دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۲ آوریل ۲۰۲۱

فصلنامه‌ی مُروا شماره ششم، پاییز ۱۳۹۹ انتشار یافت

۲۸ دسامبر، ۱۲۵مین سالگرد تولد سینما گرامی باد!

۱۲ دی‌ ۱۳۹۹

فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر: مراد رضایی و علی صمد

همکاران این شماره: آرش راد، حســن نــادری، رضـا کاظـم زاده، دکتــر گــودرز اقتــداری، مریــم کامــکار، زریـن مرتضاییـان، حســین غبرایــی، مــراد رضایــی، ســهراب مبشــری، بیــژن میثمــی، ســعید مشــفق، شــاهرخ شــعبانی، وهــاب انصـاری، علــی صمــد

صفحه آرایی و گرافیک: مراد رضایی

برای ورود به مطالب نشریه لطفا روی گزینه فصلنامه‌ی مُروا در زیر کلیک کنید:

PDF iconفصلنامه‌ی مُروا شماره ششم، پاییز ۱۳۹۹


 

نام و لینک فهرست مطالب بصورت مستقل:

یک- پیش درآمد- ۲۸ دسامبر ۱۸۹۵ (۷ دی ۱۲۷۴) روز تولد سینما، گرامی باد!- نوشته مراد رضایی و علی صمد

https://bepish.org/node/4748

دو- نگاهی به سینما هنر هفتم و تاثیرات آن در جامعه – نوشته علی صمد

https://bepish.org/node/4747

سه- مصاحبه نشریه مُروا با آرش راد، مستندساز

https://bepish.org/node/4746

چهار- آلن بدیو و سینما- ترجمه از حسن نادری

https://bepish.org/node/4745

پنج- دوست‌های همراز، زوج‌های بیگانه - نقدی بر فیلم «سعادت آباد»- نوشته رضا کاظم زاده

https://bepish.org/node/4744

شش- سینمای ایران پس از انقلاب – نوشته مریم کامکار

https://bepish.org/node/4742

هفت- چرا فیلم‌ها را باید در سینما دید - والتر مارچ – ترجمه از زرین مرتضاییان

https://bepish.org/node/4741

هشت- مروری بر «آهنگ‌سازی برای فیلم‌ها»- کتابی از تئودور آدورنو و آیزلر/ لئوناردو آلدروواندی – حسین غبرایی

https://bepish.org/node/4740

نه- یک فیلم خوب در دوران سینمای کوچه‌بازاری؛ شازده احتجاب – نوشته مراد رضایی

https://bepish.org/node/4739

ده- کن لوچ، فیلمساز جانبدار – نوشته سهراب مبشری

https://bepish.org/node/4738

یازده- خلاقیتِ انقلابیِ کار – نوشته مروان کریدی- ترجمه از گودرز اقتداری

https://bepish.org/node/4743

دوازده- لمپنیسم و سینمای ایران

نوشته بیژن میثمی


https://bepish.org/node/4737

سیزده- چرا سینمای سوم؟رایکو تاهارا- ترجمه از سعید مشفق

https://bepish.org/node/4736

چهارده- کیشلوفسکی بودن یعنی چه؟ غریبه‌ای در دوزخی زمینی؛ ورشو - نگاهی مجمل به جهان یک فیلمساز

نوشته شاهرخ شعبانی


https://bepish.org/node/4735

پانزده- سرگذشت جنبش چپ چریکی ترکیه به روایت سریال تلویزیونی! عشقم، به‌یاد آر!

نوشته: وهاب انصاری

https://bepish.org/node/4734


 

منبع: 
از فصلنامه‌ی مُروا شماره ششم، پاییز ۱۳۹۹
بخش: 

افزودن دیدگاه جدید