چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۸ دسامبر ۲۰۲۱

پیام رئیس انجمن هیسپانو فلسطین (اورشلیم) به کنگره

۲۴ آبان ۱۴۰۰

رفقای گرامی، ما در مبارزه برای فمنیسم، عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق بشر کنار هم هستیم و همچنین مبارزه مشترکمان علیه تمامیت گرایی، علیه فاشیسم و بخاطر همزیستی، مدارا و احترام به دیگران ما را بیشتر و بیشتر بهم پیوند می‌دهد.

پیام به کنگره حزب چپ ایران ( فدائیان خلق)

 

رفقای گرامی:

از این طریق پیام خلق فلسطین را که برای آزادی، اسقلال و کرامت انسانی با دشمن اشغالگر اسراییلی در حال پیکاری بی امان است به دومین کنگره شما می‌رسانم.

رفقای گرامی، ما در مبارزه برای فمنیسم، عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق بشر کنار هم هستیم و همچنین مبارزه مشترکمان علیه تمامیت گرایی، علیه فاشیسم و بخاطر همزیستی، مدارا و احترام به دیگران ما را بیشتر و بیشتر بهم پیوند می‌دهد.

برای شما موفقیت در برگذاری کنگره تان آرزو میکنیم و اطمینان داریم که نتایج آن در خدمت مردم ایران خواهد بود.

در کنار هم پیروز می‌شویم.

جمیل محمود ابوسادا

رئیس انجمن هیسپانو فلسطین (اورشلیم)

و مسئول ارتباط اتحادیه انجمنهای فلسطینی مقییم اروپا با پارلمان اروپا

-----------------------------------

متن اصلی پیام به زبان اسپانیایی در فرمت پی. دی. اف.

افزودن دیدگاه جدید