت دگرباشان (کوییر) در ایران

۰۲ دی‌ ۱۳۹۹

 گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اینستا گرام برگزار کرد. 

مهمان برنامه : مهناز قزلو - پژوهشگر حوزه زنان و برابری جنسیتی 

زمان برنامه : سه شنبه ۲ دیماه ۹۹ برابر با ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰

 ساعت 18:30 بوقت اروپای مرکزی و ساعت 21 بوقت ایران

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید