سه شنبه ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳ آوریل ۲۰۲۱

مصاحبه با محمد اعظمی ،حزب چپ ،انتخابات ؛کمپین نه ، قرارداد25 ساله

محمد اعظمی عضو هیئت سیاسی-اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)بمناسبت سومین سالگرد حزب ،تحریم انتخابات ریاست جمهوری ؛کمپین نه به جمهوری اسلامی ، قرارداد25 ساله جمهوری اسلامی با چین

۱۲ فروردين ۱۴۰۰

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری