دوشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۹ - ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت مبارز خستگی ناپذیر کرد، کاک جلیل گادانی

۲۰ مرداد ۱۳۹۹

کاک جلیل گادانی در دوران رژیم پهلوی ۱۳ سال زندان کشید. بعد از استقرار جمهوری اسلامی نیز تا آخرین لحظات زندگی از تلاش در راه اهداف آزادیخواهانه‌ی مردم کردستان باز نایستاد. او سالها عضو کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران و در مقطعی دبیرکل بخشی از آن، حزب دمکرات کردستان ایران - رهبری انقلابی بود.

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت مبارز خستگی ناپذیر کرد، کاک جلیل گادانی

با نهایت تاسف مطلع شدیم که کاک جلیل گادانی مبارز خستگی ناپذیر کرد در ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ ( ٦ آگوست ٢٠٢٠) در بیمارستانی در شهر سلیمانیه در سن ٨٧ سالگی درگذشته است.

کاک جلیل گادانی از مبارزان پر سابقه در راه آزادی و دموکراسی در ایران و از کادرهای برجسته‌ی جنبش ملی کردستان بود. او از نوجوانی وارد این جنبش شد و حدود هفتاد سال از عمر خود را وقف مبارزه در راه آزادی و تامین حقوق دمکراتیک مردم کردستان نمود.

کاک جلیل گادانی در دوران رژیم پهلوی ۱۳ سال زندان کشید. بعد از استقرار جمهوری اسلامی نیز تا آخرین لحظات زندگی از تلاش در راه اهداف آزادیخواهانه‌ی مردم کردستان باز نایستاد. او سالها عضو کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران و در مقطعی دبیرکل بخشی از آن، حزب دمکرات کردستان ایران - رهبری انقلابی بود.

ما ضایعه‌ی درگذشت کاک جلیل گادانی را به همه‌ی مبارزان راه آزادی و برابری در ایران و به‌ویژه مبارزان کرد، همراهان، یاران او در صفوف حزب دمکرات کردستان و خانواده‌ی ایشان تسلیت می‌گوئیم. همراه با همه‌ی آزادیخواهان یاد این چهره‌ی برجسته‌ی مبارزات مردم کردستان را گرامی می داریم.

دفتر شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۱۹مرداد ۱۳۹۹ - ۹ اوت ۲۰۲۰

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید