شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱

اطلاعیه‌ی برگزاری دومین کنگره‌ی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۰۳ مهر ۱۴۰۰

سند برنامه سیاسی در دستور کار کنگره‌ی دوم حزب قرار دارد، در اين سند به راه‌های برون‌رفت از وضعیت کنونی، مسیر گذار از جمهوری اسلامی، جنبش مطالباتی و خيزش های خيابانی، حفظ محيط زيست، رهایی از سیاست خارجی تنش‌زا و دشمن محور جمهوری اسلامی، عادی‌سازی مناسبات با همه‌ی کشورها و احیای مناسبات دوستانه با همسایگان، بر بنیان منافع ملی کشور و الزامات تامین آن در منطقه و جهان پرداخته شده‌است. در کنگره حول اين مسائل بحث و گفتگو خواهد شد.

اطلاعیه‌ی برگزاری دومین کنگره‌ی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

دومین کنگره‌ی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از ۲۱ تا ۲۳ آبان ۱۴۰۰ برابر با ۱۲ تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۱ برگزار خواهد شد.

سند برنامه سیاسی در دستور کار کنگره‌ی دوم حزب قرار دارد، در اين سند به راه‌های برون‌رفت از وضعیت کنونی، مسیر گذار از جمهوری اسلامی، جنبش مطالباتی و خيزش های خيابانی، حفظ محيط زيست، رهایی از سیاست خارجی تنش‌زا و دشمن محور جمهوری اسلامی، عادی‌سازی مناسبات با همه‌ی کشورها و احیای مناسبات دوستانه با همسایگان، بر بنیان منافع ملی کشور و الزامات تامین آن در منطقه و جهان پرداخته شده‌است. در کنگره حول اين مسائل بحث و گفتگو خواهد شد.

تدقيق اساسنامه حرب نيز جزو دستور کار کنگره است که در آن به پرنسيپ های حزب پرداخته می شود. هم‌چنین، برخی جهات مربوط به فعالیت حزب، از جمله موضوعات بحث در کنگره خواهند بود.

لازم به ذکر است که مباحث عمومی کنگره از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی پخش خواهد شد.

دفتر شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۳ مهر ۱۴۰۰- ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱

افزودن دیدگاه جدید