چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۸ دسامبر ۲۰۲۱

پیام حزب دمکرات کردستان ایران به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۳۰ آبان ۱۴۰۰

کنگره حزب شما به عنوان یک حزب پیشرو و چپ می تواند راهگشا و نقطه عطفی برای دست گذاشتن روی این آسیب و تلاش برای گشودن دریچه‌ی نوینی در مسیر همزیستی مسالمت‌آمیز ملیت‌های گروه های هویتی مختلف و دمکراسی و برابر حقوقی در آینده ایران باشد.

افزودن دیدگاه جدید