شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با پشتیبانی از اقدام وزارت دادگستری سوئد برای دستگیری یکی از عاملان کشتار سال ۱۳۶۷ به اتهام جنایت علیه بشریت، از اعضا و دوستداران حزب می خواهد که به سهم خود برای اجرای عدالت با مراجع قضائی دولت سوئد همکاری نمایند. ما از جریانات سیاسی و نهادهای حقوق بشری و تشکل‌های دموکراتیک تقاضا می‌کنیم که با همکاری و همیاری مشترک به روند عادلانه‌ی این محاکمه یاری رسانند.

در طول چهل سال گذشته تنها پاسخی که جمهوری اسلامی به مطالبات و اعتراضات کارگران و دیگر اقشار مزد و حقوق بگیر داشته‌است، توسل به خشونت، ضرب و شتم معترضان و سرکوب آنان و سازمان‌های جنبش کارگری بوده است. این رژیم جز دادن وعده و وعیدهای توخالی، بازداشت و زندان مدافعان حقوق کارگران و دیگر نیروهای اجتماعی، راه حل دیگری را برنمی‌تابد.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، برداشتن «چهارمین گام» را اقدامی تحریک آمیز و موجب فشار بیشتر بر مردم ایران دانسته و بر این باور است که هر مرحله از تضعیف این میثاق، گسیخته شدن آخرین رشته‌های امید برای دور ماندن ایران از خطر جنگ است و نیز هموارسازی تشدید جنگ اقتصادی موجود که قربانی مقدم آن مردم ایران‌اند. آن‌چه که جمهوری اسلامی به عنوان راهکاری برای راهبرد «مقاومتی» خود به‌کار می‌گیرد، در واقع تاکتیکی است از یک استراتژی علیه جان و هستی مردم ایران.

جمهوری اسلامی از همان نخستین روزهای به قدرت رسیدنش نه تنها جریانات سیاسی چپ و دموکراتیک کشور و نهادها و نشکل های صنفی را زیر ضرب برده و کوشیده است هر گونه فعالیت آن ها را سرکوب کند، بلکه میدان عمل برای هنرمندان غیر وابسته به قدرت را نیز به شدت محدود کرده و مقابله و حذف هنرمندان مردمی را در دستور قرار داده است.