رفتن به محتوای اصلی

تورج ابوذرخانی

تصویر بالای صفحه
نظام اسلامی زن ستیز، مانع اصلی زندگی زنان در ایران است
پرستاران در سیستم بردگی نوین
سالگرد انقلاب ژینا
سالگرد جنبش انقلابی مردم ایران در خارج از کشور
۱۲فروردین ، تظاهرات نیروهای چپ و دمکرات در خارج از کشور
ضرورت برگزاری سمینار گفتمان ملی ما بین نیروهای اپوزسیون
سناریوی فریب
تورج ابوذرخانی در حمایت از جنبش مردم ایران
مزدوران خارجی در سرکوب مردم ایران مشارکت دارند
مهسا را هم کشتند فردا نوبت کیست؟
هر کجا سخن از جنایت است نام رئیسی و حکومت اسلامی ...
رابطه سنگ پای قزوین و امام جمعه قم
حکومت در مقابل قدرت اتحاد مردمی هیچ شانسی برای تداوم شرایط موجود ندارد
قتل عام زندانیان سیاسی، جنایتی که تا ابد در تاریخ ثبت شد
سرکوب دگر اندیشان در ایران
جمهوری اسلامی و فساد سیستماتیک دو روی یک سکه هستند
سپیده رشنو، نمادی که جمهوری اسلامی علیه خودش ساخت
جنگ آب در ایران، بستری دیگر از مبارزه برای گذار از "جمهوری اسلامی"
ضرورت امروز ایجاد هارمونی برای تحقق مطالبات است
اعتراض های مردمی کارگران، معلمان و بازنشستگان سیل بنیان کن‌ جمهوری اسلامی ایران است
جنبش و اعتراض های مردمی در ایران، وظیفه ی چپ دمکرات در بستر ملی
تجمع در برابر دادگاه لاهه،ضرورت اتحاد ملی برای گذار از جمهوری اسلامی
ضرورت مبارزه و سازماندهی در رسانه های اجتماعی