Direkt zum Inhalt

کنگره بنیانگذار

علی رضا جباری (آذرنگ)
بیش از هر چیز از این حقیقت شادمانم که در اندیشه پی گرفتن راه اتحاد همه‌ی نیروهای وفادار به بهروزی و یگانگی مردم ایرانید و اطمینان دارم که این آرزوی بزرگ برای میهنمان ایران روزی به ثمر خواهد نشست؛ زیرا راهی جز این برای گذر به پیروزی مردممان بر استبداد، ستم و بیعدالتی کارایی نخواهد داشت
حزب دمکرات کردستان ایران
برگزاری کنگره‌ی مشترک شما دوستان در شرایط ویژه‌ای برگزار می‌گردد که سیاست کشورهای جهان نسبت به مسایل جهانی قابل تعمق و توجه بوده و بحران‌های خاورمیانه که اکثر آنها از سیاست و رفتار دخالت‌گرایانه جمهوری اسلامی ایران نشأت می گیرد وارد مرحله‌ی حساس شده است.
پیام‌های رسیده به حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به مناسبت برگذار کنگره بنیانگذاری.
در زیر، بخشی از پیام‌هایی را می‌بینید که کتبا به کنگره ارائه شده‌اند.
اتحاد جمهوریخواهان ایران
ما معتقدیم که وجود یک نیروی چپ متحد و قدرتمند می‌تواند جنبش جمهوریخواهی کشورمان را تقویت نماید. حضور موثر و قدرتمند نیروهای چپ در صحنه سیاسی کشور می‌تواند نقش مهمی در متشکل نمودن و به صحنه آوردن آن بخش از جامعه ایفا نماید که در طول چهل سال گذشته از حق حضور متشکل و مستقل در تحولات سیاسی محروم بوده است.
اتحاد برای دموکراسی در ایران
اتحاد برای دموکراسی در ایران ایجاد این همبستگی ملی برای مدیریت دوران گذار را هدف خود قرار داده است و بر نقش نیروی چپ در تحقق این هدف تأکید می‌ورزد. از این رو، امیدوار است که حزب شما بتواند به عنوان نماینده بخشی از نیروی چپ در این حرکت سهیم گردد و در این تحول تاریخی نقشی مؤثر ایفا کند.
جبهه متحد بلوچستان ایران
جبهه متحد بلوچستان ایران از هر نوع همگرایی و وحدت نیروهای دمکرات، سوسیالیست، سکولار و چپ استقبال کرده و تشکیل این کنگره را به تک‌تک شما تبریک و تهنیت عرض می کند، و آرزوی موفقیت کامل آن را دارد.
جمشید طاهری پور
من امیدوار هستم و آرزو می‌کنم که شرکت کنندگان کنگره در پرتو منش دموکراتیک و آگاهی آینده‌خواه خود، بر زمینه وقوف به نکات یاد شده، صفوف خود را همچنان متحد نگهداشته و با یگانگی فشرده‌تری کنگره را با موفقیت به پایان برسانند.
جمعی از فعالان کارگری، فعالان حقوق کودکان، نویسندگان و فعالان سیاسی چپ
ما معتقدیم این کنگره قدمی ضروری برای شکل دادن به بدیل چپ در وضعیت سیاسی فعلی است. ما امیدوارم اهداف این کنگره با حسن نیت و اتفاق نظر افراد و جریانات چپ از گرایشات مختلف روبرو شود تا پس از صد و پنجاه سال مبارزه‌ی بی امان، استبداد و ارتجاع به پشتوانه‌ی مبارزات مردم، از ایران رخت بربندد.
کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران
کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷، مصداق بارز جنایت علیه بشریت است. حاکمان جمهوری اسلامی همه بدون هیچ استثنائی در قبال این جنایت مسئول هستند و باید پاسخگو باشند. همه کسانی که در کشتار زندانیان سیاسی، به فرمان خمینی، نقش ایفا نموده‌اند و یا در کشتار مشارکت داشته‌اند، مسئولند. با تاسف بسیار، هم‌اکنون نیز بعد از سی سال، این جانیان در ارکان حکومت حضور دارند و هم‌چنان، نه تنها بر سرنوشت مردم حکم می رانند، بلکه با وقاحت تمام از آن جنایت بزرگ دفاع نیز می کنند.
کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران
ایرانیان ساکن در مناطقی از کشور که با خودویژگی ملی ـ قومی شاخص هستند، علاوه بر ستم ها و تبعیض‌های فراگير سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که همه ایرانیان از آنها رنج می‌برند، با اعمال تبعیض مضاعف نيز مواجهند. زبان مادری، تاریخ، هویت و فرهنگ ملی آنها از جانب حکومت استبدادی مورد بی مهری و تبعیض قرار دارد. نتیجه سیاست تمرکزگرایی ناشی از چنین اعمال تبعیضی، توزیع ناعادلانه امکانات رشد اقتصادی در کشور و محرومیت میلیون ها انسان از حق ابتدایی تحصیل به زبان مادری است
کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران
شما هرگز در مقابل نابرابری ها ساکت ننشسته و در دفاع از ابتدائی ترین حقوق خود هزینه های سنگینی را متحمل شده اید. شما امسال نیز در روز زن بار دیگر خواسته های خود را با صدای رسا اعلام کردید. ما از حقوق شما برای دستمزد برابر با مردان، فراهم آوردن زمینه های لازم برای ایجاد اشتغال، راه یابی به فضاهای عمومی، به عرصه سیاست و اقتصاد حمایت کرده و با اميد به تلاش هايتان برای گسترش سازمانيابی و سازماندهی زنان می نگريم، اطمينان داريم که نتيجه اين تلاش، ارتقای توان مبارزاتی شما برای دستیابی به خواسته های بحق تان خواهد بود.
کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران
نظام پیشنهادی ما، نظام سیاسی ـ اجتماعی دمکراتیک در شکل جمهوری است. جمهوری مورد نظر ما مبتنی بر حق رای آزاد و همگانی، پای بندی به قانونيت و بر اصل جدایی دولت و دین، تفکيک قوای سه گانه، استقلال رسانه ها، تناوب قدرت و انتخابی بودن مقامات، نفی حکومت دینی و مسلکی، ساختار سیاسی و اداری غیرمتمرکز و پلورالیسم استوار است. در این جمهوری مذهب و ايدئولوژی رسمی وجود ندارد. همه مذاهب و باورهای مردم مورد احترام است. ما بر انطباق قانون اساسی جديد کشور بر منشور جهانی حقوق بشر و ملحقات آن تاکید داريم.
کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران
کنگرە ما پیگرد رهبران و فعالین سندیکایی و زندانی کردن آنها را محکوم و با معلمان و کارگران زندانی و خانوادە های آن ها اعلام همبستگی می کند و خواهان توقف بلادرنگ سرکوب سندیکاها و آزادی کارگران زندانی و رفع همە موانع بر سر راە فعالیت های سندیکائی و اجرای بی کم و کاست مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار است.
هیئت رئیسه کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران
کنگره همچنین بر صدور پیام‌هایی به نام خود خطاب به همه ایرانیان پی جوی آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی؛ خطاب به کارگران و زحمتکشان؛ به زنان تبعیض ستیز؛ جوانان مبارز؛ به فعالان تحت تبعیض ملی در کشور؛ و خطاب به زندانیان سیاسی تاکید کرد و وظیفه انتشار آنها را به شورای مرکزی منتخب خود سپرد. این پیام‌ها همراه این گزارش منتشر می‌شوند.
هیئت رئیسه کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران
کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق) این افتخار را داشت که میزبان نمایندگانی از احزاب و تشکل‌هایی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی، شخصیت‌های منفردی از جریان چپ ایران، فعالان و تحلیل‌گرانی متعلق به صفوف چپ و دمکراسی‌خواهی، یاران و همیارانی از تبار فدایی، و نیز نمایندگان و خبرنگارانی از چندین رسانه معتبر باشد.
کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران
«حزب چپ ایران (فدائیان خلق)» که از وحدت سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، کنشگران چپ، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ و دیگر فعالان چپ ایران شکل گرفته است، تشکل داوطلبانه افرادی است که دیدگاه‌ها و ارزش‌های اعلام شده در منشور حزب را پذیرفته و...
کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران
کنگره بنیانگذار (از این به بعد، کنگره)، اولین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) است و تصمیمات آن معتبرترين مرجع برای بنیانگذاری تشکل نوبنیاد می‌باشد
وحدت و اتحاد چپ، پاسخ به نیازی است که آتش اشتیاق‌ آن در دل جامعه خواستار آزادی و عدالت اجتماعی ایران شعله‌ می کشد. کشور ما در اوضاعی به سر می برد که برآمد چپ در آن، تاخیربردار نیست. صدای میلیون‌ها زحمتکش محروم از داشتن حداقل معاش و جوانان بیکار برای برخورداری از امنیت اقتصادی و رهایی از دغدغه فقر به جایی نمی رسد
جواد رضایی میرقاید
حکومت اسلامی تاکنون نشان داده علاوه بر نیرنگ، زبان زور را خوب می فهمد زیرا راز ماندگاری خود را در توسل جستن بدان بارها آزموده است. چنانچه قرار شود حاکمان در مقابل جنبش اعتراضی مردم با نرمش قهرمانانه زانو زنند تنها با گسترش مبارزات سراسری مردم چنین فن و نسخه ای عملی خواهد زد.
در نظام سلامت کشور ما؛ میزان مشارکت مالی باید بر اساس "توان مالی" افراد، و میزان برخورداری از خدمات سلامت باید بر اساس "نیاز" افراد باشد.
در این دوره همزمان با تدارک برگزاری کنگره، در زمینه‌های مختلف، فعالیت مشترک تداوم داشته است. تلاش کردیم نسبت به اتفاقات و رویدادهای سیاسی و مسائل جامعه به سهم خود فعال برخورد کنیم. ثقل اصلی واکنش سیاسی ما روی مسائل مربوط به جنبش‌های اجتماعی متمرکز بوده است
احمد پورمندی
این سند با شفافیت از محترم بودن مالکیت خصوصی و محدود کردن برخی از نتایج آن بوسیله دولت دفاع می کند. دوستان چرا این مساله حیاتی را مسکوت گذاشته اند؟ نکند قصد استقرار سوسیالیسم لنینی همین فردا کماکان روی افکار ما سایه انداخته است؟
نادر عصاره
در هر سه منشور نامبرده از گذار مسالمت آمیز نام برده شده است. چرا بر گذار مسالمت آمیز تاکید شده است؟ انقلاب مشروطیت، جنبش های اجتماعی دوره ملی شدن نفت به نخست وزیریدکتر مصدق، انقلاب بهمن عمدتا با حرکات مردمی مسالمت آمیز تحقق یافته اند. با این سوابق چه لزومی بر تاکید بر گذار مسالمت آمیز است؟
دنیز ایشچی
اصلاحات راهشگا برای خواستهای مردمی در جمهوری اسلامی ممکن نیست و آزادیخواهان، ضد تبعیض و عدالت جویانه مردمی از گفتمان اصلاح طلبان حکومتی پیشی گرفته اند. اکثر اصلاح‌طلبان حکومتی امروز بیشتر به دنبال آنند که به هر قیمتی، از جمله تن دادن به اراده رهبر جمهوری اسلامی، همچنان در ساختار قدرت باقی بمانند. ما اصلاح طلبان حکومتی را نیروی متحد طبیعی خود نمی دانیم
پیمان نعمتی
شورش مردم تهیدست ایران بدون وجود جامعه مدنی گسترش یافته در شرایط کنونی، اگر نتیجه ای مانند لیبی، سوریه و عراق، بوجود نیاورد، در بهترین حالت نتیجه انفلاب بهمن را خواهد داشت
پیش نویس اساسنامه«تشکل نوپا» را که گروه کار آیین نامه و اساسنامه تهیه کرده است در زیر مشاهده می‌کنید.
احمد پورمندی
"همبستگی"، آزادی" و "برابری" در هم تنیده اند .برابری، پیش نیاز آزادیست . همبستگی پیش نیاز برابریست و آزادی و برابری پیش نیاز همبستگی هستند. خواست آزادی، برابری و همبستگی سوسیال دموکرات ها از سوی منافع کسانی حمایت می شود که در فقدان آزادی و برابری از نفوذ بسیار کمی در اداره جامعه ای که در آن زندگی می کنند، برخوردارند. 
رضا جاسکی
امروز، ایدئولوژی مسلط اما غیر قابل احساسی که نام و نشانی ندارد همه ریشه‌های گذشته ما را زیر سوال برده است. پس از چرخش فرهنگی در اواخر قرن گذشته، سخن گفتن از طبقه و مبارزه طبقاتی، سوسیالیسم و انقلاب، حزب و سازماندهی به تابو تبدیل شده است
جواد رضایی میرقاید
ما مدافع مبارزه مسالمت آمیز هستیم و معتقدیم رفراندوم و انتخابات آزاد يکی از قواعد اساسی یک نظام دموکراتيک است که متاسفانه در شرایط کنونی با ساختار استبدادی حکومت جهموری اسلامی همخوانی ندارد. زیرا پیش زمینه رفراندوم و انتخابات آزاد مشروط به تامین آزادی فعالیت احزاب مخالف، آزادی تشکل های صنفی و سیاسی، آزادی رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات خواهد بود 
گروه کار منشور پروژه "شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ"
لازمه گذار به دموکراسی و تحکيم آن، گذار از جمهوری اسلامی، انحلال دستگاه های ويژه سرکوب مردم، ایجاد تغییرات در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، تامين آزادی و عدالت اجتماعی و توسعه پايدار است. برای تامين اين امر، ضروری است به مالکيت نامتعين واحدهای اقتصادی وابسته به ولی فقيه، سپاه و روحانيت پايان داده شود، مالکيت اين واحدها به بخش های ديگر اقتصادی انتقال يابد و دارائی کسانی که ثروت های کشور را با رانت خواری، فساد و قاچاق غارت کرده اند، مورد حسابرسی قرار گيرد.
شورای دبیران به پیش
در آستانه برگزاری کنگره، گام ها تندتر و تلاش ها افزون تر شده است. ضربان نبض پی ريزی سازمان نوبنیاد را در این روزها در همه جا میان فعالین این سه جریان حس می کنیم.
ما به عنوان یک نیروی چپ، دمکرات، عدالت خواه و دمکراسی خواه در این مسیر گام بر میداریم. استقرار نظامی مبتنی بر آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست هدف ماست.
ما آرمانخواهی سوسیالیستی خود را نه یک امری برای فردایی نامعلوم، بلکه تلاش و مبارزه جاری خود را برای تحقق ارزشهای سوسیالیستی از هم اکنون میدانیم.
بیژن اقدسی
«سازمان نوبنیاد» علاوه بر خواست‌ها و نیازهای مشترک و عمومی جامعه ایران، پیکار همهٔ طبقات، اقشار و گروه‌های اجتماعی تحت ستم طبقاتی، فرهنگی و اجتماعی را نمایندگی می‌کند. نیروی اجتماعی مادی و معنوی بالقوهٔ مورد نظر «سازمان نوبنیاد» برای تحقق دگرگونی‌های مورد نیاز جامعهٔ ایران همهٔ زحمت‌کشان و آفرینندگان نعم مادی و معنوی، روشن‌فکران آزادی‌خواه و دادپژوه و انبوه دانش‌آموران، دانش‌جویان و جوانان پویا و نوجوی ایران‌اند
شورای دبیران به پیش
بين سه جريان توافق وجود داشت که برای تشکيل سازمان واحد، تهيه برنامه در گام نخست ضروری نيست و می توان ابتدا به تدوين منشور با مشخصات برشمرده اکتفا کرد. چرا که برنامه نيازمند کار سنگين و فرصت زمانی بيشتری است. آنچه در مرحله کنونی ضروری است، بيان هويت جريان برآمده از کنگره است. به همين خاطر تدوين برنامه کنار گذاشته شد و منشور در دستور قرار گرفت
مرضیه - سیروس
اگرچه، جهان ما مشحون از تضاد هاست. و رشد و تعالی جامعۀ بشری در کلیت خود مدیون همین تضاد هاست. ولی اشتباه است که اگر تصور شود، یک تشکل سیاسی می‌تواند و باید حامل دو قطب متضاد باشد. این دو قطب در طی روند مبارزاتی، خود خنثی‌گر دیگری شده و در نهایت، سازمان نوبنیاد را به ویرانی خواهد کشید