Direkt zum Inhalt
به مناسبت ۱۸ تیرماه ، روز دانشجو و نه بزرگ به انتخابات فرمایشی
نگاه سوم- بایکوت انتخابات ریاست جمهوری رژیم ایران- بخش اول
تاثیر خصوصی سازی درمان و بهداشت بر زندگی و کار زنان در ایران
چرا انتخابات فرمایشی رژیم را تحریم می کنیم؟ به زبانهای بلوچی و کردی
صدای دادخواهان – استرداد حمید نوری به حکومت اسلامی
تحریم انتخابات
تظاهرات دراعتراض به اعدام درایران درشهر هامبورگ
تظاهرات دانشجويان دانشگاه ام آى تى (MIT) ايالت ماساچوست آمريكا