جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

فراخوان همبستگی با مبارزات مردم ایران

۰۹ مرداد ۱۴۰۰

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - هلند، از فراخوان همبستگی با مبارزات مردم ایران، حمایت از مطالبات هم میهنان خوزستانی و علیه حکم تنفیذ ریاست جمهوری رئیسی، قاضی کشتار زندانیان سیاسی که در روز سه شنبه سوم ماه اوت در مقابل دادگاه لاهه برگزار می شود ...همبستگی با مبارزات مردم خوزستان و دیگر شهرهای ایران

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) - هلند، از فراخوان همبستگی با مبارزات مردم ایران، حمایت از مطالبات هم میهنان خوزستانی و علیه حکم تنفیذ ریاست جمهوری رئیسی، قاضی کشتار زندانیان سیاسی که در روز سه شنبه سوم ماه اوت در مقابل دادگاه لاهه برگزار می شود، حمایت کرده و هم میهنان گرامی مقیم هلند را به شرکت در این همایش اعتراضی فرا می خواند.

پر طنین باد صدای همبستگی با مبارزات مردم خوزستان و سایر شهر های ایران!

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – هلند

۸ مرداد ۱۴۰۰ -۳۰ ژوییه ۲۰۲۱

 

بخش: 

دیدگاه‌ها

اقلا عکسی ازش بگذارید که چهره درونیشو نشون بده
0

افزودن دیدگاه جدید