رفتن به محتوای اصلی

تئوریک

تصویر بالای صفحه
جوانمرگی گرامشی؛ مبارز ایتالیایی، در زندان
مسائلِ بزرگِ جهانِ هستی
فلسفه هایدگر میان تبلیغ فاشیسم و آنتی کمونیسم
مسائلِ بزرگِ جهانِ هستی
روشنفکر از نظر رفقا و ما زحمتکشان سابق
چگونه جهت" تعریف خشونت" به تقسیم قوای منتسکیو هدایت شدم!
گرانشِ مادّه و پادمادّه
طبقه‌ای به‌خودی خود / طبقه‌ای برای خود
مفهوم اطلاعات
فیزیوکراتی،- تئوری و اقتصاد سیاسی ناموفق
مکتب «فایده گرایی» در لیبرالیسم و کاپیتالیسم
ایده آلیسم آلمانی،- نتیجه بحران روشنگری و خشونت انقلاب فرانسه؟
تقوا و پرهیزکاری- در اخلاق فلسفه غرب
کتاب «ایدئولوژی آلمانی»، نقد کدام فیلسوفان است؟
پيرامون پارادايم «امپراتوری» مایکل هارت و آنتونیو نگری
فلسفه لایبنیتس،- نبوغ تئوری، انحطاط عقیده
تاریخ ماتریالیسم،- از الحاد و علم و انقلاب، تا انسان روشنگر
الهیات و فلسفه دینی، میان نظرات افلاتون و فلوطین
آیا کیهان سه‌بُعدی است؟
فلسفه عربی - ایرانی، الهیات است و نه فلسفه
کمونیست ها هم فلسفه دارند
گرانشِ آنتروپیک ترمودینامیکِ فضازمان
آیا کیهان یک هولوگرام است و ما در یک کیهانِ هولوگرافیک زندگی می‌کنیم؟
آیا کیهان یک سیاه‌چاله است؟
مکتب فرانکفورت؛ مسخ انسان در فرهنگ مهندسی شده ارتجاع
هگل، فاقد اتوپی، ولی آرمانگرا؟
کیهانِ کوانتومی
هگل و رویای وحدت: دولت، ملت، فرد
محدودیت‌‌های علمِ فیزیک
در سوسیال داروینیسم،- انسان گرگ انسان است